Zakres nauczania

Celem nauczania Histologii z Embriologią i podstawami Immunologii jest zapoznanie studentów z budową komórek, organizacją komórek w tkankach i z budową mikroskopową wybranych narządów ze szczególnym uwzględnieniem struktur jamy ustnej. Studenci poznają w szczególności rozwój i budowę tkanek tworzących ząb i tkanek przyzębia. Studenci poznają też budowę elementów krwi oraz podstawy funkcjonowania układów odpornościowego i endokrynnego.

Cel nauczania zostanie osiągnięty gdy studenci:

  • poznają budowę i czynności komórek i tkanek w zakresie podstawowym,
  • poznają szczegółową budowę tkanek jamy ustnej ze szczegółowym uwzględnieniem budowy i funkcji przyzębia,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem podstawowe komórki i tkanki oraz najważniejsze struktury jamy ustnej.