Higiena stomatologiczna

Ogłoszenia 2023/2024


     PODRĘCZNIK OBOWIĄZUJĄCY

1. Skrypt por red. J. Godlewskiej Jędrzejczyk, S. Moskalewskiego: „Podstawy Histologii i Embriologii”, wyd. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie, 2006

PODRĘCZNIKI ZALECANE

1. Daniel J. Chiego, Jr.: red. wyd. pol. P. Włodarski, Histologia i Embriologia jamy ustnej, Edra Urban & Partner, Wrocław 2017. wyd. 4

2. Kmieć Z., „Histologia zęba i jamy ustnej”, wyd. Skryptor, Gdańska 2003