Kierunek lekarsko-dentystyczny

Zakres nauczania
Regulamin
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2021/2022

Uwaga!!!

Dodatkowy termin kolokium z Histologii Ogólnej, Embriologii oraz Histologii Szczegółowej odbędzie się w dniu 22 sierpnia. Informujemy, że test będzie przeprowadzony w formie elektronicznej w Centrum Dydaktycznym. Dokładne godziny zaliczeń zostaną podane w późniejszym terminie.

Drugi termin egzaminu praktycznego oraz teoretycznego odbędzie się w dniu 1 września. Dokładne godziny egzaminów zostaną podane w późniejszym terminie.


Studenci, którzy nie zaliczyli egzaminu praktycznego, ale ZALICZYLI egzamin teoretyczny mogą podchodzić do drugiego terminu egzaminu praktycznego w dniach 6 - 8 lipca w godzinach 10:00 - 11:00 w Sali Seminaryjnej, bez konieczności wcześniejszego umawiania, lub w trakcie sesji poprawkowej 1 września. UWAGA - ocena końcowa egzaminu z Histologii i Embriologii zostanie wpisana jako drugi termin.

Studenci mogą wypożyczać preparaty od poniedziałku 4 lipca w godzinach 10:00 - 14:00.


Studenci mają prawo do wglądu do swojej pracy z egzaminu praktycznego w dniach 30.06 - 1.07,  w godz. 10:00 - 14:00. 

Zainteresowanych studentów zapraszamy do pokoju nr 4 lub nr 10.


HISTOLOGIA, CYTOLOGIA I EMBRIOLOGIA

egzamin elektroniczny dla studentów 1 roku

Wydziału Lekarsko - Stomatologiicznego

 

 

Uprzejmie informujemy, iż:

 

1. Studenci podchodzący do zaliczeń i egzaminów elektronicznych, mogą zapisywać się na nie
za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego, dostępnego pod adresem:

https://egzaminy.wum.edu.pl/

Logowanie do konta na Portalu Egzaminacyjnym, odbywa się za pomocą danych
z Centralnego Systemu Autoryzacji. Dane logowania będą niezbędne do rozpoczęcia egzaminu.

 

2. Zapisy na egzamin będą możliwe za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego od 23.06.2022 r.

3. Egzamin odbędzie się w salach nr 231/1 i 233/1 w Centrum Dydaktycznym (ul. Trojdena 2a) w dniu 30.06.2022 o godzinie 8:00

4. Test będzie składał się ze 100 pytań, czas na jego rozwiązanie wyniesie 100 minut, a próg zaliczenia 60%. Wyniki w postaci liczby uzyskanych punktów, będą dostępne bezpośrednio po zakończeniu testu.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z rejestracją lub obsługą Portalu Egzaminacyjnego prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia - Farmacja,
3 kostka, pokój 3.03, tel. (22) 57 20 258, e-mail: egzaminy@wum.edu.pl

6. Studenci mają wgląd do pytań bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. Ewentualne zastrzeżenia do pytań studenci mogą zglaszać w trakcie testu lub bezpośrednio po zakończeniu wyłącznie przez platformę Portalu Egzaminacyjnego.


Studenci mają prawo do wglądu do swojej pracy w dniach ..............,  w godz. ......................

Zainteresowanych studentów zapraszamy do pokoju nr 4 lub nr 10.


Informujemy Studentów,

że wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące pytań kolokwialnych można składać w formie pisemnej na ręce asystentów TYLKO podczas testu, bądź tuż po zakończeniu rozwiązywania testu. Reklamacje przekazane po opuszczeniu sali NIE będą uwzględniane.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia testowe w formie stacjonarnej oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Uwaga - Studenci, którzy są nieobecni na zajęciach, dostają "0" punktów z wejściówki, nawet jeżeli ją zaliczą. Zasada ta nie dotyczy Studentów, którzy mają nałożoną izolację lub kwarantannę, o ile okażą odpowiedni dokument swojemu Asystentowi.

GODZINY DYŻUROWANIA ASYSTENTÓW

Kontakty studentów z asystentami są umawiane za pośrednictwem Pani Małgorzaty Kowalczyk (pokój nr 10 – parter Katedry)

Odpowiedzialni za dydaktykę / dyżury w sprawach studenckich
 • dr hab. Artur Kamiński
 • lek. Agata Hevelke – czwartek 13:00 – 13:30

Poniedziałek:

 • dr hab. Piotr Skopiński 11:00 – 11:30
 • dr hab. Dariusz Śladowski 13:45 – 14:15

Wtorek:

 • dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz 14:15 – 14:45

Środa:

 • dr hab. Artur Kamiński 11:00 – 11:30
 • dr hab. Anna Iwan 11:30 – 12:00

Piątek:

 • dr hab.  Ewa Jankowska Steifer 11:00 – 11:30

Literatura obowiązkowa:

 1. Sawicki W., Malejczyk J.: „Histologia”, PZWL, Warszawa 2019
 2. Sadler T.W.: Langman Embriologia, red. wyd. pol.  J. Malejczyk, M.Kujawa, Edra Urban&Partner, Warszawa 2015
 3. Chiego Daniel J. Jr: "Histologia i Embriologia jamy ustnej" , red. wyd. pol. P. Włodarski, Edra Urban & Partner., Wrocław 2017
 4. Kmieć Z.: „Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej” – podręcznik dla studentów stomatologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007
Literatura uzupełniająca:
 1. Antonio Nanci: Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure, and Function, Elsevier, 9th Edition, 2017
 2. Daniel J. Chiego, Jr.: Essentials of Oral Histology and Embryology: A Clinical Approach, Elsevier 4th Edition, 2014
 3. Bartel H.: Embriologia. PZWL. Warszawa 2020
 4. Eroshenko Victor P.: Atlas Histologiczny z powiązaniami czynnościowymi., red. wyd. pol. M. Kujawa, MediPage, Warszawa 2019