Histologia i Embriologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik


Ogłoszenia 2018/2019


UWAGA STUDENCI 1 ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Uprzejmie informujemy Studentów 1 roku I Wydziału Lekarskiego, że najbliższy wykład, tj. w dniu 6 grudnia br. pt. „Omówienie zależności hormonalnych – podwzgórze – przysadka – jajnik- macica, powstawanie owocytów i plemników, cykl menstruacyjny” został przeniesiony do CBI do sali nr 125.


UWAGA!

Informujemy Studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 roku studiów, że przed ćwiczeniami z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria na temat ćwiczenia:

·         I Wydział Lekarski – na sali wykładowej im Prof. Paszkiewicza;

·         II Wydział Lekarski - na dużej sali mikroskopowej nr 1, na I. piętrze.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z "Regulaminem Egzaminów Pisemnych WUM" (punkt 16), studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


Informujemy studentów I i II Wydziału Lekarskiego 1 Roku, że:
  • sprawdzanie odpowiedzi po każdym teście może odbywać się przez 3 kolejne dni (robocze) od wywieszenia wyników (chyba, że będzie ogłoszone inaczej) w godzinach 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 4. Informujemy również, że sprawdzać testy mogą studenci, którym brakuje do zaliczenia maksymalnie 2-ch punktów.
  • wymiana preparatów przedkolokwialnych lub przedegzaminacyjnych jest możliwa w godzinach 9:00 - 13:00 w pokoju nr 4 (w dni robocze)