Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik


Ogłoszenia 2020/2021

 

!!! Poprawa wejściówek z Histologii Ogólnej"

Drodzy Studenci, poprawa wejściówek z Histologii Ogólnej dla osób, które nie osiągnęły 60 % wymaganych punktów, odbędzie się w dniach 12 - 15 stycznia w godzinach zajęć. Forma: dziesięć pytań wielokrotmego wyboru z niezaliczonego tematu (czyli w sytuacji, kiedy liczba punktów z danej wejściówki była niższa niż 6). Aby zostać dopuszczonym do kolokwium należy osiągnąć ze wszystkich poprawianych tematow 60 % punktów.


!!! Kolokwium praktyczne z Histologii Ogólnej !!!
Drodzy Studenci, kolokwium praktyczne z Histologii Ogólnej odbędzie się  w dniach od 19 do 22 stycznia na platformie Teams w grupach ćwiczeniowych w godzinach zajęć.  Student ma do rozpoznania 5 preparatów (małe i duże powiększenie), minimum niezbędne do zalicznia to 3 prawidłowo rozpoznane preparaty. Kolokwium trwa 5 minut (minuta na preparat).


Drodzy Studenci,

preparaty wchodzące w zakres kolokwium praktycznego z Histologii Ogólnej są już dostępne na platformie Teams -

                                                                kod rxd7ouu


Szanowni Państwo Studenci,

Zapraszam na wykłady na platformie Teams:

  • ZAPŁODNIENIE KOMÓRKI JAJOWEJ, ROZWÓJ ZARODKA DO STADIUM BLASTOCYSTY  -  12/01/2021 o godz 11:00 
  • IMPLANTACJA, REGULACJA IMPLANTACJI PRZEZ CZYNNIKI WZROSTU I RÓŻNICOWANIA, NATURALNA UTRATA CIĄŻY, IMMUNOLOGICZNE BARIERY ZAPŁODNIENIA, NIEPRAWIDŁOWE MIEJSCA IMPLANTACJI, ROZWÓJ ZARODKA PRZEDSOMITARNEGO, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY PIERWOTNY -  19/01/2021 o godz 11:00 

·       ROZWÓJ TROFOBLASTU I KOSMÓWKI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY OSTATECZNY, POWSTAWANIE CEWY NERWOWEJ I GRZEBIENIA NERWOWEGO, RÓŻNICOWANIE SIĘ MEZODERMY, TWORZENIE NACZYŃ  KRWIONOŚNYCH, POWSTAWANIE FAŁDU GŁOWOWEGO I OGONOWEGO ORAZ FAŁDÓW BOCZNYCH, RÓŻNICOWANIE SIĘ ENDODERMY, ŁUKI I KIESZONKI GARDŁOWE, WĘDRÓWKI KOMÓREK, TWORZENIE CHIMER. -  26/01/2021 o godz 11:00 

                                                                                  KOD: 91e9qz3

                   Serdecznie zapraszam

                                                                       Ewa Jankowska Steifer


DRODZY STUDENCI! 

 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams.
Wyjątkiem są zajęcia nr 1
seminarium: Mikroskop, Technika histologiczna
ćwiczenie: Różne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.

Zajęcia te będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w salach ćwiczeń w Anatomicum.  Listy poszczególnych grup histologicznych będą zamieszczone w zakładce „Rozkład zajęć” zgodnie z kierunkiem i przedmiotem. 

Zajęcia online (od ćwiczenia nr 2) będą przebiegały na żywo na platformie Microsoft Teams. według następującego scenariusza: 

1. Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych   prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 

2. Ćwiczenia (demonstracja preparatów) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 

3. Ćwiczenia (spotkanie z nauczycielem i test sprawdzający) – zajęcia w pojedynczych grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem (czas trwania ok. 30 min) 

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach (zalogowanie się), wykonania rysunków preparatów histologicznych przewidzianych programem oraz zaliczenia testu sprawdzającego. Kwestię nieobecności na zajęciach oraz niezaliczenie testu sprawdzającego rozstrzyga Regulamin przedmiotu. 

Do poszczególnych części zajęć Studenci logują się osobno za pomocą kodu dostępu lub linku. Kody i linki będą udostępniane na bieżąco w odpowiednich zakładkach właściwych dla kierunku studiów, przedmiotu i określonego tematu zajęć. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się z Kierownikiem Katedry za pośrednictwem starostów, przez grupę na Messengerze pod nazwą „Histologia w Czasach Zarazy”. 


 PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO 1 ROKU 2020/2021

SEMESTR 1

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

(w zajęciach może uczestniczyć najwyżej 120 osób w związku z tym prosimy o wpisywanie się na zajęcia w terminie zgodnym z harmonogramem danej grupy)

Zajęcia nr 2 i 3 (20 – 23. października)

SEMINARIUM - MIKROSKOP ELEKTRONOWY. PRZEDZIAŁY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE.

ĆWICZENIE 2 - ULTRASTRUKTURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.

 

SEMINARIUM - ULTRASTRUKTURA JĄDRA KOMÓRKI.

ĆWICZENIE 3 - Temat: PODZIAŁ KOMÓRKI.

