HISTOLOGIA

 WYKŁADY, poniedziałki 8:30 - 9:30

Online na platformie MS Teams    KOD DO WYKŁADÓW:   019ls19

 • ..... 2024 r. -  Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanki nabłonkowej.
 • ..... 2024 r. -  Tkanki łączne.  
 • ..... 2024 r. -  Budowa i rozwój zęba. 
 • ..... 2024 r. -  Budowa i funkcja tkanek przyzębia. Staw skroniowo-żuchwowy.    

SEMINARIA, środy 9:00 - 9:45

Seminaria odbywają się w budynku Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

 • ..... 2024 r. - Tkanka nabłonkowa jamy ustnej, warg i skóry
 • ..... 2024 r. - Tkanka gruczołowa – ślinianki, trzustka
 • ..... 2024 r. - Budowa tkanek zęba i ich rozwój.
 • ..... 2024 r. - Tkanka łączna – kość wyrostka zębodołowego, przyzębie. 


ĆWICZENIA, środy 9:45 - 11:00

Ćwiczenia odbywają się w budynku Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

 • .... 2024 r. - Histologia tkanki nabłonkowej na przykładzie preparatów brodawek języka, rogówki, tchawicy, skóry owłosionej.
 • ..... 2024 r. - Histologia tkanki gruczołowej na przykładzie preparatów ślinianek, trzustki.
 • ..... 2024 r. - Histologia tkanek zęba na przykładzie preparatów szlifu zębiny, rozwoju zęba.
 • ..... 2024 r. - Histologia tkanki kostnej oraz procesu kościotworzenia na przykładzie preparatów kości odwapnionej, mocowania zęba w kości wyrostka zębodołowego.


Zaliczenie ..... 2024 r.

Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj