Cytofizjologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


OGŁOSZENIA 2020/2021


Egzamin z Cytofizjologii

Egzamin poprawkowy z Cytofizjologii odbędzie się 19. lutego o godz. 11.00.

Test będzie dostępny na stronie  e-egzaminy.wum.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 212/2020 Rektora WUM z dnia 8.10.2020 r.

Załącznik nr 1


1.  Liczba pytań: 50
2. Czas: 38 minut
3. Zalicza: 60 % (egzami dopuszcza punkty cząstkowe - końcowa ocena jest zaokrąglana, czyli dla warości punktowej 29,50 i więcej w górę do 30 punktów (czyli 60%), a wartość 29,49 i poniżej, w dół do 29 punktów)
4. Data: 05/02/2021 (Piątek)
5. Czas otwarcia: 11:00 (otwiera się minutę wcześniej – 10:59)
6. CZas zamknięcia: 11:38 (zamyka się minutę później – 11:39)
7. Na jednej stronie wyświetla się jedno pytanie - nie ma możliwości powrotu do pytania

8.Pytania i dystraktory będą mieszane, kolejność wyświetlania dla każdego Studenta inna

Pytania są wielokrotnego wyboru. Liczba odpowiedzi poprawnych waha się od 1 do 5. Nie będzie podane, ile w pytaniu jest prawidłowych odpowiedzi. System zlicza punkty cząstkowe według przykładu podanego poniżej. System nie daje punktów ujemnych (za każde pytanie można dostać od "0" do "1" punktu).

PYTANIE PRZYKŁADOWE

1.Miesiące letnie to::
a.Luty  odpowiedź nieprawidłowa: -50%
b.Czerwiec odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
c.Lipiec odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
d.Sierpień odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
e.Listopad odpowiedź nieprawidłowa: -50%

PYTANIE PRZYKŁADOWE – odpowiedzi i punkty

1.Miesiące letnie to::
        a.Luty  odpowiedź nieprawidłowa: -50%
        b.Czerwiec odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
X     c.Lipiec odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
X     d.Sierpień odpowiedź prawidłowa: +33,3333%
X     e.Listopad odpowiedź nieprawidłowa: -50%
 

Obliczenie: 33,3333 +33,3333 – 50 = 16,6666

Student dostaje 0,16 punktu


!!! Poprawa wejściówek z Cytofizjologii"

Drodzy Studenci, poprawa wejściówek z Cytofizjologii dla osób, które nie osiągnęły 60 % wymaganych punktów, odbędzie się w dniach 25 - 29 stycznia w godzinach zajęć. Forma: dziesięć pytań wielokrotnego wyboru z niezaliczonego tematu (czyli w sytuacji, kiedy liczba punktów z danej wejściówki była niższa niż 6). Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy osiągnąć ze wszystkich poprawianych tematow 60 % punktów.


PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO

CYTOFIZJOLOGIA 2020/2021

SEMESTR 1

Zajęcia online będą przebiegały w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem, według następującego scenariusza:

1.  Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela
2.  Ćwiczenia  – zajęcia w grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem obejmujące test sprawdzający i materiały udostępnione na stronie Katedry oraz przez asystenta.

Zaliczenie ćwiczenia uzyskuje się na podstawie obecności (zalogowanie się), zaliczenia testu sprawdzającego (wejściówki) oraz po wykonaniu wszystkich przypisanych programem zadań.

Kwestię nieobecności na zajęciach oraz niezaliczenie testu sprawdzającego rozstrzyga Regulamin przedmiotu.

 

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

(w zajęciach może uczestniczyć najwyżej 120 osób w związku z tym prosimy o wpisywanie się na zajęcia w terminie zgodnym z harmonogramem danej grupy)

.

.

Zajęcia nr 2 (12 - 16. października)

SEMINARIUM: Cytofizjologia jądra komórkowego.

ĆWICZENIE: Budowa jądra komórkowego.

PROWADZĄCY: dr hab. Jarosław Jóźwiak

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM,

TEST ZALICZENIOWY

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

 

KOD

bcukl27

-

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

KOD

bcukl27

-

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

KOD

bcukl27

-

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

KOD

bcukl27

-

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

KOD

bcukl27

-

WYKŁAD nr 1

PIĄTEK, 16. października

Od Cricka do Crichtona – metody badania DNA

Prowadzący: dr hab. Tomasz Grzela

Zastępstwo: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Godzina

13:50

Kod

dov39g8

Zajęcia nr 3 (19 - 23. października)

SEMINARIUM: Komunikacja między komórkami.

ĆWICZENIE: Przekazywanie sygnałów w komórce.

PROWADZĄCY: dr hab. Anna Iwan

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM,

TEST ZALICZENIOWY

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

 

KOD

svf0pkg

-

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

KOD

svf0pkg

-

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

KOD

svf0pkg

-

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

KOD

svf0pkg

-

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

KOD

svf0pkg

-

WYKŁAD nr 2

PIĄTEK, 23. października

Przeciwciała monoklonalne – diagnostyka i klinika

Prowadzący: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Godzina

13:50

Kod

l01kzik

Zajęcia nr 4 (26.10 - 6.11)

SEMINARIUM: Komórkowe mechanizmy przekazywania sygnałów. 

ĆWICZENIE: Praktyczne aspekty przekazywania sygnałów w komórkach.

PROWADZĄCY: prof. Jacek Malejczyk

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM,

TEST ZALICZENIOWY

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

26.10 

KOD

 wcx00ak

-

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

27.10

KOD

 wcx00ak

-

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

4.11

KOD

 wcx00ak

-

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

6.11

KOD

 wcx00ak

-

WYKŁAD nr 3

PIĄTEK, 30. października

Cholesterol

Prowadzący: prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod      52d47li

.

