Materiały do ćwiczeń

 

 Semestr I - Histologia ogólna  
 Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 7
 Ćwiczenie 2 Ćwiczenie 8
 Ćwiczenie 3 Ćwiczenie 9       
 Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 10
 Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 11
 Ćwiczenie 6 Ćwiczenie 12 Kolokwium
                       Ćwiczenie 13
Semestr II - Embriologia i Histologia szczegółowa 
Ćwiczenie 16     Ćwiczenie 16a Ćwiczenie 23
 Ćwiczenie 17    Ćwiczenie 17a Ćwiczenie 24   
 Ćwiczenie 18Ćwiczenie 25      
 Ćwiczenie 19Ćwiczenie 26
 Ćwiczenie 20Ćwiczenie 27        
 Ćwiczenie 21
 Ćwiczenie 22                      


                                                          

wzór podania o termin zerowy egzaminu