Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Wypełanianie kart odpowiedzi - instrukcja

Egzaminy końcowe z przedmiotu odbywają sie w formie testów. Test jest oceniany na podstawie wypełnionych  kart odpowiedzi. Indywidualnie przygotowane, imienne karty są wręczane studentom przy wejsciu na salę egazminacyjną. Do wypełniania kart potrzebny jest cienkopis lub inny, silnie kontrastujący marker (czarny lub niebieski), który pozwala na precyzyjne wypelnianie na karcie pól o wymiarach 5x5 mm.  Wypełniając kartę należy zwrócić uwagę na to aby nie przekraczać linii otaczającej pole odpowiedzi. Przykładowa karta odpowiedzi wygląda tak, jak przedstawia to poniższy obraz:

Wzór karty odpowiedzi - miniatura  Kliknij aby powięszyć

Karty odpowiedzi są elektronicznie przetwarzane i wymagają staranności w zakreślaniu odpowiedzi. Najczęstsze błędy popełniane przy zanzaczaniu odpowiedzi na karcie przedsatwia poniższa rycina:

przykład wypełniania kart odpowiedzi  Kliknij aby powiększyć

W razie wątpliwości dotyczących technicznych aspektów wypełniania kart, prosimy zwracać się do prowadzących egzamin. Dodatkowe informacje nt wypełniania kart odpowiedzi dostępne są na stronie Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, który drukuje karty i opracowuje analizę wyników testu.