Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Histology and Embryology for Dentistry

Education of students of dentistry in our Department covers 85 hours of instruction divided into:

 • lectures: 10 hours
 • seminars: 25 hours
 • practical classes: 50 hours

Recomended textbooks:

 1. Gartner L. P., “Textbook of Histology”, Saunders Elsevier, last ed.
 2. Sadler T. W. “Medical embryology”, last ed.
 3. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th edition, 2013

Recomended additional reading:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th edition, 2012
 2. Berkovitz B. K. B., Holland G. R., Moxham B. J.: Oral Anatomy, Histology and Embryology, Mosby Elsevier, 4ed, 2009
 3. Lowe J. S.,  Anderson P. G.: Stevens & Lowe's Human Histology, Mosby Elsevier, 4ed, 2014


Announcements 2017/2018


Dear Sudents,

Points from weekly tests covering Embryology topics (Endocrine System. Male and Female Systems) will be included into Microscopic Anatomy weekly tests. Therefore Students, who did not pass Embryology weekly tests and did not gain 60% will need to retake failed Embryology weekly tests before Microscopic Anatomy Intermediate Test.


5-EDD

Embryology – Intermediate Examination

We kindly remind to Students that for the Embryology Intermediate Examination              (March 10th, 2018) material comprises information included in the following textbooks:

 1. Sadler T.W., “Langman’s medical embryology”, Wolters Kluwer, 13th Edition, 2015, Part 1 General Embryology, Chapters 1- 6 (pages 1-94); 8 – 9 (pages 105-140) and Chapter 17 (Head and neck) (pages 278-305).
 2. Gartner L.P. “Textbook of histology”. Elsevier, 4th Edition, 2017.

Chapter 13 “Endocrine system:, pages 345-372,

Chapter 20 “Female reproductive system”, pages 529-558

Chapter 21 “Male reproductive system”, pages 559-582.


Chair and Department of Histology and Embryology informs that according to the Regulations of Written Exams of WUM (art. 16) students may raise reservations to examination questions, directly after the end of the exam, not later than after leaving the examination hall.

 Reservations in written form should be handed to the members of examination commission.


Students have only 3 days after the publication of results to check their question and answer card. Only students who missed 2 points are allowed to check their question and answer card.


Attention for Students ED,

 Students borrowing slides as a set for either intermediate examination or final examination have to pay a deposit in amount 6 PLN/slide. For borrowing a microscope the student has to pay a deposit in amount of 150 PLN. If the slides or microscope are lost or damaged, the student will be debited with an appropriate amount. Each group has the right to borrow 1 set of slides and 1 microscope

Microscopes and slides are available in the room # 4 of the Department Histology and Embryology  9:00 am – 13:30 pm (working days only).

For 5-yers program:

          I semester – 39 pieces x 6 pln = 234 PLN (+ 150 = 384 PLN)

         II semester – 40 pieces x 6 = 240 PLN (+ 150 = 390 PLN)

Final examination – 56 pieces x 6 = 336 PLN (+ 150 = 486 PLN)

150 pln = MICROSCOPE