Materiały do ćwiczeń

Semestr I - Histologia ogólma i Embriologia

Ćwiczenie 1   Seminarium 1 Ćwiczenie 7                
Ćwiczenie 2    Seminarium 2 Ćwiczenie 8     Seminarium 8
Ćwiczenie 3   Seminarium 3 Ćwiczenie 9      Seminarium 9
Ćwiczenie 4    Seminarium 4 Ćwiczenie 10    Seminarium 10
Ćwiczenie 5    Seminarium 5 Ćwiczenie  11   Seminarium 11
Ćwiczenie 6    Seminarium 6 i 7 Ćwiczenie 13    Seminarium 13

Wykłady

Program - Semestr I 2022/2023

Semestr II 

Embriologia i Histologia szczegółowa

Ćwiczenie 14     Seminarium 14   Ćwiczenie 20    Seminarium 20
Ćwiczenie 15    Seminarium 15   Ćwiczenie 21    Seminarium 21
Ćwiczenie 16    Seminarium 16   Ćwiczenie 22    Seminarium 22
Ćwiczenie  17   Seminarium 17   Ćwiczenie 23    Seminarium 23
Ćwiczenie  18   Seminarium 18   Ćwiczenie 24    Seminarium 24
Ćwiczenie  19   Seminarium 19   Ćwiczenie 25    Seminarium 25

Wykłady

Program - Semestr II 2022/2023

SPIS PREPARATÓW:

Histologia ogólna
Embriologia i Histologia szczegółowa
Spis preparatów do egzaminu

Daty centralnych kolokwiów i egzaminu

Podanie o termin zerowy 

WYKŁADY

SEMESTR I

  1.           WŁÓKNO MIĘŚNIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwał.
  2.            MECHANIZMY HEMATOPOEZY, IMPLIKACJE KLINICZNE.
  3.   OMÓWIENIE ZALEŻNOŚCI HORMONALNYCH - PODWZGÓRZE - PRZYSADKA - JAJNIK - MACICA. POWSTAWANIE OWOCYTÓW I     PLEMNIKÓW, CYKL MENSTRUACYJNY.

SEMESTR II

  1.  ZAPŁODNIENIE KOMÓRKI JAJOWEJ, ROZWÓJ ZARODKA DO STADIUM BLASTOCYSTY.                                      
  2.  IMPLANTACJA, REGULACJA IMPLANTACJI PRZEZ CZYNNIKI WZROSTU I RÓŻNICOWANIA, NATURALNA UTRATA CIĄŻY,   IMMUNOLOGICZNE BARIERY ZAPŁODNIENIA, NIEPRAWIDŁOWE MIEJSCA IMPLANTACJI, ROZWÓJ ZARODKA PRZEDSOMITARNEGO,   PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY PIERWOTNY.      
  3.  ROZWÓJ TROFOBLASTU I KOSMÓWKI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY OSTATECZNY, POWSTAWANIE CEWY NERWOWEJ I GRZEBIENIA   NERWOWEGO, RÓŻNICOWANIE SIĘ MEZODERMY, TWORZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, POWSTAWANIE FAŁDU GŁOWOWEGO I   OGONOWEGO ORAZ FAŁDÓW BOCZNYCH, RÓŻNICOWANIE SIĘ ENDODERMY, ŁUKI I KIESZONKI GARDŁOWE, WĘDRÓWKI KOMÓREK,   TWORZENIE CHIMER.         
  4.  POWSTAWANIE JAMY OWODNI I ŁOŻYSKA, RÓŻNICOWANIE SIĘ DOCZESNEJ, PĘPOWINA, KRĄŻENIE PŁODOWE, REGULACJA  OBJĘTOŚCI PŁYNU OWODNIOWEGO, BLIŹNIĘTA, POWSTAWANIE WAD ROZWOJOWYCH
  5.  ANGIOGENEZA - IMPLIKACJE TERAPEUTYCZNE
  6.  PRZEBUDOWA I DEGRADACJA TKANEK ŁĄCZNYCH
  7.  MEDYCYNA REGENARACYJNA I INŻYNIERIA TKANKOWA