Program zajęć

Program zajęć - I semestr

Program zajęć - II semestrWykłady - semestr I

1.  Molekularne metody badań komórek i tkanek. 

 • 23 listopada 2021 - studia stacjonarne
 • 25 listopada 2021 - studia niestacjonarne

2. Embriologia: zapłodnienie, zaplemnienie, rozwój przedimplantacyjny. 

 • 11 stycznia 2022 - studia stacjonarne
 • 13 stycznia 2022 - studia niestacjonarne

3. Błony płodowe, łożysko. Kształtowanie się listków zarodkowych. 

 • 18 stycznia 2022- studia stacjonarne
 • 20 stycznia 2022- studia niestacjonarne

4. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębodołowego). Ślinianki. 

 • 25 stycznia 2022 - studia stacjonarne
 • 27 stycznia 2022 - studia niestacjonarne


Wykłady - semestr II

Szanowni Studenci, wykłady prof. Pawła Włodarskiego

 • 1. Budowa i rozwój zęba.
 • 2. Zębina. 
 • 3. Szkliwo. 
 • 4. Miazga.                                                   
 • 5. Cement i ozębna.   

są dostępne do odsłuchania pod linkiem: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1045

Ostatni wykład: Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii.  odbędzie online na platformie MS TEAMS 29 marca o godz. 17:15 dla studentów niestacjonarnych oraz o godz. 18:15 dla studentów stacjonarnych.   

KOD do wykładu: sac2ari                                                     


Listy preparatów kolokwialnych i egzaminacyjnych 

Spis preparatów z histologii ogólnej (I semestr)
Spis preparatów z embriologii i histologii szczególowej (II semestr)
Spis preparatów obowiązujących na egzaminie końcowym AKTUALIZACJA 25.05.22