Jesteś tutaj

Histologia i Embriologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2016/2017

Przypominamy studentom, że ostateczny termin zwrotu zestawów preparatów histologicznych został wyznaczony w dniu 26 czerwca br. do godziny 12:00.

Zestawy mają być zwrócone asystentom.

Grupy, które nie oddadzą na czas udostępnionych im zestawów preparatów histologicznych nie będą dopuszczone do egzaminu praktycznego.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że studenci I Wydziału Lekarskiego wybrani do pocztu sztandarowego na uroczystości w dniu 28 czerwca, na egzamin praktyczny wchodzą przed studentami II Wydziału Lekarskiego.

nr indeksu: 71910, 73143, 72495, 71712, 71740, 72754


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z "Regulaminem Egzaminów Pisemnych WUM" (punkt 16), studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


EGZAMIN PRAKTYCZNY Z HISTOLOGII i EMBRIOLOGII

28 czerwca 2017 r. (środa)

    Studenci II Wydziału Lekarskiego dopuszczeni do egzaminu z Histologii i Embriologii zgłaszają się na egzamin praktyczny do sali wykładowej im. Paszkiewicza, o godzinie 9:10.

    Studenci I Wydziału Lekarskiego dopuszczeni do egzaminu z Histologii i Embriologii zgłaszają się na egzamin praktyczny do sali wykładowej im. Paszkiewicza, o godzinie 9: 50 (po wyjściu z sali wykładowej studentów II WL).

 Studenci na egzamin praktyczny i teoretyczny wpuszczani są według alfabetu. Uprzejmie prosimy o przygotowanie indeksów i długopisów. 


  Jednocześnie informujemy, że studenci z grup ćwiczeniowych, które do 26 czerwca do godz. 1200 nie oddadzą udostępnionych im zestawów preparatów nie zostaną dopuszczeni do EGZAMINU!

PODCZAS EGZAMINÓW PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I POZOSTAWIENIE ICH PRZY WEJŚCIU NA SALĘ. POSIADANIE TELEFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH PODCZAS EGZAMINU JEST NIEDOZWOLONE.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim terminie).

Życzymy powodzenia!


OGŁOSZENIE O MIEJSCU I CZASIE

EGZAMINU TESTOWEGO Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

29 czerwca 2017 r. (CZWARTEK)

          Studenci I Wydziału Lekarskiego 1 roku zgłaszają się na egzamin testowy w połączonych Aulach A i B Centrum Dydaktycznego przy ul. Trojdena o godzinie 12:50.

Studenci wpuszczani będą do obu Auli pięcioma wejściami według listy alfabetycznej.

Podczas egzaminów prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Posiadanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu jest niedozwolone.

Przypominamy, że na prośbę studentów podczas zaliczeń centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim terminie).

 

Życzymy powodzenia.

