Analityka medyczna

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Wyniki


Ogłoszenia 2021/2022 


Wykłady online na platformie MS TEAMS

KOD DO WYKAŁDÓW 11yzilm


Egzamin z Histologii odbędzie się 24 czerwca o godz. 9:30 w Auli im. Paszkiewicza, w budynku Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 5. Egzamin będzie trwał 50 minut. Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 30 sierpnia o godz. 10:00 w Sali Mikroskopowej nr 1.