Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - II semestrWykłady - semestr I

1.  Molekularne metody badań komórek i tkanek. 

 • 24 listopada 2020 - studia stacjonarne
 • 26 listopada 2020 - studia niestacjonarne

2. Embriologia: zapłodnienie, zaplemnienie, rozwój przedimplantacyjny. 

 • 01 grudnia 2020 - studia stacjonarne
 • 03 grudnia 2020 - studia niestacjonarne

3. Błony płodowe, łożysko. Kształtowanie się listków zarodkowych. 

 • 08 grudnia 2020 - studia stacjonarne
 • 10 grudnia 2020 - studia niestacjonarne

4. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębodołowego). Ślinianki. 

 • 05 stycznia 2021 - studia stacjonarne
 • 07 stycznia 2021 - studia niestacjonarne


Wykłady - semestr II

1. Budowa i rozwój zęba.

 • 23 lutego 2021 - studia stacjonarne
 • 25 lutego 2021 - studia niestacjonarne

2. Zębina. 

 • 02 marca 2021 - studia stacjonarne
 • 04 marca 2021 - studia niestacjonarne

3. Szkliwo. 

 • 09 marca 2021 - studia stacjonarne 
 • 11 marca 2021 - studia niestacjonarne                                                                                         

4. Miazga. 

 • 16 marca 2021 - studia stacjonarne
 • 18 marca 2021 - studia niestacjonarne                                                                                     

5. Cement i ozębna.    

 • 23 marca 2021 - studia stacjonarne 
 • 25 marca 2021 - studia niestacjonarne                                                                                    

6. Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii.                                                          

 • 30 marca 2021 - studia stacjonarne
 • 01 kwietnia 2021 - studia niestacjonarne


Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr)
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr)
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym