Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Inżynieria tkankowa jako narzędzie w rekonstrukcji tkanek

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie seminariów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, w tym wirtualnych wizyt w różnych laboratoriach. Zajęcia mają charakter interaktywny i angażują wszystkie zmysły również węch i dotyk.
Studenci rozwiązują zadania w oparciu o treści przekazane na zajęciach - w formie quizów, projektowania własnych rozwiązań oraz prezentacji multimedialnych.

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z możliwościami rekonstrukcji tkanek metodami inżynierii tkankowej a w szczególności przekazanie wiedzy na temat:

  • możliwości badania, przechowywania i przygotowania do transplantacji komórek,
  • doboru i sposobu wykorzystania biomateriałów,
  • metod otrzymywania i badania produktów inżynierii tkankowej,
  • aspektów prawnych i etycznych,

w kontekście wykorzystania inżynierii tkankowej jako narzędzia w medycynie regeneracyjnej.


Opis fakultetu w formule SYLABUS


UWAGA:

W roku akademickim 2015/2016 zajęcia fakultetu „inżynieria tkankowa” będą się odbywały w semestrze zimowym,

w poniedziałki, w godzinach: 16.00-19.00 w sali 23 w Centrum Bibliotecznym.

Planuje się 10 spotkań seminaryjnych po 3 godziny lekcyjne każde.

Zajęcia są adresowane do studentów II, III, IV, V roku studiów.