Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Ogłoszenia 2023/2024


Drodzy Studenci,

w zakładce Rozkład zajęć dostępne są linki z listami grup ćwiczeniowych.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacja o zamianie musi być wpisana w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza. 

Po zakończeniu seminarium studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal mikroskopowych na ćwiczenia.