Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - I semestr

HISTOLOGIA OGÓLNA - SEMINARIA I ĆWICZENIA 2018/2019

 1. Mikroskop, technika histologiczna. Różnorodne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem (1 października)
 2. Mikroskop elektronowy.   Przedziały komórkowe. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.(8 października)

 3. Ultrastruktura jądra komórki. Podział komórki. (15 października)

 4. Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.  Tkanka nabłonkowa, gruczoły-  budowa histologiczna. (22 października) 

 5. Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej. Tkanka łączna właściwa i tłuszczowa- budowa histologiczna (29 października)

 6. Regulacja wzrostu i przebudowy kości. Tkanka chrzęstna i kostna- budowa histologiczna. (5 listopada)

 7. Regulacja wzrostu i przebudowy kości.  Powstawanie kości na modelu chrzęstnym i błoniastym, budowa połączenia maziowego. (12 listopada)

 8. Organizacja i funkcja centralnego i obwodowego układu nerwowego.  Tkanka nerwowa, centralny i obwodowy układ nerwowy – budowa histologiczna.(19 listopada)

 9. Tkanka mięśniowa – typy, funkcja, mechanizm skurczu.  Budowa histologiczna tkanki mięśniowej gładkiej, poprzecznie prążkowanej szkieletowej i mięśnia serca. (26 listopada)

 10. Krew i szpik, hematopoeza.  Rozmaz krwi obwodowej – typy komórek. Budowa histologiczna szpiku kostnego.   (3 grudnia)

 11. Rodzaje naczyń krwionośnych. Funkcja komórek śródbłonka.  Budowa histologiczna tętnic, żył, naczyń włosowatych i serca. (10 grudnia) 

 12. Funkcja gruczołów wydzielania wewnętrznego. Budowa histologiczna wybranych gruczołów wydzielania wewnętrznego. (17 grudnia)

 13. Rozpoznawanie preparatów histologicznych prezentowanych na ćwiczeniach. (7 stycznia)
 14. Kolokwium I termin (test i preparaty) (14 stycznia)

 15. Kolokwium II termin (21 stycznia)

Program zajęć - II semestr

Zakres kolokwium z embriologii

 • Gruczoły dokrewne
 • Układ płciowy męski
 • Układ płciowy żeński
 • Embriologia ogólna

Materiały ćwiczeniowe do pobrania


Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr) dostępny tutaj 
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr) dostępny tutaj 
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym dostępny tutaj