Materiały do ćwiczeń

 Semestr I - Histologia ogólma i Embriologia

 Ćwiczenie # 1

Ćwiczenie # 8
 Ćwiczenie # 2Ćwiczenie # 9
 Ćwiczenie # 3Ćwiczenie # 10
 Ćwiczenie # 4    Ćwiczenie # 11
 Ćwiczenie # 5Ćwiczenie # 14
 Ćwiczenie # 6

 Ćwiczenie # 7 

 
Semestr II - Embriologia i Histologia szczegółowa 
Ćwiczenie # 15

Ćwiczenie # 22     

seninarium # 22

Ćwiczenie # 16

  Ćwiczenie # 23 

               Seninarium # 23

 Ćwiczenie # 17             

  Ćwiczenie # 24 

              Seminarium # 24      

Ćwiczenie # 18           

Seminarium # 18 - 1 Seminarium # 18 - 2

Ćwiczenie # 25

Seminarium #25/1   

Seminarium #25/2

 Ćwiczenie # 19              Seninarium # 19      
 Ćwiczenie # 20               Seninarium # 20 
 Ćwiczenie # 21               Seninarium # 21
 daty centralnych kolokwiów i egzaminu
 WYKŁADY 2020/2021 
  • WŁÓKNO MIĘŚNIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE, czyli dlaczego Herlules łeb hydrze urwał.
  • MECHANIZMY HEMATOPOEZY, IMPLIKACJE KLINICZNE
  • OMÓWIENIE ZALEŻNOŚCI HORMONALNYCH - PODWZGÓRZE - PRZYSADKA - JAJNIK - MACICA. POWSTAWANIE OWOCYTÓW I PLEMNIKÓW, CYKL MENSTRUACYJNY.
  • ZAPŁODNIENIE KOMÓRKI JAJOWEJ, ROZWÓ ZARODKA DO STADIUM BLASTOCYSTY.
  • IMPLANTACJA, REGULACJA IMPLANTACJI PRZEZ CZYNNIKI WZROSTU I RÓŻNICOWANIA, NATURALNA UTRATA CIĄŻY, IMMUNOLOGICZNE BARIERY ZAPŁODNIENIA, NIEPRAWIDŁOWE MIEJSCA IMPLANTACJI, ROZWÓJ ZARODKA PRZEDSOMITARNEGO, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY PIERWOTNY.
  • ROZWÓJ TROFOBLASTU I KOSMÓWKI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY OSTATECZNY, POWSTAWANIE CEWY NERWOWEJ I GRZEBIENIA NERWOWEGO, RÓŻNICOWANIE SIE MEZODERMY, TWORZENIE NACZYŃ KRWIONOSNYCH, POWSTAWANIE FAŁDU GŁOWOWEGO I OGONOWEGO ORAZ FAŁDÓW BOCZNYCH, RÓŻNICOWANIE SIĘ ENDODERMY, ŁUKI I KIESZONKI GARDŁOWE, WĘDRÓWKI KOMÓREK, TWORZENIE CHIMER.
  • POWSTAWANIE JAMY OWODNI I ŁOŻYSKA, RÓŻNIECOWANIE SIĘ DOCZESNEJ, PĘPOWINA, KRĄŻENIE PŁODOWE, REGULACJA OBJĘTOŚCI PŁYNU OWODNIOWEGO, BLIŹNIĘTA, POWSTAWANIE WAD WRODZONYCH.
  • PRZEBUDOWA I DEGRADACJA TKANEK ŁĄCZNYCH.
  • ANGIOGENEZA - IMPLIKACJE TERAPEUTYCZNE.
  • WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY.
 
SPISY PREPARATÓW 
SEMESTR I - HISTOLOGIA OGÓLNA 

SEMESTR II - EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

SPIS PREPARATÓW DO EGZAMINU

 
 DRUK - PODANIE O TERMIN ZEROWY