Zakres nauczania

    Podstawowym celem nauczania Histologii jest opanowanie przez Studentów wiedzy dotyczącej budowy komórek, tkanek i narządów w odniesieniu do ich właściwości i funkcji fizjologicznej. Stanowi to podstawę do zrozumienia zjawisk zachodzących w komórkach i narządach na poziomie biochemii, fizjologii i histopatologii. Po zakończonych ćwiczeniach Studenci powinni umieć rozpoznawać pod mikroskopem podstawowe elementy strukturalne tworzące tkanki oraz główne narządy wchodzące w skład organizmu. Dodatkowo Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami histologicznymi i cytologicznymi. Poznają klasyczne metody histologiczne oraz technikę transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz nowoczesne metody immunohistochemiczne, ponadto techniki hodowli komórek i tkanek w odniesieniu do ich zastosowania w praktyce diagnostycznej i klinicznej.