Jesteś tutaj

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia

Informacja dla studentów Wydział Lekarsko-Dentystyczny 1 roku

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że I termin kolokwium z Embriologii został przesunięty na 6 marca 2017. W dniu 27.02.2017 odbędą się zajęcia poświęcone układowi odpornościowemu. II termin kolokwium z Embriologii pozostaje bez zmian. 

Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do zbliżającego się kolokwium z Embriologii (27 lutego 2017 r.), obowiązuje materiał zawarty w podręcznikach:

1. Moore K.L., Persaud T.V.N., Torchia M.G. “Embriologia i wady wrodzone”, Elsevier Urban & Partner, 2013, rozdziały: 1-8 oraz 10 a także 19-20.

2. Sawicki W., Malejczyk J., “Histologia”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, rozdziały: 19 (Gruczoły wewnątrzwydzielnicze); 24 (Układ płciowy męski) oraz 25 (Układ płciowy żeński).


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Marii Michniewskiej (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę (dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr Anna Iwan 11:30 – 12:00

dr Marek Kujawa 12:30 – 13:00

Czwartek:

dr Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

 1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.


Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2012
 2. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007
 3. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G.: „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do  urodzenia.”  Elsevier Saunders, Wrocław 2013

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th Edition, 2012
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2013
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2002, wyd. III.

Materiały ćwiczeniowe oraz szczegółowy programu zajęć i wykładów są dostępne na stronie internetowej Katedry