Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2019/2020
EGZAMIN Z HISTOLOGII, EMBRIOLOGII I CYTOLOGII DLA STUDENTÓW WLS

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 24/06/2020, GODZ. 13:00 

Egzamin odbywa się na platformie Teams w grupach ćwiczeniowych. 

Należy rozpoznać przynajmniej 6 z 10 preparatów, czas 15 min. + 1 dodatkowa min na dosłanie. Prosimy o dokładne stosowanie się do instrukcji. O problemach technicznych (np. kiedy test nie otworzy się w ciągu 5 min.) należy niezwłocznie zawiadomić swojego nauczyciela. 

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA 25/06/2020, GODZ. 13:00

Test odbywa się na platformie e-learningowej WUM. Składa się on ze 100 pytań: 50 pytań jednokrotnego wyboru i 50 pytań wielokrotnego wybory (możliwe no najmniej 2 prawidłowe odpowiedzi). Zgodnie z rozporządzeniem Rektora WUM wyświetla się jedno pytanie na stronę i po udzieleniu odpowiedzi nie ma powrotu do pytania. Czas na rozwiązanie testu. Czas na rozwiązanie testu 75 min + 5 min na wysłanie. Zalicza 60% prawidłowych odpowiedzi. Prosimy o dokładne stosowanie się do instrukcji. O wszelkich problemach technicznych należy zawiadomić Dział Jakości Kształcenia. Uwagi dotyczące pytań zawartych w treści należy kierować na adres histolog@wum.edu.pl w ciągu 1 godz. od zakończenia testu. 

 

STUDENCI PROSZENI SĄ O ZABEZPIECZENIE SOBIE STABILNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO

Życzymy powodzenia


Drodzy Kandydaci na egzamin ustny z Histologii i Embriologii!

Osoby, które spełniają kryteria (średnia z trzech kolokwiów min. 4,5) proszę o składanie podań na stosownym formularzu na adres mailowy histolog@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04/06/2020.

Osoby, które chcą zdawać przed sesją będą zdawały egzamin praktyczny na platformie Teams 09/06/2020 (wtorek) o godz 11:00Część ustna odbędzie się od 10/06/2020 (środa) do 13/06/2020 (sobota). Kandydaci zostaną według listy podzieleni na cztery grupy. Godziny indywidualnych spotkań do ustalenia.

Osoby, które chcą zdawać w czasie sesji będą zdawały egzamin praktyczny na platformie Teams 24/06/2020 (środa) razem z pozostałymi koleżankami i kolegami. Część ustna odbędzie się od 25/06/2020 (czwartek) i 26/06/2020 (piątek). Kandydaci zostaną według listy podzieleni na dwie grupy. Godziny indywidualnych spotkań do ustalenia.

Powyższe ustalenia dotyczące terminów nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

P.S. Podania od osób ze średnią < 4,5 będą odrzucane.

UWAGA!

Dodatkowe 3. terminy zaliczeń z histologii odbędą się 13/06/2020.

HISTOLOGIA OGÓLNA: GODZ. 10:00

EMBRIOLOGIA: GODZ 11:00

HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA: 12:00

Terminy kolokwiów i egzaminów (online)

 

I Termin

II Termin

???

Embriologia

(Test 50 pytań)

09/05/2020, godz. 13:00

16/05/2020; godz. 10:00

 

 

Histologia szczegółowa

(Test 50 pytań)

01/06/2020; godz. 10:00

08/06/2020; godz. 10:00

 

Egzamin końcowy

Praktyczny (10 preparatów):

24/06/2020; godz. 13:00 

 

Test (100 pytań):

25/06/2020; godz. 13:00

Praktyczny (10 preparatów)

Test (100 pytań):

04/09/2020; godz.???

 

Wykłady z budowy histologicznej i rozwoju zęba dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego są dostępne dla platformie Moodle.

Po zalogowaniu się na stronę https://e-learning.wum.edu.pl/login/index.php proszę wybrać

kurs pt. "Histologia jamy ustnej (semestr letni 2019/2020)"


Na platformie e-learningowej WUM został zamieszczony nowy wykład nt. budowy i funkcji więzadła ozębnowego.

