Higiena stomatologiczna

Ogłoszenia 2019/2020

PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ

 

Ćwiczenie nr 1-2, 3-4   /   7 Kwietnia 2020

Tkanki nabłonkowe (jamy ustnej, warg, skóry).

Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka, gruczoły endokrynowe.      

Prowadzący: dr Grzegorz Gut

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, 

Wtorek

Godzina:

x

Godzina:

8:00

Godzina:

Poza godzinami ćwiczeń

 

Kod:

Kod:

 spyecht

Link:

W ramach zespołu grupy

 

Ćwiczenie nr 5-6, 7-8   /  21 Kwietnia 2020

Tkanki łączne - kość wyrostka zębowego, przyzębie.

Budowa tkanek zęba i jego rozwój.

Prowadzący: dr Grzegorz Gut

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

x

Godzina:

8:00

Godzina:

Poza godzinami ćwiczeń

 

Kod:

Kod:

 c40x8ud

Link:

W ramach zespołu grupy

 

Ćwiczenie nr 9-10     /  5 maja 2020

Krew, tkanka limfatyczne, podstawy odpowiedzi odpornościowej .

Prowadzący: dr Grzegorz Gut

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

x

Godzina:

8:00

Godzina:

9:00

 

Kod:

Kod:

x2kpm0x 

Link:

W ramach zespołu grupy

 


Szanowni Państwo,

rozumiemy w jak trudnej znaleźliście się sytuacji. Ze swojej strony dołożymy starań, żeby mimo wyjątkowej sytuacji umożliwić Państwu jak najlepsze wykorzystanie tego czasu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami na stronie Zakładu i do systematycznego poszerzania wiedzy. Dostępne są tam prezentacje w wersji do samodzielnej nauki z ostatniego wykładu i ostatniego seminarium, które się nie odbyły.

 

Od 7 kwietnia  uruchamiany dla Państwa  również ćwiczenia w wersji on-line.

Na platformie Microsoft team będą na żywo prezentowane i omawiane obrazy preparatów histologicznych spod mikroskopu. Mamy również nadzieję, że system umożliwi zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości w czasie rzeczywistym. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo linki/kody do tych wydarzeń.

 

·         7 kwietnia od godziny 8:00 omówimy preparaty z dwóch pierwszych ćwiczeń obowiązującego programu. Będą to preparaty histologiczne: brodawek nitkowatych języka, brodawek okolonych języka, rogówki, tchawicy, skóry owłosionej, ślinianki przyusznej, ślinianki podjęzykowej, trzustki, tarczycy i nadnerczy.

 

·         21 kwietnia omówimy kolejne dwa ćwiczenia z programu, tj. preparaty: kości odwapnionej, powstawania kości na podłoży chrzęstnym, przekroju zęba, rozwoju zęba oraz szlif zębiny.

 

·         5 maja przeprowadzimy ostanie ćwiczenie z programu (preparat węzła chłonnego, migdałka podniebiennego i śledziony oraz rozmaz krwi obwodowej człowieka).

 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest przesłanie asystentowi (Grzegorz.gut@wum.edu.pl) zdjęć lub skanów z własnoręcznych rysunków wszystkich przewidzianych programem preparatów. Osoby, które nie zdążą wykonać rysunków w trakcie prezentacji mogą skorzystać z innych źródeł jak:

- zdjęcia preparatów histologicznych na stronie Zakładu;

- zdjęcia preparatów histologicznych zamieszczone w materiałach seminaryjnych dostępnych na stronie Zakładu;

- biblioteki zdjęć i materiałów z innych źródeł.

 

Powinniście  Państwo jeszcze w tym tygodniu zainstalować na swoich urządzeniach aplikację Microsoft Teams. Program dostępny jest pod adresem:

 

portal.office.com bądź sklepie przeznaczonym dla Państwa urządzenia mobilnego (appstore bądź google play)

 

Do zalogowania potrzebna będzie nazwa użytkownika według schematu numerindeksu@student.wum.onmicrosoft.com oraz hasło (to samo którego używacie przy logowaniu do ssl).

 

Ze względu na duże opóźnienia w realizacji programu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią zamieszczonych na stronie Zakładu materiałów oraz przygotowanie teoretyczne.

Wierzymy że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas.

 

 

 

Z poważaniem

 

Prof. Jacek Malejczyk z Zespołem

Link do konkretnych zajęć będzie każdorazowo dołączany na stronie w zakładce dla indywidualnego kierunki.


Szanowni Studenci,

w zakładce Program zajęć  są dostępne prezentacje do:

·         wykładu: Tkanki nabłonkowe jamy ustnej, warg, skóry.  

·         seminarium: Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka i gruczoły endokrynowe.


 Obowiązujący podręcznik:

  1. Skrypt pod redakcją J. Godlewskiej Jędrzejczyk, S. Moskalewskiego

    „PODSTAWY HISTOLOGII I EMBRIOLOGII”, wyd. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie, 2006.

    Podręczniki zalecane:

    1. Daniel J. Chiego, red. wyd. pol. Paweł Włodarski „Histologia i Embriologia Jamy Ustnej”     ,wyd. Edra  Urban&Partner,  Wrocław 2017 wyd. 4  

    2. Kmieć Z. „Histologia zęba i jamy ustnej”, wyd. Skryptor, Gdańsk 2003