Wyniki

Kryteria oceniania

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = egzamin niezaliczony

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 45 pkt

5,0 (bdb)

46 – 48 pkt

5,5 (celujący)

49 – 50 pkt

Zgodnie z Regulaminem  Studenci mogą sprawdzać swoje karty pytań i odpowiedzi przez 3 dni robocze od ogłoszenia wyników.                                                             

Zapraszamy do pokoju nr 3 w godz. 10.00 - 13.00