Koło Naukowe Inżynierii Tkankowej - KIT

Nabór do Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Tkankowej.

Wobec dużego zainteresowania fakultetem „Inżynieria tkankowa” zostały otwarte dodatkowe miejsca i są możliwe zapisy na fakultet.

Członkowie Koła Naukowego będą mieć okazję zapoznać się z zasadami interpretacji i redagowania tekstó naukowych oraz brać udział w pracach zespołów badawczych zajmujących się eksperymentami naukowymi:

  • zmierzającymi do otrzymywania nowych konstrukcji wszczepialnych;
  • służącymi zrozumieniu mechanizmów odpowiedzialnych za oddziaływanie komórek i tkanek ludzkich z podłożami wszczepialnymi;
  • polegającymi na kontrolowanym różnicowaniu komórek macierzystych in vitro pod wpływem czynników fizycznych;
  • służącymi naśladowaniu warunków in vivo w hodowlach komórkowych poprzez zastosowanie współ-hodowli (ang.co-culture) w trójwymiarowych podłożach.

Podczas spotkania zapoznamy Państwa z działalnością koła oraz zasadami pracy w bieżącym roku akademickim.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Opiekun koła: malgorzata.lewandowska-szumiel@wum.edu.pl

Przewodnicząca: anna.e.platek@gmail.com