Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Dydaktyka

Zakład Histologii i Embriologii prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów wszystkich wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres nauczania przedmiotu dostosowany jest do potrzeb kursów i jest określony w opisie zajęć z przedmiotu dla danego kierunku.

___________________________________________________________________________________

Informujemy Studentów, których obowiązującym podręcznikiem do nauki Histologii jest książka „Histologia” W. Sawicki, J. Malejczyk, PZWL Warszawa 2012, że został wydany przez to samo wydawnictwo dodatek w formie fiszek.

Jest to dogodna forma do powtórzenia materiału przed egzaminem.

Studenci naszej uczelni mogą korzystać z elektronicznej formy fiszek przez Bibliotekę WUM.

Sposób dostania się do tej pozycji:

 • zalogowanie się w SSL-VPN osobistym kodem studenta,
 • wejście do – Biblioteka WUM – Medyczne bazy danych,
 • w pozycji ZASOBY:  wyszukać e-książki,
 • kolejne linki
  • IBUK libra – konieczne jest przeczytanie instrukcji i zainstalowanie programu „Network Connect”
  • KATEGORIE:    medycyna
 • histologia
  • fiszki
  • podręcznik