Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

6MD

Education of 6MD students in our Department covers 149 hours of instruction and is divided into 2 subjects:

Histology and Embryology:

 • lectures: 20 hours
 • seminars: 20 hours
 • practical classes: 60 hours

Optional course

Cytophysiology:

 • lectures: 10 hours
 • seminars: 10 hours
 • practical classes: 25 hours


Announcements 2017/2018


6 year MD program Last Retake

of the Final Examination in Histology & Embryology

   MCQ test will be held on September 27th,at 10:00 a.m. in the microscopic room #1.

Please, don’t forget your student record book, or your student ID.

index

71569

71588

71554

75697

75739

75704

75818

75715

75763

71254

75709

75706

75766

75805

75796

 

 

Students who have not passed the practical part of the exam, must pass by 3 p.m. September 26. 2018

71569

71554

75766

Otherwise, they will not be admitted to the test part

 

During both parts of the examination, practical and theoretical, cell phones and any other electronical devices are forbidden!

Students will be asked to leave them with their belongings at the entrance to the examination room.

 


Announcements 2018/2019


Attention for Students ED,

 Students borrowing slides as a set for either intermediate examination or final examination have to pay a deposit in amount 6 PLN/slide. For borrowing a microscope the student has to pay a deposit in amount of 150 PLN. If the slides or microscope are lost or damaged, the student will be debited with an appropriate amount. Each group has the right to borrow 1 set of slides and 1 microscope

Microscopes and slides are available in the room # 4 of the Department Histology and Embryology  9:00 am – 13:00 pm (working days only).

For 6-yers program:

          I semester – 36 pieces x 6 = 216 PLN (+ 150 = 366 PLN)

         II semester – 53 pieces x 6 = 318 PLN (+ 150 = 468 PLN)

Final examination – 55 pieces x 6 = 330 PLN (+ 150 = 480 PLN)


Students, who passed MCQ test but failed a practical examination, have to pass practical part to obtain the credit!


Students have only 3 days after the publication of results to check their question and answer card. Only students who missed 2 points are allowed to check their question and answer card in the room # 4 of the Department Histology and Embryology  10:00 am – 13:00 pm (working days only). .


Credit for classes – weekly tests.

Admission for the intermediate (1st year) or final exam (2nd year)

 1. In order to get a credit for classes, the student must get at least 60% of the total number of points from all  weekly tests, from the given part (general histology, embryology, microscopic anatomy).
 2. If the student did not achieve 60%, he must get credit for all the tests for the classes for which he did not get 6 points. Not getting the minimum of 60% from all the retaken tests, results in not being admitted to the intermediate/final exam.

We inform that students are required to learn the material of canceled classes (due to any reason) themselves. Students will have the opportunity to see the histological slides during the next classes.


Histology and Embryology

Obligatory literature:

 1.  Gartner L. P., “Textbook of Histology”, 2017, Elsevier, fourth edition.
 2. Sadler T. W. “Langman’s Medical Embryology”, 2015, Wolters Kluwer Health, thirteenth edition.
 3. Daniel J. Chiego, Jr.: “Essentials of Oral Histology and Embryology”: A Clinical Approach, Elsevier 4th edition, 2014

Supplementary literature:

 1.  Stevens A., Lowe J. “Human Histology” 2005, Elsevier Mosby, third ed.
 2. Ross M.H., Pawlina W.  “Histology: A text and atlas”, 2011, Lippincott Williams & Wilkins, sixth ed.
 3. Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis-West “Larsen's Human Embryology” 5th Ed.
 4. Nanci A. “Ten Cate’s - Oral Histology”, 2008, Elsevier, seventh edition or newer


Cytophysiology - ED Textbooks:

Basic Course Textbooks:
    Essential Cell Biology by. Alberts at all (ed.)
    Medical Cell Biology by Goodman (ed.)
Rewiew:
    Cell and Molecular Biology Lippincott’s illustrated Review by Chandar, Viselli
Full Text Books:
    Molecular Cell Biology by Albers et all (ed.)
    Cell Biology by Karp
    The cell – a molecular approach by Cooper, Hausman