Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2023/2024


Mechanizmy rozwoju narządów i powstawania wad wrodzonych

Wtorek w godz. 17:00 – 20:00 w sali seminaryjnej Collegium Anatomicum

Terminy spotkań:

  • 5, 12, 19 i 26 marca;  
  • 9, 16 i 23 kwietnia;
  • 7, 14 i 21 maja

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii organizuje w semestrze letnim fakultet Mechanizmy rozwoju narządów i powstawania wad wrodzonych.

Jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się nie tylko z powstawaniem narządów naszego organizmu, ale również umożliwienie zrozumienia podłoża powstawania wad wrodzonych u pacjentów spotykanych przez absolwentów podczas zajęć w klinikach .

Sylabus 


Drodzy Studenci,

podajemy link do pierwszej części skryptu "Wskazówki do ćwiczeń z histologii i embriologii". Skrypt można pobrać na własne nośniki.

Biblioteka Cyfrowa WUM:

Część I  http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2836

Część II  http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2929


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii oraz Cytofizjologii odbywają się seminaria w sali wykładowej imienia prof. Ludwika Paszkiewicza (Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5). Studenci po seminariach udaję się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych. 


Informujemy Studentów Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.