Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2018/2019


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że Kolokwium poprawkowe z Embriologii dla studentów Wydziału Lekarsko-Dentystycznego 1 roku odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r.  w sali im. Paszkiewicza o godzinie 7:40.

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 2018/2019

Uprzejmie przypominamy Koleżankom i Kolegom, że do zbliżającego się kolokwium z Embriologii - 4/03/2019 obowiązuje materiał zawarty w podręcznikach:

1. Sadler T.W. “Langman - Embriologia”, Wydanie XIII, Edra Urban & Partner, 2017, rozdziały: 1-6 oraz 8-9 a także 17.

2. Sawicki W., Malejczyk J., “Histologia”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, rozdziały: 19 (Gruczoły  wewnątrzwydzielnicze);  24 (Układ płciowy męski) oraz 25 (Układ płciowy żeński).


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje o ukazaniu się podręcznika pt: " Histologia i Embriologia jamy ustnej" autorstwa Daniela J. Chiego Jr, wydanie 4 Edra Urban & Partner. Zakład Histologii i Embriologii rekomenduje powyższy podręcznik i zachęca studentów do korzystania z niego.

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Marii Michniewskiej (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę (dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr Anna Iwan 11:30 – 12:00

Czwartek:

dr Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

 1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.


Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2012
 2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G.: „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do  urodzenia.”  Elsevier Saunders, Wrocław 2013
 3. Daniela J. Chiego Jr: "Histologia i Embriologia jamy ustnej" wydanie 4 Edra Urban & Partner. 

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th Edition, 2012
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2013
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2002, wyd. III.
 4. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

Materiały ćwiczeniowe oraz szczegółowy programu zajęć i wykładów są dostępne na stronie internetowej Katedry