Jesteś tutaj

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia

Przypominamy studentom, że ostateczny termin zwrotu zestawów preparatów histologicznych został wyznaczony w dniu 26 czerwca br. do godziny 12:00.

Zestawy mają być zwrócone asystentom.

Grupy, które nie oddadzą na czas udostępnionych im zestawów preparatów histologicznych nie będą dopuszczone do egzaminu praktycznego.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


EGZAMIN PRAKTYCZNY Z HISTOLOGII, CYTOLOGII I EMBRIOLOGII

28 CZERWCA 2017 (środa)

          Studenci Stomatologii dopuszczeni do egzaminu z histologii zgłaszają się do sali wykładowej im. Paszkiewicza, o godzinie 8:30.

          Uprzejmie prosimy o przygotowanie indeksów i długopisów przed wejściem do sali egzaminacyjnej. Na egzaminy nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

          Jednocześnie informujemy, że grupy, które do 26 czerwca br. do godziny 12.00, nie oddadzą udostępnionych im zestawów preparatów nie zostaną dopuszczone do egzaminu!

 ------------------------------------------------------------------------

EGZAMIN TESTOWY Z HISTOLOGII, CYTOLOGII I EMBRIOLOGII

29 czerwca 2017 r. o godz. 8:45  

Egzamin testowy odbędzie się w salach prosektoryjnych Zakładu Anatomii Prawidłowej (wejście tak jak na ćwiczenia z Anatomii). Egzamin testowy obejmuje cały materiał dydaktyczny (ćwiczenia, seminaria i wykłady).

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim terminie).

Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i niedostępne podczas zaliczenia.

Przypominamy, że na prośbę studentów podczas zaliczeń centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

 Życzymy powodzenia.


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Marii Michniewskiej (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę (dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr Anna Iwan 11:30 – 12:00

dr Marek Kujawa 12:30 – 13:00

Czwartek:

dr Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

 1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.


Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2012
 2. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007
 3. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G.: „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do  urodzenia.”  Elsevier Saunders, Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th Edition, 2012
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2013
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2002, wyd. III.

Materiały ćwiczeniowe oraz szczegółowy programu zajęć i wykładów są dostępne na stronie internetowej Katedry