 I WL - Egzamin z Histologii i Embriologii (1) 29 czerwca 2017

#indekswejście 
172720Aula B - wejście dolne
271681Aula B - wejście dolne
371682Aula B - wejście dolne
471683Aula B - wejście dolne
571684Aula B - wejście dolne
671686Aula B - wejście dolne
771688Aula B - wejście dolne
871687Aula B - wejście dolne
971689Aula B - wejście dolne
1071691Aula B - wejście dolne
1171690Aula B - wejście dolne
1271692Aula B - wejście dolne
1371693Aula B - wejście dolne
1471694Aula B - wejście dolne
1560204Aula B - wejście dolne
1671696Aula B - wejście dolne
1772804Aula B - wejście dolne
1872634Aula B - wejście dolne
1971697Aula B - wejście dolne
2071698Aula B - wejście dolne
2172750Aula B - wejście dolne
2271699Aula B - wejście dolne
2368733Aula B - wejście dolne
2467307Aula B - wejście dolne
2570200Aula B - wejście dolne
2671702Aula B - wejście dolne
2772858Aula B - wejście dolne
2871703Aula B - wejście dolne
2971704Aula B - wejście dolne
3072786Aula B - wejście dolne
3171705Aula B - wejście dolne
3272850Aula B - wejście dolne
3371709Aula B - wejście dolne
3472800Aula B - wejście dolne
3571711Aula B - wejście dolne
3671712Aula B - wejście dolne
3771713Aula B - wejście dolne
3871714Aula B - wejście dolne
3971715Aula B - wejście dolne
4071716Aula B - wejście dolne
4171387Aula B - wejście dolne
4272777Aula B - wejście dolne
4371717Aula B - wejście dolne
4471718Aula B - wejście dolne
4572795Aula B - wejście dolne
4671719Aula B - wejście dolne
4772739Aula B - wejście dolne
4871720Aula B - wejście dolne
4972702Aula B - wejście dolne
5072776Aula B - wejście dolne
5164357Aula B - wejście dolne
5271722Aula B - wejście dolne
5373103Aula B - wejście dolne
5471723Aula B - wejście dolne
5572240Aula B - wejście dolne
5671724Aula B - wejście dolne
5772690Aula B - wejście dolne
5868187Aula B - wejście dolne
5971725Aula B - wejście dolne
6071727Aula B - wejście dolne
6171726Aula B - wejście dolne
6273546Aula B - wejście dolne
6371728Aula B - wejście dolne
6472706Aula B - wejście dolne
6571729Aula B - wejście dolne
6671730Aula B - wejście dolne
6771731Aula B - wejście dolne
6871734Aula B - wejście dolne
6971735Aula B - wejście dolne
7071736Aula B - wejście dolne
7171737Aula B - wejście dolne
7271738Aula B - wejście dolne
7372863Aula B - wejście dolne
7472860Aula B - wejście dolne
7566990Aula B - wejście dolne
7672793Aula B - wejście dolne
7766068Aula B - wejście dolne
7871739Aula B - wejście dolne
7971396Aula B - wejście dolne
8070504Aula B - wejście dolne
8171740Aula B - wejście dolne
8270328Aula B - wejście górne
8371741Aula B - wejście górne
8471742Aula B - wejście górne
8567859Aula B - wejście górne
8672678Aula B - wejście górne
8772809Aula B - wejście górne
8871743Aula B - wejście górne
8972554Aula B - wejście górne
9071744Aula B - wejście górne
9171745Aula B - wejście górne
9271746Aula B - wejście górne
9371747Aula B - wejście górne
9472705Aula B - wejście górne
9572695Aula B - wejście górne
9671748Aula B - wejście górne
9771749Aula B - wejście górne
9872661Aula B - wejście górne
9971751Aula B - wejście górne
10072798Aula B - wejście górne
10171754Aula B - wejście górne
10273598Aula B - wejście górne
10372711Aula B - wejście górne
10471757Aula B - wejście górne
10571758Aula B - wejście górne
10672844Aula B - wejście górne
10771759Aula B - wejście górne
10871760Aula B - wejście górne
10972257Aula B - wejście górne
11071763Aula B - wejście górne
11172782Aula B - wejście górne
11271764Aula B - wejście górne
11372666Aula B - wejście górne
11471767Aula B - wejście górne
11571768Aula B - wejście górne
11671769Aula B - wejście górne
11771770Aula B - wejście górne
11872822Aula B - wejście górne
11971771Aula B - wejście górne
12071772Aula B - wejście górne
12171773Aula B - wejście górne
12272803Aula B - wejście górne
12371775Aula B - wejście górne
12472682Aula B - wejście górne
12571167Aula B - wejście górne
12672681Aula B - wejście górne
12771779Aula B - wejście górne
12871780Aula B - wejście górne
12972909Aula B - wejście górne
13072903Aula B - wejście górne
13171781Aula B - wejście górne
13271782Aula B - wejście górne
13371783Aula B - wejście górne
13471784Aula B - wejście górne
13572780Aula B - wejście górne
13671785Aula B - wejście górne
13772763Aula B - wejście górne
13872864Aula B - wejście górne
13971789Aula B - wejście górne
14072731Aula B - wejście górne
14172849Aula B - wejście górne
