Program zajęć 2019/2020

ćwiczenia:

23/02/2021

  1. Budowa ultrastrukturalna komórek.
  2. Rodzaje i budowa tkanek.

2/03/2021

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego żeńskiego.
  2. Oś podwzgórzowo-przysadkowa.

9/03/2021

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego męskiego.
  2. Rozwój embrionalny gonad i przewodów wyprowadzających.

16/03/2021

  1. Predimplantacyjne stadia rozwojowe zarodka.
  2. Tkanki pozazarodkowe – łożysko, pępowina.

23/03/2021

  1.  Rozwój poimplantacyjny zarodka.
  2.  Ciąża jajowodowa.

 

wykłady:

24/02/2021

 

1. Układ płciowy męski.

2. Układ płciowy żeński.

3/03/2021

 

3. Od zapłodnienia do implantacji.

4. Od implantacji do powstania mezodermy.

10/03/2021

 

 5. Rozwój trofoblastu, powstawanie narządów.

 6. Błony płodowe, płyn owodniowy,     odczuwanie bólu, bliźnięta.

17/03/2021

 

 7. Diagnostyka embriopatii; aberracje   chromosomowe.

 8. Wady wrodzone i wady rozwojowe.

24/03/2021

9. Płodowe zespoły: alkoholowy i tytoniowy, skażenie środowiska a ciąża.

10. Choroby zakaźne a ciąża; choroby metaboliczne.

 

 

Kolokwium zaliczające przedmiot    - 1 termin 13 kwietnia 2021 r.

                                                               2 termin 20 kwietnia 2021 r.

 PROGRAM