Przypominamy, że studenci kierunku lekarsko-dentystycznego są zobowiązani wysłuchać wszystkich wykładów z kursu „Histologia jamy ustnej” przed przystąpieniem do kolokwium z histologii szczegółowej.

Kurs znajduje się pod linkiem  https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1045

 


PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO 

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ (kody będą dodawane sukcesywnie)

 

6 kwietnia 2020

Jama ustna (język, ślinianki) i budowa i rozwój zęba 

Tutor: dr Agata HEVELKEprof. Paweł WŁODARSKI

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

djff3k6

Kod:

jyxesq0

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina: 

11:30

Godzina: 

12:15

Godzina: 

13:00

 

Kod:

ye00g2y

Kod:

988I4o2

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

20 kwietnia 2020

Układ pokarmowy cz. 1 (przełyk, żołądek, jelita)

Tutor: dr Grzegorz GUTdr hab. Izabela JANIUK

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

 u3fsywu

Kod:

ufies3b 

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina:

11:30

Godzina: 

12:15

Godzina:

13:00

 

Kod:

 k2ypfqs

Kod:

 ohab2eo

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

4 maja 2020

Układ pokarmowy cz. 2 (trzustka, wątroba, tkanka limfatyczna układu pokarmowego)

Tutor: dr hab. Dariusz ŚLADOWSKIdr hab. Tomasz GRZELA

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

p5a1zgq 

Kod:

18djkwx 

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina:

11:30

Godzina:

12:15

Godzina:

13:00

 

Kod:

 vwfkhkp

Kod:

bkco7aq 

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

11 maja 2020

Układ oddechowy

Tutor: dr hab. Dorota Radomska-Leśniewskadr hab. Dariusz ŚLADOWSKI

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

 cei4b3h

Kod:

mgmaxfl 

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina:

11:30

Godzina:

12:15

Godzina: 

13:00

 

Kod:

 jxr6cd4

Kod:

 x1l37rd

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

18 maja 2020

Skóra i narządy zmysłów

Tutor: dr hab. Ryszard GALUSdr Aneta ŚCIEŻYŃSKA

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

 36azo7v

Kod:

 g5saw73

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina:

11:30

Godzina:

12:15

Godzina:

13:00

 

Kod:

lbgheb5  

Kod:

 f010cmh

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

25 maja 2020

Układ moczowy

Tutor: prof. Piotr SKOPIŃSKIdr hab. Izabela MŁYNARCZUK-BIAŁY

Date

Seminarium 

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Niestacjonarne

Godzina: 

10:45

Godzina: 

11:30

Godzina:

12:15

 

Kod:

rgw1cvc 

Kod:

gwca051 

Kod:

-

Stacjonarne

Godzina:

11:30

Godzina:

12:15

Godzina:

13:00

 

Kod:

 jxxvsr3

Kod:

 a6h06hd

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

rozumiemy w jak trudnej znaleźliście się sytuacji. Za kilka tygodni czekają Was dwa niezwykle trudne egzaminy (anatomia i histologia), a w międzyczasie również kolokwia.

Ze swojej strony dołożymy starań, żeby mimo wyjątkowej sytuacji umożliwić Państwu możliwie jak najlepsze wykorzystanie tego czasu.

 

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na stronie Zakładu materiałami i systematycznego poszerzania wiedzy.

Na stronie Zakładu dostępne są materiały do ćwiczeń oraz seminariów w wersji do samodzielnej nauki.

 

Od przyszłego tygodnia uruchamiany również ćwiczenia w wersji on-line.

W terminach ćwiczeń

(PONIEDZIAŁEK

·         10:45 dla studentów niestacjonarnych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

·         11:30 dla studentów stacjonarnych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego)

na platformie Microsoft team będą na żywo prezentowane i omawiane materiały seminaryjne, oraz co szczególnie istotne prezentowane będą obrazy preparatów studenckich spod mikroskopu. Mamy również nadzieję, że system umożliwi zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości w czasie rzeczywistym. W najbliższym czasie otrzymacie Państwo linki do tych wydarzeń.

