Wyniki kolokwium

Kryteria oceniania w roku akademickim 2019/2020

Kolokwia

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 46 pkt

5,0 (bdb)

47 – 50 pkt


Embriologia (2)- 16/05/2020 sudia stacjonarne

#indeksPunktyOcena
181137niedopuszczony
278016424,0 (db)
381144nie wysłała 2,0 (ndst)
478456394,0 (db)

Embriologia (1) 9/05/2020 studia niestacjonarne

#indeksPunktyOcena
181112394,0 (db)
278055394,0 (db)