14271790Aula B - wejście górne
14371791Aula B - wejście górne
14471792Aula B - wejście górne
14567362Aula B - wejście górne
14672811Aula B - wejście górne
14771795Aula B - wejście górne
14872805Aula B - wejście górne
14971796Aula B - wejście górne
15071797Aula B - wejście górne
15171798Aula B - wejście górne
15271799Aula B - wejście górne
15372846Aula B - wejście górne
15472709Aula B - wejście górne
15571800Aula B - wejście górne
15671801Aula B - wejście górne
15768656Aula B - wejście górne
15871803Aula B - wejście górne
15971804Aula B - wejście górne
16071805Aula B - wejście górne
16172657Aula B - wejście górne
16272794Aula B - wejście górne
16372908wejście górne między Aulami
16471809wejście górne między Aulami
16572721wejście górne między Aulami
16671437wejście górne między Aulami
16771810wejście górne między Aulami
16872699wejście górne między Aulami
16971811wejście górne między Aulami
17071812wejście górne między Aulami
17171813wejście górne między Aulami
17272713wejście górne między Aulami
17371815wejście górne między Aulami
17466604wejście górne między Aulami
17573153wejście górne między Aulami
17672806wejście górne między Aulami
17771817wejście górne między Aulami
17871447wejście górne między Aulami
17971818wejście górne między Aulami
18071820wejście górne między Aulami
18171821wejście górne między Aulami
18271825wejście górne między Aulami
18371826wejście górne między Aulami
18472757wejście górne między Aulami
18571828wejście górne między Aulami
18671829wejście górne między Aulami
18771830wejście górne między Aulami
18869143wejście górne między Aulami
18970250wejście górne między Aulami
19072743wejście górne między Aulami
19172866wejście górne między Aulami
19271832wejście górne między Aulami
19371833wejście górne między Aulami
19469289wejście górne między Aulami
19572773wejście górne między Aulami
19671454wejście górne między Aulami
19771834wejście górne między Aulami
19872775wejście górne między Aulami
19971837wejście górne między Aulami
20072686wejście górne między Aulami
20172607wejście górne między Aulami
20272847wejście górne między Aulami
20371456wejście górne między Aulami
20472703wejście górne między Aulami
20571841wejście górne między Aulami
20671842wejście górne między Aulami
20771843wejście górne między Aulami
20871844wejście górne między Aulami
20970346wejście górne między Aulami
21071845wejście górne między Aulami
21172693wejście górne między Aulami
21271848wejście górne między Aulami
21371850wejście górne między Aulami
21472691wejście górne między Aulami
21571853wejście górne między Aulami
21671856wejście górne między Aulami
21771855wejście górne między Aulami
21872785wejście górne między Aulami
21971857wejście górne między Aulami
22072740wejście górne między Aulami
22171859wejście górne między Aulami
22271860wejście górne między Aulami
22371861wejście górne między Aulami
22470266wejście górne między Aulami
22570515wejście górne między Aulami
22671862wejście górne między Aulami
22771863wejście górne między Aulami
22871864wejście górne między Aulami
22972817wejście górne między Aulami
23072630wejście górne między Aulami
23171865wejście górne między Aulami
23271867wejście górne między Aulami
23371868wejście górne między Aulami
23471869wejście górne między Aulami
23553766wejście górne między Aulami
23671870wejście górne między Aulami
23772853wejście górne między Aulami
23871874wejście górne między Aulami
23971875wejście górne między Aulami
24070350wejście górne między Aulami
24171877wejście górne między Aulami
24273296wejście górne między Aulami
24370034wejście górne między Aulami
24471878Aula A - wejście górne
24572758Aula A - wejście górne
24671879Aula A - wejście górne
24771880Aula A - wejście górne
24871881Aula A - wejście górne
24971882Aula A - wejście górne
25071883Aula A - wejście górne
25172859Aula A - wejście górne
25271885Aula A - wejście górne
25372749Aula A - wejście górne
25472784Aula A - wejście górne
25571886Aula A - wejście górne
25672764Aula A - wejście górne
25771888Aula A - wejście górne
25871889Aula A - wejście górne
25972144Aula A - wejście górne
26073582Aula A - wejście górne
26172643Aula A - wejście górne
26271890Aula A - wejście górne
26371891Aula A - wejście górne
26471893Aula A - wejście górne
26571894Aula A - wejście górne
26671318Aula A - wejście górne
26772884Aula A - wejście górne
