Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2021/2022


Informujemy Studentów,

że wymagany jest obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek na salach ćwiczeniowych.


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacje o zamianie musi być wpisane w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Informujemy Studentów Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.