 

Prowadzący: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

Kod:

14:50

4mwkfei

Godzina:

Kod:

15:50

4mwkfei

Godzina:

Kod:

17:10

-

Środa

Godzina:

Kod:

15:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

16:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

17:50

-

Czwartek

Godzina:

Kod:

10:45

4mwkfei

Godzina:

Kod:

11:45

4mwkfei

Godzina:

Kod:

13:05

-

Piątek

Godzina:

Kod:

10:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

11:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

12:50

-

Piątek

Godzina:

Kod:

13:00

4mwkfei

Godzina:

Kod:

14:00

4mwkfei

Godzina:

Kod:

15:20

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 4 (27 – 30. października)

SEMINARIUM–SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA

ĆWICZENIE 4–TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY – BUDOWA HISTOLOGICZNA

 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Galus

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

 b0txt5f

Kod:

b0txt5f

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

b0txt5f 

Kod:

b0txt5f 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

b0txt5f 

Kod:

 b0txt5f

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 b0txt5f

Kod:

 b0txt5f

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

 b0txt5f

Kod:

 b0txt5f

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 5 (3 – 6. listopada)

SEMINARIUM–RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI TŁUSZCZOWEJ

ĆWICZENIE 5–TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 

Prowadzący: dr hab. Magda Radomska-Leśniewska

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

 vwchoxz

Kod:

vwchoxz 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

vwchoxz 

Kod:

 vwchoxz

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

 vwchoxz

Kod:

 vwchoxz

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 vwchoxz

Kod:

vwchoxz 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

 vwchoxz

Kod:

 vwchoxz

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 6 I 7 (17 – 20. listopada)

SEMINARIUM–RODZAJE I FUNKCJE TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

ĆWICZENIE 6–BUDOWA TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

 

SEMINARIUM– ROZWÓJ RÓŻNYCH RODZAJÓW TKANKI KOSTNEJ – PRZEBUDOWA KOŚCI.

ĆWICZENIE 7– POWSTAWANIE KOŚCI.

 

Prowadzący:dr Grzegorz Gut; dr hab. Anna Iwan                            UWAGA! PIĄTKOWE KODY SĄ POPRAWIONE NA PRAWIDŁOWE,                       

                                                                                                                                    PRZEPRASZAMY

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

305n2sw 

Kod:

305n2sw 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

 305n2sw

Kod:

 305n2sw

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

Kod:

 305n2sw

Kod:

 305n2sw

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

Kod:

305n2sw 

Kod:

 305n2sw

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

Kod:

 305n2sw

Kod:

  305n2sw

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 8 (24 – 27. LISTOPADA)

SEMINARIUM–ORGANIZACJA I FUNKCJE OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

ĆWICZENIE 8–TKANKA NERWOWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 

Prowadzący:dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

 co99xzh

Kod:

co99xzh 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

 co99xzh

Kod:

 co99xzh

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

 co99xzh

Kod:

 co99xzh

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 co99xzh

Kod:

co99xzh 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

co99xzh 

Kod:

 co99xzh

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 9 (1 – 4. grudnia)

SEMINARIUM–ORGANIZACJA I FUNKCJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ.

ĆWICZENIE 9–TKANKA MIĘŚNIOWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 

Prowadzący:dr hab. Ewa Jankowska Steifer

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

mbvtd17 

Kod:

mbvtd17  

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

 mbvtd17

Kod:

 mbvtd17

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

 mbvtd17

Kod:

mbvtd17

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 mbvtd17

Kod:

mbvtd17 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

 mbvtd17

Kod:

 mbvtd17

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 10 (8 – 11. grudnia)

SEMINARIUM–SZPIK I WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI.

ĆWICZENIE 10–OCENA MORFOLOGII KOMÓREK KRWI I SZPIKU.

 

Prowadzący:dr hab. Magda Radomska-Leśniewska

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

 zoiz1us

Kod:

 zoiz1us

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

zoiz1us 

Kod:

 zoiz1us 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

 zoiz1us

Kod:

 zoiz1us

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 zoiz1us

Kod:

zoiz1us 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

 zoiz1us

Kod:

 zoiz1us

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 11 (15 – 18. grudnia)

SEMINARIUM–UKŁAD KRĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.

ĆWICZENIE 11–STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I LIMFATYCZNYCH.

 

Prowadzący:dr hab. Dariusz Śladowski

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

 

Kod:

h503ssr 

Kod:

h503ssr  

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

 

Kod:

h503ssr 

Kod:

h503ssr  

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

 

Kod:

 h503ssr 

Kod:

h503ssr  

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

 

Kod:

 h503ssr 

Kod:

 h503ssr 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

 

Kod:

 h503ssr 

Kod:

h503ssr  

Kod:

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 14 (26 – 29. stycznia 2021)

SEMINARIUM–UKŁAD KRĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.

ĆWICZENIE 11–STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I LIMFATYCZNYCH.

 

Prowadzący:dr hab. Dariusz Śladowski

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Test zaliczeniowy (quiz)

26/01/2021

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

17:10

Wtorek

Kod:

g3x0aw4

Kod:

x42mxuh

Kod:

-

27/01/2021

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:50

Środa

Kod:

g3x0aw4

Kod:

x42mxuh

Kod:

-

28/01/2021

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

13:05

Czwartek

Kod:

g3x0aw4

Kod:

x42mxuh

Kod:

-

29/01/2021

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:50

Piątek

Kod:

g3x0aw4

Kod:

x42mxuh

Kod:

-

29/01/2021

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:20

Piątek

Kod:

g3x0aw4

Kod:

x42mxuh

Kod:

-

uwagi:

 

 


Drodzy Studenci,

preparaty wchodzące w zakres kolokwium praktycznego z Histologii Ogólnej są już dostępne na platformie Teams -

                                                                kod rxd7ouu