Regulamin

METODY I ORGANIZACJA PRACY ORAZ REGULAMIN ĆWICZEŃ Z HISTOLOGII DLA STUDENTÓW ODDZIAŁU STOMATOLOGII NA KIERUNKU TECHNIKI DENTYSTYCZNE

  1. Mikroskopy wypożycza się pod zastaw legitymacji studenckiej. Po zakończeniu oglądania preparatów należy mikroskop oddać osobie wydającej. Wynoszenie z sal ćwiczeniowych mikroskopów lub ich części jest zakazane.
  2. W trakcie ćwiczeń studenci oglądają i rysują preparaty mikroskopowe i omawiają z asystentem zagadnienia objęte tematem ćwiczenia.
  3. Każde ćwiczenie należy zaliczyć u prowadzącego je asystenta. Podstawę do zaliczenia ćwiczenia stanowią opanowanie merytoryczne materiału oraz poprawnie wykonane i opisane rysunki .
  4. Należy przygotować się z teoretycznego materiału stanowiącego treść ćwiczenia. Nieprzygotowanie do zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczenia.
  5. Nie ma możności odrabiania ćwiczeń. Nieobecność na dwóch ćwiczeniach, podobnie jak dwukrotne niezaliczenie ćwiczeń, powoduje niezaliczenie przedmiotu.
  6. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po zakończeniu programu w formie testu w czasie seminarium podsumowującego. Zakres testu obejmuje materiał omawiany w czasie wykładów, seminariów i ćwiczeń.