Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

4MD

Education of 4MD students in our Department covers 130 hours of instruction and is divided into 2 subjects:

Histology and Embryology:

  • lectures: 20 hours
  • seminars: 20 hours
  • practical classes: 60 hours

Cytophysiology:

  • seminars: 10 hours
  • practical classes: 20 hours

Announcements 2017/2018


Dear Students,

Oral examination in Cytophysiology will be held on 28th of May at 4 pm in Seminar Room. Please remember that you need to have permission from the Dean to take examination before the Session.


Credit for classes – weekly tests.

  1. In order to get a credit for classes, the student must get at least 60% of the total number of points from all weekly tests, from the given part (general histology, embryology, microscopic anatomy).
  2. If the student did not achieve 60%, he must get credit for all the tests for the classes for which he did not get 6 points. Not getting the minimum of 60% from all the retaken tests, results in not being admitted to the intermediate/final exam.
  3. All tests needs to be retaken before intermediate examinations.

Students have only 3 days after the publication of results to check their question and answer card. Only students who missed 2 points are allowed to check their question and answer card.


Histology and Embryology (change of some textbooks)

Obligatory literature:

1.     Gartner L. P., “Textbook of Histology”, Saunders Elsevier, last ed.
2.     Sadler T. W. “Medical embryology”, last ed.

Supplementary literature:

1.     Stevens A., Lowe J. “Human Histology” 2005, Elsevier Mosby, third ed.

2.     Ross M.H., Pawlina W.  “Histology: A text and atlas”, 2011, Lippincott Williams & Wilkins, sixth ed.

3.     Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis-West “Larsen's Human Embryology” 5th Ed.


Cytophysiology

LITERATURE

ED Textbooks:

Basic Course Textbooks:

Essential Cell Biology - Alberts B. at all (ed.) – Garaldscience 2013

Medical Cell Biology - Goodman S., Academic Press 2007

USMLE Rewiew:

Cell and Molecular Biology Lippincott’s ilustrated Review - Chandar N., Viselli S. - Wolters Kluwer LWW 2010

Full Text Books:

Cell Biology Karp G. - Willey 2010

Cooper G., Hausman H. (ed.) The cell – a molecular approach - Sinauer 2013

Molecular Cell Biology Albers B. et all (ed.)- Garaldscience 2014