Regulamin

METODY I ORGANIZACJA PRACY ORAZ REGULAMIN ĆWICZEŃ Z HISTOLOGII DLA STUDENTÓW ODDZIAŁU STOMATOLOGII NA KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA

  1. Mikroskopy wypożycza się pod zastaw legitymacji studenckiej. Po zakończeniu oglądania preparatów należy mikroskop oddać osobie wydającej. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części jest zakazane.
  2. Studenci przystępują do zajęć przygotowani z materiału stanowiącego treść ćwiczenia. Nieprzygotowanie do zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
  3. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia.
  4. Każde ćwiczenie należy zaliczyć u prowadzącego je asystenta. Podstawę do zaliczenia ćwiczenia stanowią  opanowanie merytoryczne materiału oraz poprawnie wykonane i opisane rysunki .
  5. Nie ma możności odrabiania ćwiczeń. Nieobecność na dwóch ćwiczeniach, podobnie jak dwukrotne niezaliczenie ćwiczeń, powoduje niezaliczenie przedmiotu.
  6. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu programu w formie testu w czasie seminarium podsumowującego. Zakres testu obejmuje materiał omawiany w czasie wykładów, seminariów i ćwiczeń.
  7. W czasie ćwiczeń należy przestrzegać przepisów BHP.