Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Zakres nauczania

Celem nauczania Histologii z Embriologią i podstawami Immunologii jest zapoznanie studentów z budową komórek, organizacją komórek w tkankach i z budową mikroskopową wybranych narządów ze szczególnym uwzględnieniem struktur jamy ustnej. Studenci poznają w szczególności rozwój i budowę tkanek tworzących ząb i tkanek przyzębia. Studenci poznają też budowę elementów krwi oraz podstawy funkcjonowania układów odpornościowego i endokrynnego.

Cel nauczania zostanie osiągnięty gdy studenci:

  • poznają budowę i czynności komórek i tkanek w zakresie podstawowym,
  • poznają szczegółową budowę tkanek jamy ustnej ze szczegółowym uwzględnieniem budowy i funkcji przyzębia,
  • będą umieli rozpoznać pod mikroskopem podstawowe komórki i tkanki oraz najważniejsze struktury jamy ustnej.