Kierunek lekarski


OGŁOSZENIA 2023/2024


Drodzy Studenci,

podajemy link do pierwszej części skryptu "Wskazówki do ćwiczeń z histologii i embriologii". Skrypt można pobrać na własne nośniki.

Biblioteka Cyfrowa WUM: http://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=2816


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii organizuje w semestrze letnim fakultet Mechanizmy rozwoju narządów i powstawania wad wrodzonych.

Jest to wyjątkowa okazja do zapoznania się nie tylko z powstawaniem narządów naszego organizmu, ale również umożliwienie zrozumienia podłoża powstawania wad wrodzonych u pacjentów spotykanych przez absolwentów podczas zajęć w klinikach .

Sylabus 


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii oraz Cytofizjologii odbywają się seminaria w sali wykładowej imienia prof. Ludwika Paszkiewicza (Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5). Studenci po seminariach udaję się na ćwiczenia do wyznaczonych sal mikroskopowych. 


Informujemy Studentów Wydziału Lekarskiego, że ćwiczenia odwołane z powodu Świąt lub godzin/dni Rektorskich/Dziekańskich, studenci zobowiązani są uzupełnić we własnym zakresie. Preparaty histologiczne z tych ćwiczeń będą udostępnione na najbliższych zajęciach.