Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - II semestr


Wykłady - semestr I

CZWARTEK, AULA IM. PROF. L. PASZKIEWICZA

1.  Molekularne metody badań komórek i tkanek. 

  • 23 listopada 2023, g. 8:00 - 8:45 - studia stacjonarne i niestacjonarne

2. Embriologia: zapłodnienie, zaplemnienie, rozwój przedimplantacyjny. 

  • 4 stycznia 2024, g. 9:00 - 9:45 - studia stacjonarne i niestacjonarne

3. Błony płodowe, łożysko. Kształtowanie się listków zarodkowych. 

  • 18 stycznia 2024, g. 9:00 - 9:45 - studia stacjonarne i niestacjonarne

4. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębodołowego). Ślinianki. 

  • 25 stycznia 2024, g. 9:00 - 9:45 - studia stacjonarne i niestacjonarne


Wykłady - semestr II

WTOREK, 11:55 – 12:40, AULA IM. PROF. L. PASZKIEWICZA

  • 1. Budowa i rozwój zęba.

           20 lutego 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne

  • 2. Zębina. 

           27 lutego 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne

  • 3. Szkliwo. 

        5 marca 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne

  • 4. Miazga.    

         12 marca 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne                                              

  • 5. Cement i ozębna.   

         19 marca 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne

  • 6Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii.

          26 marca 2024 - studia stacjonarne i niestacjonarne


Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr)
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr)
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym