HISTOLOGIA

WYKŁADY

  1. Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanki nabłonkowej.
  2. Tkanki łączne.
  3. Budowa i rozwój zęba.
  4. Budowa i funkcja tkanek przyzębia. Staw skroniowo-żuchwowy.

SEMINARIA I ĆWICZENIA

  1. Tkanka nabłonkowa jamy ustnej, warg i skóry.
  2. Tkanka gruczołowa – ślinianki, trzustka.
  3. Budowa tkanek zęba i ich rozwój.
  4. Tkanka łączna – kość wyrostka zębodołowego, przyzębie.
  5. Podsumowanie zajęć, dyskusja.
Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj