Techniki dentystyczne

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Wyniki


Ogłoszenia 2023/2024

 


Obowiązujący podręcznik:

1. Skrypt pod redakcją J. Godlewskiej Jędrzejczyk, S. Moskalewskiego „PODSTAWY HISTOLOGII I EMBRIOLOGII”, wyd. Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie, 2006.

Podręczniki zalecane:

  1. Daniel J. Chiego, red. wyd. pol. Paweł Włodarski „Histologia i Embriologia Jamy Ustnej”,wyd. Edra  Urban&Partner,  Wrocław 2017 wyd. 4  

  2. Kmieć Z. „Histologia zęba i jamy ustnej”, wyd. Skryptor, Gdańsk 2003


KOD DO WYKŁADÓW: 019ls19