Lista preparatów histologicznych używanych w trakcie zajęć dydaktycznych

#1.      MITOZA - komórki nabłonkowe w hodowli
#3.      ROGÓWKA - preparat parafinowy
#3a.    ROGÓWKA - preparat półcienki
#4.      PODZIAŁY MITOTYCZNE w zawiązku kończyny myszy
#5.      NADNERCZE - reakcja chromaffinowa
#6.      PĘPOWINA - tkanka łączna galaretowata
#7.      ŚCIĘGNO
#8.      TARCZYCA
#9.      KREZKA - barwienie komórek tucznych
#10.    CHRZĄSTKA SZKLISTA
#11.    CHRZĄSTKA WŁÓKNISTA
#12.    CHRZĄSTKA SPRĘŻYSTA
#13.    MIĘŚNIE GŁADKIE w narządzie - jelito
#14.    SZLIF KOSTNY
#15.    TOREBKA STAWOWA
#16.    KOŚĆ ODWAPNIONA
#17.    KOSTNIENIE - na podłożu mezenchymatycznym
#18.    KOSTNIENIE - na podłożu chrzęstnym
#19.    MIĘŚNIE GŁADKIE izolowane
#20.    JĘZYK - mięśnie poprzecznie prążkowane
#22.    SARKOMERY - prążkowanie w mięśniu poprzecznie prążkowanym
#23.    MIĘSIEŃ SERCOWY
#24.    ŻYŁA NASIENNA
#25.    NERW IZOLOWANY, osmowany, włókna podłużne
#26.    NERW OSMOWANY - przekrój poprzeczny
#27.    NERW HE - przekrój poprzeczny
#28.    KREZKA - naczynia włosowate
#29.    ŻYŁA I TĘTNICA ŚREDNIEGO KALIBRU
#30.    AORTA - barwienie HE
#31.    AOTRA -  barwienie błon sprężystych (rezorcyna + fuksyna)
#32.    ŻYŁA DUŻA
#33.    SERCE
#34.    ŚLEDZIONA
#35.    SZPIK - preparat histologiczny
#35a.  SZPIK - rozmaz
#36.    WĘZEŁ CHŁONNY
#37.    GRASICA
#38.    TKANKA TŁUSZCZOWA ŻÓŁTA
#39.    NADNERCZE
#40.    PRZYSADKA
#41.    JĘZYK - brodawki nitkowate
#42.    JĘZYK - brodawki okolone
#43.    JĘZYK - brodawki liściaste
#44.    ŚLINIANKA PRZYUSZNA
#45.    ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA
#46.    MIGDAŁEK
#47.    PRZEŁYK
#48.    ŻOŁĄDEK - dno
#49.    SZYSZYNKA
#50.    JELITO CIENKIE - DWUNASTNICA
#51.    JELITO CIENKIE - CZCZE
#51a.  NABŁONEK W JELICIE
#52.    JELITO GRUBE - OKRĘŻNICA
#53.    JELITO GRUBE - WYROSTEK ROBACZKOWY
#54.    WĄTROBA
#54a.  WĄTROBA PŁODOWA
#55.    JELITO KRĘTE - kępki Peyera
#56.    KOŚCIOTWORZENIE
#57.    PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY
#58.    TRZUSTKA
#59.    BŁONA MAZIOWA
#60.    TCHAWICA
#61.    PŁUCO
#61a.  PŁUCO PŁODOWE
#62.    KOMÓRKI TŁUSZCZOWE W BŁONIE MAZIOWEJ
#63.    NERKA
#64.    TKANKA TŁUSZCZOWA W ZWOJU NERWOWYM
#66.    MOCZOWÓD
#67.    PĘCHERZ
#68.    KOMÓRKI OTRZEWNOWE
#69.    JĄDRO - SPERMATOGENEZA
#69a.  PLEMNIKI LUDZKIE
#70.    NAJĄDRZE
#71.    NASIENIOWÓD
#72.    JAJNIK
#73.    JAJOWÓD
#74.    MACICA
#75.    RDZEŃ KRĘGOWY
#76.    ZWÓJ MIĘDZYKRĘGOWY
#77.    MÓZG
#78.    ZWÓJ WSPÓŁCZULNY Z ZIARENKAMI LIPOFUSCYNY
#79.    MÓŻDŻEK
#80.    GRUCZOŁ ŁZOWY
#81.    OKO
#82     SIATKÓWKA
#83.    SKÓRA BEZ WŁOSÓW
#85.    SKÓRA OWŁOSIONA
#86.    GRUCZOŁ MLEKOWY CZYNNY
#87.    GRUCZOŁ MLEKOWY NIECZYNNY
#90.    PRZYTARCZYCA
#92.    PROSTATA
#92a.  PROSTATA
#94.    CIAŁKO ŻÓŁTE
#96.    POCHWA
#98.    CHROMOSOMY W PŁYTKACH METAFAZALNYCH
#97.    FIBROBLASTY W HODOWLI
#100.  SZLIF ZĘBINY
#101.  ZĄB - umocowanie zęba
#103.  ROZWÓJ ZĘBA
#104.  ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ CZŁOWIEKA
#105.  WYSKROBINY Z JAMY MACICY - faza wzrostu
#105a. WYSKROBINY Z JAMY MACICY -  faza wydzielnicza
#106.  CIĄŻA JAJOWODOWA
#107.  ŁOŻYSKO
#108.  JĄDRO MIAŻDŻYSTE KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO, pozostałość struny grzbietowej
#109.  ZARODEK LUDZKI Z CIĄŻY JAJOWODOWEJ - (1-128) skrawki seryjne
#110.  TKANKA TŁUSZCZOWA BRUNATNA
#111.  REAKCJA DOCZESNOWA
#112.  KOMÓRKI NERWOWE SREBRZONE
#113.  WŁÓKNA SIATECZKOWE - w śledzionie
#246.  BLASTOCYSTA