Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2023/2024

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

EGZAMIN PRAKTYCZNY Z HISTOLOGII, CYTOLOGII i EMBRIOLOGII

25 czerwca 2024 r. (wtorek, sala mikroskopowa nr 1)

 

   Studenci Kierunku Lekarsko-Dentystycznego dopuszczeni do egzaminu z Histologii, Cytologii i Embriologii zgłaszają się na egzamin praktyczny do budynku Anatomicum, klatka B – od podwórza o godzinie 8:50 (głównym wejściem oraz wcześniej studenci NIE będą mogli wejść do budynku Anatomicum).

Studenci na egzamin praktyczny wpuszczani będą według alfabetu.

Studenci stacjonarni będą wchodzić pierwsi a studenci niestacjonarni w drugiej kolejności. Uprzejmie prosimy o przygotowanie legitymacji studenckich i długopisów.


Jednocześnie informujemy, że studenci z grup ćwiczeniowych, które do

24 czerwca do godz. 1200

nie oddadzą udostępnionych im zestawów preparatów nie zostaną dopuszczeni do egzaminu!


PODCZAS EGZAMINÓW PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I POZOSTAWIENIE ICH PRZY WEJŚCIU NA SALĘ.

POSIADANIE TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PODCZAS EGZAMINU JEST NIEDOZWOLONE.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim terminie). Punkty za preparaty są doliczane do punktów egzaminu teoretycznego tylko gdy obydwie części egzaminu zdane są w I terminie.

 

Życzymy powodzenia!


Link do materiałów na ćwiczenia nr 15: Budowa męskiego układu płciowego.


Drodzy Studenci,

podajemy link do pierwszej części skryptu "Wskazówki do ćwiczeń z histologii i embriologii". Skrypt można pobrać na własne nośniki.

Biblioteka Cyfrowa WUM:

Część I   http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2836

Część II  http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2929


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii, Cytologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali mikroskopowej nr 1 (Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5). Studenci po seminarium udaję się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych. 


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Małgorzaty Kowalczyk (pokój nr 10 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę / dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

 • dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
 • dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

 • dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

 • dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30
 • dr hab. Anna Iwan 11:30 – 12:00

Piątek:

 • dr hab.  Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30

Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2019
 2. Sadler T.W.: Langman Embriologia, red. wyd. pol.  J. Malejczyk, M.Kujawa, Edra Urban&Partner, Warszawa 2015
 3. Chiego Daniel J. Jr: "Histologia i Embriologia jamy ustnej" , red. wyd. pol. P. Włodarski, Edra Urban & Partner., Wrocław 2017
Literatura uzupełniająca:
 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier, 9th Edition, 2017
 2. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2020
 3. Eroshenko Victor P.: Atlas Histologiczny z powiązaniami czynnościowymi., red. wyd. pol. M. Kujawa, MediPage, Warszawa 2019