Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Ogłoszenia 2021/2022


Studenci, którzy pisali egzamin z Histologii i Embriologii w I terminie dnia 01.09.22 r, podchodzą do poprawkowego egzaminu testowego w piątek 09.09.22 r o godz. 9:00 w salach komputerowych CBI. Na praktyczny egzamin poprawkowy studenci umawiaja się z Asystentem - dr hab. Justyna Niderlą-Bielińską


Uwaga!!! Studenci, którzy nie osiągnęli 60% z wejściówek, muszą poprawić niezaliczone wejściówki (z których otrzymali mniej niż 6 punktów). Aby poprawić wejściówkę, należy napisać odręcznie streszczenie z niezaliczonego tematu. Streszczenia należy przygotować do dnia 20 stycznia.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia testowe w formie stacjonarnej oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Uwaga - Studenci, którzy są nieobecni na zajęciach, dostają "0" punktów z wejściówki, nawet jeżeli ją zaliczą. Zasada ta nie dotyczy Studentów, którzy mają nałożoną izolację lub kwarantannę, o ile okażą odpowiedni dokument swojemu Asystentowi.


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacja o zamianie musi być wpisana w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza. 

Po zakończeniu seminarium studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal mikroskopowych na ćwiczenia.