Regulamin zajęć z Histologii, Cytologii i Embriologii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego