Wyniki testu zaliczeniowego

2019/2020


kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 46 pkt

5,0 (bdb)

47 – 50 pkt

 

Histologia-zaliczenie 12/05/2020

#indeksPunkty Ocena
182048485,0 (bdb)
282049495,0 (bdb)
382050454,5 (pdb)
482051505,0 (bdb)
582052505,0 (bdb)
681291454,5 (pdb)
782053505,0 (bdb)
882055495,0 (bdb)
982056505,0 (bdb)
1082057485,0 (bdb)
1182058495,0 (bdb)
1282060485,0 (bdb)
1382061505,0 (bdb)
1481348475,0 (bdb)
1582062505,0 (bdb)
1682063505,0 (bdb)
1778678495,0 (bdb)
1881390505,0 (bdb)
1982064505,0 (bdb)
2082065505,0 (bdb)
2182066404,0 (db)
2282067505,0 (bdb)
2382068505,0 (bdb)
2482069505,0 (bdb)
2582070323,0 (dst)
2679504505,0 (bdb)