Historia jednostki

Historia Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
fragment "Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)" pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka.