Techniki dentystyczne

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Wyniki


Ogłoszenia 2017/2018


Informujemy studentów Technik Dentystycznych, że kolokwium poprawkowe odbędzie się w dniu 23 Maja 2018 r. o godzinie 9:00,    w sali mikroskopowej nr. 1.


Obowiązujący podręcznik:

  1. Skrypt pod redakcją J. Godlewskiej Jędrzejczyk, S. Moskalewskiego

    „PODSTAWY HISTOLOGII I EMBRIOLOGII”, wyd. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie, 2006.

    Podręczniki zalecane:

    1. Daniel J. Chiego, red. wyd. pol. Paweł Włodarski „Histologia i Embriologia Jamy Ustnej”,wyd. Edra  Urban&Partner,  Wrocław 2017 wyd. 4  

    2. Kmieć Z. „Histologia zęba i jamy ustnej”, wyd. Skryptor, Gdańsk 2003