Położnictwo


Ogłoszenia 2017/2018


Informujemy studentów, że przed wszystkimi ćwiczeniami odbywają się objaśnienia na dużej sali mikroskopowej nr 1.

Obecność na objaśnieniach jest obowiązkowa. Po ich zakończeniu studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal ćwiczeniowych.

W zakładce "Rozkład zajęć" są zamieszczone listy histologicznych grup ćwiczeniowych.