Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

HISTOLOGIA

WYKŁADY

  1. Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanki nabłonkowej.
  2. Tkanki łączne.
  3. Budowa i rozwój zęba.
  4. Budowa i funkcja tkanek przyzębia. Staw skroniowo-żuchwowy.

SEMINARIA I ĆWICZENIA

  1. Tkanka nabłonkowa jamy ustnej, warg i skóry.
  2. Tkanka gruczołowa – ślinianki, trzustka.
  3. Budowa tkanek zęba i ich rozwój.
  4. Tkanka łączna – kość wyrostka zębodołowego, przyzębie.
  5. Podsumowanie zajęć, dyskusja.
Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj