Jesteś tutaj

Histologia i Embriologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2016/2017

Poprawkowe kolokwium testowe z Histologii szczegółowej

dla studentów 1 roku I i II Wydziału Lekarskiego

27 maja 2017 godz. 16:50

 Kolokwium testowe z Histologii szczegółowej dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 27 maja br o godzinie 16: 50 w Auli B – ul. Trojdena 2, Centrum Dydaktycznego.

   Studenci będą wpuszczani na zaliczenie zgodnie z alfabetem, dwoma wejściami i proszeni są o przygotowanie indeksów lub legitymacji studenckich oraz przyborów do pisania.

Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i niedostępne podczas zaliczania.  Przypominamy, że na prośbę studentów podczas kolokwiów centralnych nie można opuszczać sali przed końcem sprawdzianu.

 I i II WL - kolokwium poprawkowe - Histologia szczegółowa (2) 27/05/2017

Przepraszamy studentów II Wydziału Lekarskiego. Zaliczenie zostało przygotowane według listy ułożonej niezgodnie z alfabetem. Studenci II WL będą na salę wpuszczani według podanej na liście kolejności.

#wydz.indeksAula B
1I WL72549wejście dolne
2I WL71686wejście dolne
3I WL71688wejście dolne
4I WL71690wejście dolne
5I WL71692wejście dolne
6I WL71693wejście dolne
7I WL72750wejście dolne
8I WL73597wejście dolne
9I WL67307wejście dolne
10I WL70200wejście dolne
11I WL72858wejście dolne
12I WL71387wejście dolne
13I WL71718wejście dolne
14I WL72495wejście dolne
15I WL72690wejście dolne
16I WL68187wejście dolne
17I WL72025wejście dolne
18I WL73546wejście dolne
19I WL72706wejście dolne
20I WL71730wejście dolne
21I WL71731wejście dolne
22I WL71732wejście dolne
23I WL71735wejście dolne
24I WL71736wejście dolne
25I WL66990wejście dolne
26I WL72714wejście dolne
27I WL71741wejście dolne
28I WL67859wejście dolne
29I WL71746wejście dolne
30I WL71750wejście dolne
31I WL71757wejście dolne
32I WL71760wejście dolne
33I WL71763wejście dolne
34I WL71770wejście dolne
35I WL72803wejście dolne
36I WL71167wejście dolne
37I WL71780wejście dolne
38I WL71782wejście dolne
39I WL71783wejście dolne
40I WL72780wejście dolne
41I WL72763wejście dolne
42I WL72864wejście dolne
43I WL71787wejście dolne
44I WL71791wejście dolne
45I WL72811wejście dolne
46I WL71803wejście dolne
47I WL72908wejście dolne
48I WL71437wejście dolne
49I WL71815wejście dolne
50I WL73153wejście dolne
51I WL72806wejście dolne
52I WL71824wejście dolne
53I WL71826wejście dolne
54I WL71829wejście dolne
55I WL72866wejście dolne
56I WL72775wejście dolne
57I WL72607wejście dolne
58I WL72791wejście dolne
59I WL72676wejście dolne
60I WL70346wejście dolne
61I WL71849wejście dolne
62I WL71850wejście dolne
63I WL72691wejście dolne
64I WL72785wejście dolne
65I WL71861wejście dolne
66I WL71874wejście dolne
67I WL71879wejście dolne
68I WL71881wejście dolne
69I WL71882wejście dolne
70I WL72859wejście dolne
71I WL72749wejście dolne
72I WL71886wejście dolne
73I WL71889wejście dolne
74I WL71891wejście dolne
75I WL71895wejście dolne
76I WL71318wejście górne
77I WL72884wejście górne
78I WL72904wejście górne
79I WL71898wejście górne
80I WL72770wejście górne
81I WL70109wejście górne
82I WL69888wejście górne
83I WL72717wejście górne
84I WL72873wejście górne
85I WL73143wejście górne
86I WL72650wejście górne
87I WL72632wejście górne
88I WL72812wejście górne
89I WL72697wejście górne
90I WL71942wejście górne
91I WL72816wejście górne
92I WL71951wejście górne
93I WL72729wejście górne
94I WL72635wejście górne
95I WL69900wejście górne
96I WL72814wejście górne
97I WL72906wejście górne
98I WL67998wejście górne
99I WL73527wejście górne
100I WL72716wejście górne
101I WL65420wejście górne
102I WL72733wejście górne
103I WL70583wejście górne
104I WL71978wejście górne
105I WL69194wejście górne
106I WL72649wejście górne
107I WL72797wejście górne
108I WL71979wejście górne
109I WL72752wejście górne
110I WL72747wejście górne
111I WL72679wejście górne
112I WL71988wejście górne
113I WL67293wejście górne
114I WL72783wejście górne
115I WL71994wejście górne
116I WL71544wejście górne
117II WL71533wejście górne
118II WL66164wejście górne
119II WL69310wejście górne
120II WL71540wejście górne
121II WL71501wejście górne
122II WL71505wejście górne
123II WL71491wejście górne
124II WL71496wejście górne
125II WL67421wejście górne
126II WL69944wejście górne
127II WL72734wejście górne
128II WL71448wejście górne
129II WL71514wejście górne
130II WL71449wejście górne
131II WL71379wejście górne
132II WL71393wejście górne
133II WL73519wejście górne
134II WL71478wejście górne
135II WL71508wejście górne
136II WL71520wejście górne
137II WL71529wejście górne
138II WL72737wejście górne
139II WL72640wejście górne
140II WL71435wejście górne
141II WL71467wejście górne
142II WL71507wejście górne
143II WL71541wejście górne
144II WL72658wejście górne
145II WL72736wejście górne
146II WL71417wejście górne
147II WL71476wejście górne
148II WL73544wejście górne
149II WL71511wejście górne
150II WL71542wejście górne


KOLOKWIA CENTRALNE (TESTY) DLA STUDENTÓW MEDYCYNY 1 ROKU - 2016/2017
 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski 
KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII OGÓLNEJ - 1 termin - 21 stycznia 2017 godz. 14: 00 – 16: 00 (sobota)

KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII OGÓLNEJ - 2 termin - 25 luty 2017 godz. 14: 00 – 16: 00 (sobota)

KOLOKWIUM TESTOWE Z EMBRIOLOGII - 1 termin - 4 marca 2017 godz. 18:00 – 20:00 (sobota)
KOLOKWIUM TESTOWE Z EMBRIOLOGII - 2 termin -18 marca 2017 godz. 14: 00 – 16: 00 (sobota)
 
KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ - 1 termin - 20 maja 2017 godz. 14: 00 – 16: 00 (sobota)
KOLOKWIUM TESTOWE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ - 2 termin -27 maja 2017 godz. 17:00 – 19:00   (sobota)

7 czerwca  - terminy 3-cie (komisyjne) kolokwiów

 • Histologia ogólna 9:00 – 10:30
 • Embriologia 10:45 – 12:15
 • Histologia szczegółowa 13:00

Egzamin z Histologii i Embriologii 1 termin:

 • praktyczny 28/06/2017
 • testowy 29/06/2017

Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że seminaria fakultatywne pt. "Mechanizmy rozwoju narządów i powstawania wad wrodzonych" rozpoczynają się 23 lutego 2017 r. o godzinie 17-tej w sali seminaryjne Centrum Biostruktury - I p..

Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego, że kolokwium poprawkowe z Histologii ogólnej odbędzie sie w dniu
25 lutego 2017 r. (sobota) o godzinie 13:45 w Auli B. Listy z podziałem studentów na sale będą wywieszone kilka dni przed zaliczeniem.

Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 Roku, że:
 • sprawdzanie odpowiedzi po każdym teście może odbywać się przez 3 kolejne dni (pracujące) od wywieszenia wyników (chyba, że będzie ogłoszone inaczej) w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 4. Informujemy również, że sprawdzać testy mogą tylko studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2-ch punktów.
 • wymiana preparatów przedkolokwialnych lub przedegzaminacyjnych jest możliwa w godzinach 9:00 - 13:00 w pokoju nr 4

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE:

 1. Sawicki W. „Histologia”, PZWL, ostatnie wydanie.
 2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G. „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia.” - Wrocław 2013, pierwsze wydanie polskie, Elsevier Saunders

LITERATURA ZALECANA:

 1. Young B., Lowe J. S., Stevens A., Heath J. W. “Wheater. Histologia. Podręcznik i atlas” pod red. J. Malejczyka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010 (I wydanie polskie)
 2. Sadler T.W. ,”Medical embryology”, 2013, twelfth edition, Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Alberts B. at all - tłumaczenie pod redakcją Kmita H., Wojtaszek P. „Podstawy biologii komórki”, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Ostrowski K.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 1995, wydanie II.
 5. Bartel H.  „Embriologia”, PZWL, Warszawa 2004.