Jesteś tutaj

Histologia i Embriologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik


Ogłoszenia 2017/2018


Uwaga Studenci 1 Roku I i II Wydziału Lekarskiego.

Z uwagi na dodatkowe, wolne dla studentów dni w drugim (letnim) semestrze, musielismy dokonać zmian w programie I-go i II-go semestru.

W semestrze zimowym ostatnim ćwiczeniem będzie "Budowa histologiczna gruczołów wydzielniczych". Temat tego ćwiczenia należy do kolokwium z Embriologii.


Uwaga Studenci 1 Roku I Wydziału Lekarskiego

Wykład w dniu 7 grudnia pt. "Włókno mięśniowe w zdrowiu i chorobie, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwał" rozpocznie się  pół godziny wcześniej, tz. rozpocznie się o godzinie 8:15.


Uwaga Studenci 1 Roku I i II Wydziału Lekarskiego.

Zmiana tematów wykładów:

23 i 24 listopada odbędzie się wykład Prof. Krzysztofa Włodarskiego "Mechanizmy hematopoezy, implikacje kliniczne"

7 i 8 grudnia odbędzie się wykład dr Ewy Jankowskiej Steifer "Włókno mięśniowe w zdrowiu i chorobie, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwał"


Ćwiczenia rozpoczynają się seminariami.

Studenci I WL na seminaria zbierają się w sali wykładowej im. Paszkiewicza.

Studenci II WL na seminaria zbierają się w sali mikroskopowej nr 1 (dużej).

Po zakończonym seminarium, studenci przechodzą grupami histologicznymi na wyznaczone sale mikroskopowe.


Uwaga Studenci 1 roku, zmiana podręcznika wiodącego!!!

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 podręcznikiem wiodącym z embriologii jest:

 „Embriologia Langmana”, T. W. Sadler, wydanie 13, Edra Urban&Partner, 2017, wydanie polskie pod red. Jacek Malejczyk, Marek Kujawa.

Podręcznik ukaże się na rynku księgarskim po 5 września br.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z "Regulaminem Egzaminów Pisemnych WUM" (punkt 16), studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 Roku, że:
  • sprawdzanie odpowiedzi po każdym teście może odbywać się przez 3 kolejne dni (pracujące) od wywieszenia wyników (chyba, że będzie ogłoszone inaczej) w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 4. Informujemy również, że sprawdzać testy mogą tylko studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2-ch punktów.
  • wymiana preparatów przedkolokwialnych lub przedegzaminacyjnych jest możliwa w godzinach 9:00 - 13:00 w pokoju nr 4 (w dni robocze)

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE:

  1. Sawicki W. „Histologia”, PZWL, ostatnie wydanie.
  2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G. „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia.” - Wrocław 2013, pierwsze wydanie polskie, Elsevier Saunders

LITERATURA ZALECANA:

  1. Young B., Lowe J. S., Stevens A., Heath J. W. “Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas” pod red. J. Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 (I wydanie polskie)
  2. Sadler T.W. ,”Medical embryology”, 2013, twelfth edition, Lippincott Williams & Wilkins.
  3. Alberts B. at all - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Ostrowski K.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 1995, wydanie II.
  5. Bartel H.  „Embriologia”, PZWL, Warszawa 2004.