26872771Aula A - wejście górne
26972655Aula A - wejście górne
27069885Aula A - wejście górne
27171898Aula A - wejście górne
27272813Aula A - wejście górne
27372710Aula A - wejście górne
27471899Aula A - wejście górne
27571900Aula A - wejście górne
27672696Aula A - wejście górne
27772770Aula A - wejście górne
27871902Aula A - wejście górne
27972754Aula A - wejście górne
28071903Aula A - wejście górne
28171904Aula A - wejście górne
28272639Aula A - wejście górne
28371906Aula A - wejście górne
28472717Aula A - wejście górne
28571907Aula A - wejście górne
28671908Aula A - wejście górne
28771910Aula A - wejście górne
28871911Aula A - wejście górne
28971913Aula A - wejście górne
29071912Aula A - wejście górne
29169890Aula A - wejście górne
29272905Aula A - wejście górne
29371914Aula A - wejście górne
29472885Aula A - wejście górne
29571916Aula A - wejście górne
29672873Aula A - wejście górne
29772688Aula A - wejście górne
29872560Aula A - wejście górne
29971917Aula A - wejście górne
30072848Aula A - wejście górne
30171918Aula A - wejście górne
30271919Aula A - wejście górne
30373143Aula A - wejście górne
30471920Aula A - wejście górne
30572887Aula A - wejście górne
30671921Aula A - wejście górne
30771922Aula A - wejście górne
30872910Aula A - wejście górne
30972650Aula A - wejście górne
31071923Aula A - wejście górne
31171925Aula A - wejście górne
31271926Aula A - wejście górne
31372766Aula A - wejście górne
31471927Aula A - wejście górne
31571929Aula A - wejście górne
31671930Aula A - wejście górne
31771931Aula A - wejście górne
31871933Aula A - wejście górne
31972672Aula A - wejście górne
32072812Aula A - wejście górne
32171934Aula A - wejście górne
32272692Aula A - wejście górne
32372697Aula A - wejście górne
32471935Aula A - wejście górne
32571936Aula A - wejście dolne
32671938Aula A - wejście dolne
32772704Aula A - wejście dolne
32863395Aula A - wejście dolne
32971942Aula A - wejście dolne
33071944Aula A - wejście dolne
33171945Aula A - wejście dolne
33271946Aula A - wejście dolne
33372670Aula A - wejście dolne
33471947Aula A - wejście dolne
33572856Aula A - wejście dolne
33672816Aula A - wejście dolne
33771950Aula A - wejście dolne
33870582Aula A - wejście dolne
33972700Aula A - wejście dolne
34071952Aula A - wejście dolne
34172729Aula A - wejście dolne
34272635Aula A - wejście dolne
34369900Aula A - wejście dolne
34472906Aula A - wejście dolne
34567998Aula A - wejście dolne
34671955Aula A - wejście dolne
34772819Aula A - wejście dolne
34870297Aula A - wejście dolne
34971956Aula A - wejście dolne
35072745Aula A - wejście dolne
35173527Aula A - wejście dolne
35273583Aula A - wejście dolne
35371957Aula A - wejście dolne
35472845Aula A - wejście dolne
35571958Aula A - wejście dolne
35671960Aula A - wejście dolne
35771961Aula A - wejście dolne
35873601Aula A - wejście dolne
35971962Aula A - wejście dolne
36071963Aula A - wejście dolne
36171964Aula A - wejście dolne
36271965Aula A - wejście dolne
36371966Aula A - wejście dolne
36471967Aula A - wejście dolne
36571970Aula A - wejście dolne
36671971Aula A - wejście dolne
36770303Aula A - wejście dolne
36865420Aula A - wejście dolne
36972733Aula A - wejście dolne
37071973Aula A - wejście dolne
37173288Aula A - wejście dolne
37270583Aula A - wejście dolne
37372648Aula A - wejście dolne
37472631Aula A - wejście dolne
37572769Aula A - wejście dolne
37671976Aula A - wejście dolne
37771977Aula A - wejście dolne
37871978Aula A - wejście dolne
37969194Aula A - wejście dolne
38072649Aula A - wejście dolne
38172797Aula A - wejście dolne
38272321Aula A - wejście dolne
38372698Aula A - wejście dolne
38471979Aula A - wejście dolne
38571980Aula A - wejście dolne
38672744Aula A - wejście dolne
38771981Aula A - wejście dolne
38873581Aula A - wejście dolne
38972752Aula A - wejście dolne
39071984Aula A - wejście dolne
39171985Aula A - wejście dolne
39272861Aula A - wejście dolne
39371987Aula A - wejście dolne
39472679Aula A - wejście dolne
39571988Aula A - wejście dolne
39667293Aula A - wejście dolne
39771989Aula A - wejście dolne
39871990Aula A - wejście dolne
39971991Aula A - wejście dolne
40072783Aula A - wejście dolne
40171992Aula A - wejście dolne
40271993Aula A - wejście dolne
40371994Aula A - wejście dolne
40471544Aula A - wejście dolne
40572641Aula A - wejście dolne
40671995Aula A - wejście dolne
40771996Aula A - wejście dolne

