Wyniki

Kryteria oceniania 2021-2022

Egzamin poprawkowy z Histologii - 30.08.2022 r.

Zastrzeżenie dotyczące pytania nr 5 (wersja 1) - Krążenie płucne: - nie zostało uwzględnione.

Krążenie płucne rzeczywiście rozpoczyna się pniem płucnym, który na wysokości płuc rozgałęzia się na tętnicę płucna prawą i lewą… odpowiedź A jest poprawna. Odpowiedź - Rozpoczyna się w prawym przedsionku jest błędna, bo krążenie płucne rozpoczyna się w komorze prawej pniem płucnym, a kończy się w przedsionku lewym!!!

Zastrzeżenie dotyczące pytania nr 18 (wersja 1) - Komórkami glejowymi są wszystkie wymienione z wyjątkiem: - zostało uwzględnione.

 Decyzją Kierownika Katedry Histologii i Embriologii, Pana prof. Jacka Malejczyka, próg zaliczeniowy został obniżony o 1 punkt.

WYNIKI ZOSTANĄ WYSŁANE NA POCZTĘ STUDENCKĄ

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 28 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

29 – 33 pkt

3,5 (ddb)

34 – 37 pkt

4,0 (db)

38 – 41 pkt

4,5 (pdb)

42 – 45 pkt

5,0 (bdb)

46 – 50  pkt