Dydaktyka

Zakład Histologii i Embriologii prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres nauczania przedmiotu dostosowany jest do potrzeb kursów i jest określony w opisie zajęć z przedmiotu dla danego kierunku.

___________________________________________________________________________________

Informujemy Studentów, których obowiązującym podręcznikiem do nauki Histologii jest książka „Histologia” W. Sawicki, J. Malejczyk, PZWL Warszawa 2012, że został wydany przez to samo wydawnictwo dodatek w formie fiszek.

Jest to dogodna forma do powtórzenia materiału przed egzaminem.

Studenci naszej uczelni mogą korzystać z elektronicznej formy fiszek przez Bibliotekę WUM.

Sposób dostania się do tej pozycji:

 • zalogowanie się w SSL-VPN osobistym kodem studenta,
 • wejście do – Biblioteka WUM – Medyczne bazy danych,
 • w pozycji ZASOBY:  wyszukać e-książki,
 • kolejne linki
  • IBUK libra – konieczne jest przeczytanie instrukcji i zainstalowanie programu „Network Connect”
  • KATEGORIE:    medycyna
 • histologia
  • fiszki
  • podręcznik