Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

List of histologic speciments

#1.     mitosis in cells (cultured in vitro)
#3.     cornea
#3a.   stratified squamous epithelium –cornea
#4.     mitosis in sections of limb taken from 16, 5-day-old mouse fetus
#5.     chromaffin reaction in the suprarenal gland
#6.     umbilical cord
#7.     dense connective tissue – tendon
#8.     thyroid gland
#9.     mesentery - loose connective tissue
#10.   hyaline cartilage
#11.   fibrocartilage
#12.   elastic cartilage – epiglottis
#13.   the wall of intestine
#14.   compact bone-ground section
#15.   capsule of synovial joints
#16.   compact bone, decalcified
#17.   intramembranous ossification
#18.   endochondral ossification - late stage
#19.   isolated smooth muscle cells
#20.   cross-striated muscle – tongue
#22.   cross-stration in the muscle
#23.   cardiac muscle
#25.   isolated nerve fiber
#26.   peripheral nerve – impregnated with OsO4
#27.   peripheral nerve
#28.   capillaries – mesentery
#29.   muscular artery and vein
#30.   aorta stained with HE
#31.   aorta stained with resorcin (elastic membranes and fibers)
#32.   large vein
#33.   heart
#34.   spleen
#35.   section of red bone marrow
#35a. smear of bone marrow cells
#36.    lymph node
#37.    thymus
#38.    unilocular (yellow) adipose tissue
#39.    suprarenal gland
#40.    hypophysis
#41.    filiform papillae – the tongue
#42.    circumvallate papillae – the tongue
#43.    foliate papillae - the tongue
#44.    parotid gland
#45.    sublingual gland
#46.    palatine tonsil
#47.    oesophagus
#48.    stomach
#49.    pineal gland
#50.    duodenum
#51.    small intestine – jejunum
#51a.  simple columnar epithelium – intestine
#52.    large intestine – colon
#53.    appendix
#54.    liver
#54a.  fetal liver
#55.    ileum, Peyer’s patches
#57.    gall bladder
#58.    pancreas
#59.    synovial membrane of joint capsule
#60.    trachea
#61.    lung
#61a.  fetal lung
#63.    kidney
#66.    ureter
#67.    urinary bladder
#68.    cells from peritoneal cavity
#69.    testis
#69a.  human spermatozoa –smear
#70.    epididymis
#71.    ductus deferens
#72.    ovary
#73.    oviduct
#74.    uterus
#75.    spinal cord
#76.    spinal ganglion
#77.    brain
#79.    cerebellum
#80.    lacrimal gland
#81.    eye
#82.    retina
#83.    nonhairy skin
#85.    hairy skin
#86.    active (lactating) mammary gland
#87.    inactive mammary gland
#90.    parathyroid gland
#92.    prostate
#92a.  prostate fixed in glutaraldehyde
#94.    corpus luteum
#96.    vagina
#97.    fibroblasts in culture
#100.  dentine, ground section
#103.  tooth germ
#104.  blood film
#105.  endometrium proliferative phase
#105a. endometrium secretory phase
#107.  placenta
#110.  brown adipose tissue
#112.  nerve cells impregnated with silver nitrate
#113.  reticular fibers – spleen