Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Wyniki kolokwium

Kryteria oceniania w roku akademickim 2018/2019

  • Egzamin II- stopniowy
  • kryteria zaliczenia 2018-2019.

              Praktyczny

1 - 5 = ndst

6 = 0 pkt

7 = 1 pkt 

8 = 2 pkt 

9 = 3 pkt

10 = 5 pkt

             Testowy:

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 59 pkt.- ocena niedostateczna

3,0 (dost.)

60 – 68 pkt.

3,5 (ddb)

69 – 76 pkt.

4,0 (db)

77 – 84 pkt.

4,5 (pdb)

85 – 92 pkt.

5,0 (bdb)

93 – 100 pkt.