Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2020/2021
.

DRODZY STUDENCI! 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams.
Wyjątkiem są zajęcia nr 1
seminarium: Mikroskop, Technika histologiczna
ćwiczenie: Różne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.

Zajęcia te będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w salach ćwiczeń w Anatomicum.  Listy poszczególnych grup histologicznych będą zamieszczone w zakładce „Rozkład zajęć” zgodnie z kierunkiem i przedmiotem. 

Zajęcia online (od ćwiczenia nr 2) będą przebiegały na żywo na platformie Microsoft Teams, według następującego scenariusza: 

1. Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych   prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 
2. Ćwiczenia (demonstracja preparatów) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 
3. Ćwiczenia (spotkanie z nauczycielem i test sprawdzający) – zajęcia w pojedynczych grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem (czas trwania ok. 30 min) 

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach (zalogowanie się), wykonania rysunków preparatów histologicznych przewidzianych programem oraz zaliczenia testu sprawdzającego. Kwestię nieobecności na zajęciach oraz niezaliczenie testu sprawdzającego rozstrzyga Regulamin przedmiotu. 

Do poszczególnych części zajęć Studenci logują się osobno za pomocą kodu dostępu lub linku. Kody i linki będą udostępniane na bieżąco w odpowiednich zakładkach właściwych dla kierunku studiów, przedmiotu i określonego tematu zajęć. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się z Kierownikiem Katedry za pośrednictwem starostów, przez grupę na Messengerze pod nazwą „Histologia w Czasach Zarazy”. 


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Małgorzaty Kowalczyk (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę / dyżury w sprawach studenckich
  • dr hab. Artur Kamiński
  • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr hab. Anna Iwan 11:30 – 12:00

Czwartek:

dr hab. Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr hab.  Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


Literatura obowiązkowa:

  1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2019
  2. Sadler T.W.: Langman Embriologia, red. wyd. pol.  J. Malejczyk, M.Kujawa, Edra Urban&Partner, Warszawa 2015
  3. Chiego Daniel J. Jr: "Histologia i Embriologia jamy ustnej" , red. wyd. pol. P. Włodarski, Edra Urban & Partner., Wrocław 2017
  4. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007
Literatura uzupełniająca:
  1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier, 9th Edition, 2017
  2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2014
  3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2020
  4. Eroshenko Victor P.: Atlas Histologiczny z powiązaniami czynnościowymi., red. wyd. pol. M. Kujawa, MediPage, Warszawa 2019