Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2020/2021


Drodzy Studenci,

Katedra Histologii i Embriologii przychyla się do prośby studentów o możliwość wglądu do testu z Embriologii. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się mailowo na adres malgorzata.kowalczyk2@wum.edu.pl do niedzieli 11.04.2021 r. Honorowane będą tylko maile z adresu studenckiego. Sprawdzanie testów będzie możliwe w dniach 13-16 kwietnia w godz. 9.00-14.00. Biorąc pod uwagę obowiązek uczestnictwa w zajęciach, prosimy o podanie w mailu propozycji terminów pasujących studentowi. Każdy student będzie miał wyznaczoną konkretną godzinę i do dyspozycji 15 min na obejrzenie testu. 


Informujemy Studentów Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.