 


 OGŁOSZENIE O MIEJSCU I CZASIE

EGZAMINU TESTOWEGO Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

29 czerwca 2017 r. (CZWARTEK)

         Studenci II Wydziału Lekarskiego 1 roku zgłaszają się na egzamin testowy 29 czerwca 2017 r. (CZWARTEK) o godzinie 12:50.

w salach:

·        mikroskopowa nr 1

·        wykładowa im. Paszkiewicza

·        wykładowa im. Grzybowskiego (Dermatologia, ul. Koszykowa 82a)

Studenci wpuszczani będą do sal według listy alfabetycznej.

Podczas egzaminów prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. Posiadanie telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas egzaminu jest niedozwolone.

Przypominamy, że na prośbę studentów podczas zaliczeń centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

Przypominamy, że studenci, którzy nie zdadzą części praktycznej egzaminu, mają prawo zdawać test. W takim przypadku, po zaliczeniu części teoretycznej, pozytywna ocena będzie wystawiona po zdaniu części praktycznej (egzamin zdany w drugim terminie).

Życzymy powodzenia.

 II WL - Egzamin z Histologii i Embriologii (1) 28, 29 czerwca 2017

#indekssale
171373mikroskopowa
271374mikroskopowa
371375mikroskopowa
471376mikroskopowa
571377mikroskopowa
671379mikroskopowa
773600mikroskopowa
871381mikroskopowa
973585mikroskopowa
1071383mikroskopowa
1171385mikroskopowa
1272737mikroskopowa
1371386mikroskopowa
1469944mikroskopowa
1571389mikroskopowa
1672241mikroskopowa
1771390mikroskopowa
1871392mikroskopowa
1971393mikroskopowa
2072741mikroskopowa
2171395mikroskopowa
2271397mikroskopowa
2372723mikroskopowa
2471398mikroskopowa
2571399mikroskopowa
2671400mikroskopowa
2771401mikroskopowa
2871402mikroskopowa
2972638mikroskopowa
3072734mikroskopowa
3171404mikroskopowa
3271405mikroskopowa
3371407mikroskopowa
3471408mikroskopowa
3571409mikroskopowa
3671410mikroskopowa
3771412mikroskopowa
3873625mikroskopowa
3972658mikroskopowa
4072640mikroskopowa
4172736Paszkiewicza
4271415Paszkiewicza
4371416Paszkiewicza
4471778Paszkiewicza
4571417Paszkiewicza
4671418Paszkiewicza
4771419Paszkiewicza
4871420Paszkiewicza
4973519Paszkiewicza
5071422Paszkiewicza
5171423Paszkiewicza
5272722Paszkiewicza
5371425Paszkiewicza
5471426Paszkiewicza
5571428Paszkiewicza
5671429Paszkiewicza
5771430Paszkiewicza
5871432Paszkiewicza
5971435Paszkiewicza
6071436Paszkiewicza
6168662Paszkiewicza
6273521Paszkiewicza
6371438Paszkiewicza
6471439Paszkiewicza
6571442Paszkiewicza
6671443Paszkiewicza
6771445Paszkiewicza
6873520Paszkiewicza
6971446Paszkiewicza
7071448Paszkiewicza
7171449Paszkiewicza
7271451Paszkiewicza
7371452Paszkiewicza
7472644Paszkiewicza
7571453Paszkiewicza
7671457Paszkiewicza
7771458Paszkiewicza
7871459Paszkiewicza
7971461Paszkiewicza
8071463Paszkiewicza
8171851Paszkiewicza
8271466Paszkiewicza
8371467Paszkiewicza
8471468Paszkiewicza
8571469Paszkiewicza
8671472Paszkiewicza
8772646Paszkiewicza
8871473Paszkiewicza
8971474Paszkiewicza
9071475Paszkiewicza
9171476Paszkiewicza
