Analityka medyczna

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Wyniki


Ogłoszenia 2021/2022 


 Egzamin poprawkowy odbędzie się 30 sierpnia o godz. 10:00 w Sali Mikroskopowej nr 1.

Egzamin będzie trwał 50 minut. Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.