Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

6MD

Education of 6MD students in our Department covers 149 hours of instruction and is divided into 2 subjects:

Histology and Embryology:

  • lectures: 20 hours
  • seminars: 20 hours
  • practical classes: 60 hours

Optional course

Cytophysiology:

  • lectures: 10 hours
  • seminars: 10 hours
  • practical classes: 25 hours

Announcements 2017/2018


6 year MD program

Final Examination in Histology & Embryology

 Practical examination will be held on June 27th, 2018.  Only students who are credited are admitted to the examination.  Students should be present at Gluziński lecture hall at 8:45 a.m.  Students who failed practical examination are allowed to take MCQ at 28th but they will get final mark only after they retake (pass) slides. Marks will be written into index as retaken (second date).

Theoretical Final Examination (MCQ test) will be held on June 28th, 2018 at 8:50 a.m. in the:

  • Paszkiewicz’s Lecture Hall,

  • Gluziński’s Lecture Hall,

 Please, take your index, or your student ID for each examination! Only Students who are credited are admitted to the examination.

 No mobile phones or other electronic devices (e.g. smart watches, cameras) are allowed in the examination room!It is not allowed to leave the examination room before the end of the exam!

 The list indicating location of students in the examination:

#indexrooms
171569Paszkiewicz
275684Paszkiewicz
372779Paszkiewicz
475705Paszkiewicz
575784Paszkiewicz
675689Paszkiewicz
771588Paszkiewicz
975758Paszkiewicz
1075753Paszkiewicz
1175751Paszkiewicz
1271589Paszkiewicz
1475790Paszkiewicz
1571586Paszkiewicz
1771554Paszkiewicz
1975718Paszkiewicz
2075716Paszkiewicz
2175731Paszkiewicz
2275739Paszkiewicz
2375742Paszkiewicz
2475701Paszkiewicz
2575704Paszkiewicz
2675737Paszkiewicz
2775818Paszkiewicz
2875800Paszkiewicz
2975685Paszkiewicz
3075821Paszkiewicz
3171260Paszkiewicz
3275733Paszkiewicz
3375693Paszkiewicz
3475809Paszkiewicz
3575715Paszkiewicz
3675794Paszkiewicz
3775806Paszkiewicz
3871249Paszkiewicz
3975690Paszkiewicz
4075710Paszkiewicz
4175777Paszkiewicz
4275729Paszkiewicz
4375735Paszkiewicz
4475820Paszkiewicz
4571259Paszkiewicz
4675686Paszkiewicz
4771545Paszkiewicz
4875767Paszkiewicz
4971551Paszkiewicz
5075799Paszkiewicz
5175720Paszkiewicz
5275802Paszkiewicz
5375744Paszkiewicz
5475732Paszkiewicz
5575778Paszkiewicz
5675738Gluziński
5775712Gluziński
5875750Gluziński
5971546Gluziński
6075783Gluziński
6175780Gluziński
6275763Gluziński
6371254Gluziński
6475711Gluziński
6575734Gluziński
6675730Gluziński
6775769Gluziński
6875709Gluziński
6975748Gluziński
7075781Gluziński
7175776Gluziński
7275706not credited
7375692Gluziński
7475762Gluziński
7575696Gluziński
7675736Gluziński
7775754Gluziński
7871548Gluziński
7975805Gluziński
8075779Gluziński
8175796Gluziński
8275788not credited
8375687Gluziński
8475795Gluziński
8575747Gluziński
8673926Gluziński


Attention for Students ED,

 Students borrowing slides as a set for either intermediate examination or final examination have to pay a deposit in amount 6 PLN/slide. For borrowing a microscope the student has to pay a deposit in amount of 150 PLN. If the slides or microscope are lost or damaged, the student will be debited with an appropriate amount. Each group has the right to borrow 1 set of slides and 1 microscope

Microscopes and slides are available in the room # 4 of the Department Histology and Embryology  9:00 am – 13:00 pm (working days only).

For 6-yers program:

          I semester – 36 pieces x 6 = 216 PLN (+ 150 = 366 PLN)

         II semester – 53 pieces x 6 = 318 PLN (+ 150 = 468 PLN)

Final examination – 55 pieces x 6 = 330 PLN (+ 150 = 480 PLN)


Students, who passed MCQ test but failed a practical examination, have to pass practical part to obtain the credit!


Students have only 3 days after the publication of results to check their question and answer card. Only students who missed 2 points are allowed to check their question and answer card in the room # 4 of the Department Histology and Embryology  10:00 am – 13:00 pm (working days only). .


Credit for classes – weekly tests.

Admission for the intermediate (1st year) or final exam (2nd year)

  1. In order to get a credit for classes, the student must get at least 60% of the total number of points from all  weekly tests, from the given part (general histology, embryology, microscopic anatomy).
  2. If the student did not achieve 60%, he must get credit for all the tests for the classes for which he did not get 6 points. Not getting the minimum of 60% from all the retaken tests, results in not being admitted to the intermediate/final exam.

We inform that students are required to learn the material of canceled classes (due to any reason) themselves. Students will have the opportunity to see the histological slides during the next classes.


Histology and Embryology

Obligatory literature:

1.     Gartner L. P., “Textbook of Histology”, Saunders Elsevier, last ed.
2.     Sadler T. W. “Medical embryology”, last ed.

Supplementary literature:

1.     Stevens A., Lowe J. “Human Histology” 2005, Elsevier Mosby, third ed.

2.     Ross M.H., Pawlina W.  “Histology: A text and atlas”, 2011, Lippincott Williams & Wilkins, sixth ed.

3.     Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis-West “Larsen's Human Embryology” 5th Ed.


Cytophysiology - ED Textbooks:

Basic Course Textbooks:
    Essential Cell Biology by. Alberts at all (ed.)
    Medical Cell Biology by Goodman (ed.)
Rewiew:
    Cell and Molecular Biology Lippincott’s illustrated Review by Chandar, Viselli
Full Text Books:
    Molecular Cell Biology by Albers et all (ed.)
    Cell Biology by Karp
    The cell – a molecular approach by Cooper, Hausman