9271478Paszkiewicza
9373544Paszkiewicza
9471479Paszkiewicza
9571480Paszkiewicza
9671482Grzybowskiego
9771483Grzybowskiego
9871485Grzybowskiego
9971487Grzybowskiego
10071488Grzybowskiego
10172651Grzybowskiego
10273522Grzybowskiego
10371493Grzybowskiego
10471494Grzybowskiego
10571496Grzybowskiego
10672654Grzybowskiego
10771502Grzybowskiego
10871503Grzybowskiego
10972685Grzybowskiego
11071505Grzybowskiego
11171507Grzybowskiego
11271508Grzybowskiego
11371941Grzybowskiego
11471510Grzybowskiego
11571511Grzybowskiego
11671512Grzybowskiego
11771513Grzybowskiego
11872680Grzybowskiego
11971514Grzybowskiego
12071515Grzybowskiego
12173543Grzybowskiego
12271517Grzybowskiego
12371518Grzybowskiego
12471953Grzybowskiego
12572636Grzybowskiego
12671519Grzybowskiego
12771520Grzybowskiego
12871521Grzybowskiego
12971522Grzybowskiego
13071524Grzybowskiego
13172664Grzybowskiego
13270528Grzybowskiego
13371527Grzybowskiego
13471968Grzybowskiego
13571528Grzybowskiego
13671529Grzybowskiego
13771972Grzybowskiego
13867421Grzybowskiego
13971531Grzybowskiego
14071532Grzybowskiego
14171534Grzybowskiego
14269310Grzybowskiego
14370314Grzybowskiego
14471537Grzybowskiego
14571538Grzybowskiego
14672660Grzybowskiego
14771540Grzybowskiego
14871541Grzybowskiego
14972656Grzybowskiego
15071542Grzybowskiego
15171543Grzybowskiego


Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że kolokwium poprawkowe z Histologii ogólnej odbędzie sie w dniu
25 lutego 2017 r. (sobota) o godzinie 13:45 w Auli B. Listy z podziałem studentów na sale będą wywieszone kilka dni przed zaliczeniem.

Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 Roku, że:
  • sprawdzanie odpowiedzi po każdym teście może odbywać się przez 3 kolejne dni (pracujące) od wywieszenia wyników (chyba, że będzie ogłoszone inaczej) w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 4. Informujemy również, że sprawdzać testy mogą tylko studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2-ch punktów.
  • wymiana preparatów przedkolokwialnych lub przedegzaminacyjnych jest możliwa w godzinach 9:00 - 13:00 w pokoju nr 4 (w dni robocze)

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE:

  1. Sawicki W. „Histologia”, PZWL, ostatnie wydanie.
  2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G. „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia.” - Wrocław 2013, pierwsze wydanie polskie, Elsevier Saunders

LITERATURA ZALECANA:

  1. Young B., Lowe J. S., Stevens A., Heath J. W. “Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas” pod red. J. Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 (I wydanie polskie)
  2. Sadler T.W. ,”Medical embryology”, 2013, twelfth edition, Lippincott Williams & Wilkins.
  3. Alberts B. at all - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
  4. Ostrowski K.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 1995, wydanie II.
  5. Bartel H.  „Embriologia”, PZWL, Warszawa 2004.