Wyniki testu zaliczeniowego

.

2021/2022

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

30 – 34 pkt

3,5 (ddb)

35 – 38 pkt

4,0 (db)

39 – 42 pkt

4,5 (pdb)

43 – 46 pkt

5,0 (bdb)

47 – 50 pkt

 

 


Histologia z embriologią i podstawy immunologii - zaliczenie 24.05.2022 r.

lp Nr albumu Punkty Ocena
1 86452 42 4,0 (db)
2 86453 44 4,5 (pdb)
3 86454 41 4,0 (db)
4 86455 46 4,5 (pdb)
5 87192 44 4,5 (pdb)
6 86457 45 4,5 (pdb)
7 86458 40 4,0 (db)
8 86459 45 4,5 (pdb)
9 86460 36 3,5 (ddb)
10 86461 49 5,0 (bdb)
11 86462 36 3,5 (ddb)
12 86463 44 4,5 (pdb)
13 86464 37 3,5 (ddb)
14 86466 42 4,0 (db)
15 86468 45 4,5 (pdb)
16 86469 42 4,0 (db)
17 86470 45 4,5 (pdb)
18 86471 48 5,0 (bdb)
19 86472 41 4,0 (db)
20 86473 41 4,0 (db)
21 86474 37 3,5 (ddb)
22 86475 46 4,5 (pdb)
23 86476 44 4,5 (pdb)
24 86477 42 4,0 (db)
25 86478 42 4,0 (db)
26 86479 47 5,0 (bdb)