Wyniki

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 46 pkt

5,0 (bdb)

47 – 50pkt

 Zaliczenie histologii 20/05/2020

Lp.IndeksPunktyOcena
182111475,0 (bdb)
282113495,0 (bdb)
382114485,0 (bdb)
482115475,0 (bdb)
582116475,0 (bdb)
682117475,0 (bdb)
782118485,0 (bdb)
882119475,0 (bdb)
982120485,0 (bdb)
1082121475,0 (bdb)
1182123464,5 (pdb)
1282124444,5 (pdb)
1382126485,0 (bdb)
1482128485,0 (bdb)
1582129464,5 (pdb)
1678147464,5 (pdb)
1782130444,5 (pdb)
1882131485,0 (bdb)
1982132475,0 (bdb)
2082133464,5 (pdb)
2178825485,0 (bdb)
2274015485,0 (bdb)
2382134444,5 (pdb)
2482136475,0 (bdb)