Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - II semestrWykłady - semestr I

1.  Molekularne metody badań komórek i tkanek. 

  • 23 listopada 2021 - studia stacjonarne
  • 25 listopada 2021 - studia niestacjonarne

2. Embriologia: zapłodnienie, zaplemnienie, rozwój przedimplantacyjny. 

  • 11 stycznia 2022 - studia stacjonarne
  • 13 stycznia 2022 - studia niestacjonarne

3. Błony płodowe, łożysko. Kształtowanie się listków zarodkowych. 

  • 18 stycznia 2022- studia stacjonarne
  • 20 stycznia 2022- studia niestacjonarne

4. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębodołowego). Ślinianki. 

  • 25 stycznia 2022 - studia stacjonarne
  • 27 stycznia 2022 - studia niestacjonarne


Wykłady - semestr II

1. Budowa i rozwój zęba.

2. Zębina. 

3. Szkliwo. 

4. Miazga.                                                   

5. Cement i ozębna.   

6. Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii.                                                          


Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr)
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr)
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym