Cytofizjologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


Ogłoszenia 2018/2019

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii informuje, że w dniu 12.11.2019 roku zajęcia z cytofizjologii dla II roku I wydziału lekarskiego nie odbędą się. Aktualne terminy zajęć znajdują się na stronie internetowej w zakładce Program zajęć.

Wykład z cytofizjologii dla studentów II wydziału lekarskiego zostaje przesunięty na dzień 19.11.2018. Godzina wykładu nie ulega zmianie.Uwaga studenci przenoszący się z innych uczelni medycznych

   W związku z licznymi podaniami napływającymi na moje ręce, z przykrością zawiadamiam, że nie ma możliwości przepisania oceny (zaliczenia, egzaminu) z cytofizjologii. Powodem są różnice programowe oraz fakt, że na kierunku lekarskim WUM cytofizjologia istnieje jako oddzielny przedmiot kończący się egzaminem. 

    W związku z powyższym, przepisanie oceny na podstawie wcześniejszego zaliczenia z histologii jest niemożliwe.

Prof. dr n. med. Jacek Malejczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM