Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - II semestrWykłady - semestr I

1.  Molekularne metody badań komórek i tkanek. 

 • 22 listopada 2022 - studia stacjonarne
 • 24 listopada 2022 - studia niestacjonarne

2. Embriologia: zapłodnienie, zaplemnienie, rozwój przedimplantacyjny. 

 • 3 stycznia 2023 - studia stacjonarne
 • 5 stycznia 2023 - studia niestacjonarne

3. Błony płodowe, łożysko. Kształtowanie się listków zarodkowych. 

 • 10 stycznia 2023- studia stacjonarne
 • 12 stycznia 2023 - studia niestacjonarne

4. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębodołowego). Ślinianki. 

 • 24 stycznia 2023 - studia stacjonarne
 • 26 stycznia 2023 - studia niestacjonarne


Wykłady - semestr II

 • 1. Budowa i rozwój zęba.
 • 2. Zębina. 
 • 3. Szkliwo. 
 • 4. Miazga.                                                   
 • 5. Cement i ozębna.   
 • 6. Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii.

Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr)
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr)
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym AKTUALIZACJA 25.05.22