Wyniki

Kryteria oceniania

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 28,50 = egzamin niezaliczony

3,0 (dst)

od 28,51 – ≤33 pkt

3,5 (ddb)

         33> – ≤37 pkt

4,0 (db)

         37> – ≤41 pkt

4,5 (pdb)

         41> – ≤44 pkt

5,0 (bdb)

         44> – ≤50 pkt