 

Tak jak dotychczas ćwiczenie polega na samodzielnym wykonaniu rysunków wszystkich preparatów przewidzianych programem ćwiczenia.

Osoby, które nie zdążą wykonać rysunków w trakcie prezentacji mogą skorzystać z innych źródeł jak:

- zdjęcia preparatów histologicznych na stronie Zakładu;

- zdjęcia preparatów histologicznych zamieszczone w materiałach seminaryjnych dostępnych na stronie Zakładu;

- biblioteki zdjęć i materiałów z innych źródeł.

 

Powinniście  Państwo jeszcze w tym tygodniu zainstalować na swoich urządzeniach aplikację Microsoft Teams. Program dostępny jest pod adresem:

 

portal.office.com bądź sklepie przeznaczonym dla Państwa urządzenia mobilnego (appstore bądź google play)

 

Do zalogowania potrzebna będzie nawa użytkownika według schematu numer: indeksu@student.wum.onmicrosoft.com oraz hasło (to samo którego używacie przy logowaniu do ssl).

 

Ze względu na duże opóźnienia w realizacji programu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią zamieszczonych na stronie Zakładu materiałów oraz przygotowanie teoretyczne.

Prosimy starostów grup histologicznych o jak najpilniejszy kontakt ze swoimi asystentami w celu ustalenia sposobu zaliczania ćwiczeń. Asystenci w miarę swoich możliwości będą służyć Państwu pomocą.

 

Każdy pracownik Uniwersytetu ma służbowa skrzynkę pocztową według schematu imię.nazwisko@wum.edu.pl.

Wierzymy że wspólnymi siłami przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas.

 

 

 

Z poważaniem

 

Prof. Jacek Malejczyk z Zespołem

 

 

 

 


 

 


Informujemy, że sprawdzanie odpowiedzi po teście odbywa się przez 3 kolejne dni (robocze) od wywieszenia wyników w godz. 10:00 - 13:00 w pokoju nr. 10.


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje o ukazaniu się podręcznika pt: " Histologia i Embriologia jamy ustnej" autorstwa Daniela J. Chiego Jr, wydanie 4 Edra Urban & Partner. Zakład Histologii i Embriologii rekomenduje powyższy podręcznik i zachęca studentów do korzystania z niego.

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, studenci mogą zgłaszać zastrzeżenia do pytań egzaminacyjnych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, nie później niż do momentu opuszczenia sali egzaminacyjnej.

Zastrzeżenia w formie pisemnej należy złożyć na ręce członków komisji egzaminacyjnej.


GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Marii Michniewskiej (pokój nr 3 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę (dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30

dr hab. Anna Iwan 11:30 – 12:00

Czwartek:

dr hab. Anna Hyc 9:30 – 10:00

Piątek:

dr hab.  Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30


WPISY DO INDEKSU

Sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii przyjmuje indeksy po egzaminie kończącym przedmiot. Prosimy o dostarczanie indeksów grupami histologicznymi.

Prawidłowo wypełniony indeks powinien zawierać:

 1. wpis za I semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 2. wpis za II semestr (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)
 3. ewentualnie egzamin poprawkowy (imię i nazwisko kierownika Katedry, nazwa przedmiotu, godziny)

Ocenę i datę zaliczenia wpisuje sekretariat Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii.


Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2012
 2. Moore K. L., Persaud T. V. N., Torchia M. G.: „Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do  urodzenia.”  Elsevier Saunders, Wrocław 2013
 3. Daniela J. Chiego Jr: "Histologia i Embriologia jamy ustnej" wydanie 4 Edra Urban & Partner. 

Literatura uzupełniająca:

 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier  8th Edition, 2012
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2013
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2002, wyd. III.
 4. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

Materiały ćwiczeniowe oraz szczegółowy programu zajęć i wykładów są dostępne na stronie internetowej Katedry