Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2017/2018

EGZAMINY POPRWAKOWE  Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

 6 WRZEŚNIA 2018 r.

          Uprzejmie zawiadamiamy studentów 1 roku I i II Wydziału Lekarskiego, że Egzaminy poprawkowe z Histologii z Embriologią odbędą się

w dnu 6 września br.:

·        praktyczny - sala mikroskopowa nr 1 – godz. 9:00.

Stomatologia Egzamin Praktyczny Poprawkowy (2) 6/09/2018

#indekstermin
1736562
2703871
3732721
4742521
5740681
6739061
7741091
8739172

·        testowy – sala im. Paszkiewicza  – 11:00

Stomatologii Egzamin Testowy poprawkowy (2) 6/09/2018

#indeks
172956
277178
376492
474740
573656
670387
774807
876179
973272
1074252
1174068
1274505
1373906
1473934
1574481
1677173
1774109
1872616
1975332
2073983
2174370
2271533
2373917

 

Podczas egzaminów prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Posiadanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu jest niedozwolone.

Przypominamy, że na prośbę studentów podczas zaliczeń centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim/trzecim terminie).

Życzymy powodzenia.


Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do zbliżającego się kolokwium z Embriologii (12 marca 2018 r.), obowiązuje materiał zawarty w podręcznikach:

1. Sadler T.W. “Langman - Embriologia”, Wydanie XIII, Edra Urban & Partner, 2017, rozdziały: 1-6 oraz 8-9 a także 17.

2. Sawicki W., Malejczyk J., “Histologia”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, rozdziały: 19 (Gruczoły wewnątrzwydzielnicze); 24 (Układ płciowy męski) oraz 25 (Układ płciowy żeński).


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje o ukazaniu się podręcznika pt: " Histologia i Embriologia jamy ustnej" autorstwa Daniela J. Chiego Jr, wydanie 4 Edra Urban & Partner. Zakład Histologii i Embriologii rekomenduje powyższy podręcznik i zachęca studentów do korzystania z niego.

Uwaga Studenci 1 roku, zmiana podręcznika wiodącego!!!

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 podręcznikiem wiodącym z embriologii jest:

 „Embriologia Langmana”, T. W. Sadler, wydanie 13, Edra Urban&Partner, 2017, wydanie polskie pod red. Jacek Malejczyk, Marek Kujawa.

Podręcznik ukaże się na rynku księgarskim po 5 września br.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Marii Michniewskiej (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę (dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr Anna Iwan 11:30 – 12:00

dr Marek Kujawa 12:30 – 13:00

Czwartek:

dr Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

 1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.


Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2012
 2. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007
 3. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G.: „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do  urodzenia.”  Elsevier Saunders, Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th Edition, 2012
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2013
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2002, wyd. III.

Materiały ćwiczeniowe oraz szczegółowy programu zajęć i wykładów są dostępne na stronie internetowej Katedry