 

Zajęcia nr 5 (16 - 20. listopada)

SEMINARIUM: Proliferacja komórek.

ĆWICZENIE: Regulacja cyklu komórkowego.

PROWADZĄCY: dr hab. Justyna Niderla - Bielińska

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

GODZINA

15:40

 

KOD

bdspzbi

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

GODZINA

12:10

KOD

bdspzbi

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

GODZINA

13:30

KOD

bdspzbi

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

GODZINA

9:40

KOD

bdspzbi

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

GODZINA

17:10

KOD

bdspzbi

-

-

 

WYKŁAD nr 4   

PIĄTEK, 20. listopada

Naprawa DNA

Prowadzący: dr hab. Moniak Ołdak

Godzina

13:50

Kod   yy0n7i6                            

Zajęcia nr 6 (23 - 27. listopada)

SEMINARIUM: Starzenie się komórek.

ĆWICZENIE: Śmierć komórki.

PROWADZĄCY: dr hab. Anna Hyc

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

GODZINA

15:40

 

KOD

keeg3o4

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

GODZINA

12:10

KOD

keeg3o4

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

GODZINA

13:30

KOD

keeg3o4

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

GODZINA

9:40

KOD

keeg3o4

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

GODZINA

17:10

KOD

keeg3o4

-

-

 

WYKŁAD nr 5   

PIĄTEK, 27. listopada

Interferencja RNA

Prowadzący: dr hab. Ewa Jankowska-Steifer

Godzina

13:50

Kod   b2jxj1h

                          

Zajęcia nr 7 (30. listopada - 4. grudnia)

SEMINARIUM: Różnicowanie komórek.

ĆWICZENIE: Komórki macierzyste.

PROWADZĄCY: dr hab. Ewa Jankowska-Steifer

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:40

GODZINA

15:50

 

KOD

     k1b6a32

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

GODZINA

12:10

KOD

    k1b6a32

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

GODZINA

13:30

KOD

    k1b6a32

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

GODZINA

9:40

KOD

    k1b6a32

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

GODZINA

17:10

KOD

    k1b6a32

-

-

 

 WYKŁAD nr 6

PIĄTEK, 4. grudnia

PROTEASOMY I UBIKWITYNA W MEDYCYNIE 

Prowadzący: dr hab. Izabela Młynarczuk - Biały

Godzina

13:50

Kod   e48826d

                          

Zajęcia nr 8 i 9 (7 - 11. grudnia)

SEMINARIUM 8: Komórki nowotworowe – Mechanizmy onkogenezy.

ĆWICZENIE 8: Transformacja nowotworowa.

SEMINARIUM 9: Komórki nowotworowe – Właściwości komórek nowotworowych.

ĆWICZENIE 9: Wybrane zagadnienia biologii nowotworów.

PROWADZĄCY: dr hab. Łukasz Biały

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:40

GODZINA

15:50

 

KOD

     u94nziv

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:10

GODZINA

12:20

KOD

   u94nziv

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:30

GODZINA

13:40

KOD

    u94nziv

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:50

GODZINA

10:00

KOD

    u94nziv

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:20

GODZINA

17:30

KOD

    u94nziv

-

-

 

 

Zajęcia nr 10 (14 - 18. grudnia)

SEMINARIUM: Medycyna regeneracyjna i bio-inżynieria tkankowa.

ĆWICZENIE: Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie.

PROWADZĄCY: dr Ilona Kalaszczyńska

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY


PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

16:15

 

 

 

KOD

 7d8736b

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:45

 

 

KOD

7d8736b 

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

14:05

 

 

KOD

7d8736b 

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

10:15

 

 

KOD

7d8736b 

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:45

 

 

KOD

7d8736b 

-

-

 

WYKŁAD nr 7

PIĄTEK, 18. grudnia

ROLA CYTOKIN W ZDROWIU I CHOROBIE

Prowadzący: Prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod   5c84lvt


WYKŁAD nr 8

PIĄTEK, 8. stycznia

Mitochondria, nie tylko maszyna do wytwarzania energii.

Prowadzący: dr hab. Dariusz Śladowski

Godzina

13:50

Kod   1j8s8lb


Zajęcia nr 11 (11 - 15. stycznia)

SEMINARIUM: Metody hodowli komórek.

ĆWICZENIE: Techniki badawcze stosowane w cytofizjologii.

PROWADZĄCY: dr hab. Anna Hyc

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

GODZINA

15:40

 

KOD

     bm6bcxc

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

GODZINA

12:10

KOD

    bm6bcxc

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

GODZINA

13:30

KOD

    bm6bcxc

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

GODZINA

9:40

KOD

    bm6bcxc

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

GODZINA

17:10

KOD

    bm6bcxc

-

-

 


WYKŁAD nr 9

PIĄTEK, 15. Stycznia

Metaplazja i przekształcenie nabłonkowo - mezenchymalne.

Prowadzący: dr hab. Ewa Jakowska Steifer

Godzina

13:50

Kod  bpeoses 


Zajęcia nr 12 (18 - 22. stycznia)

SEMINARIUM: Bankowanie komórek i tkanek na potrzeby medycyny. Kliniczne zastosowanie przeszczepów tkanek i komórek.

PROWADZĄCY: dr hab. Artur Kamiński

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

TEST ZALICZENIOWY

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

..........

GODZINA

.........

 

KOD

     2in2k9s

-

-------------------

 

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

..........

GODZINA

.........

KOD

    2in2k9s

-

-------------------

 

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

...........

GODZINA

.........

KOD

    2in2k9s

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

..........

GODZINA

........

KOD

   2in2k9s

-

-------------------

 

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

..........

GODZINA

.......

KOD

    2in2k9s

-

-

 


WYKŁAD nr 10

PIĄTEK, 22. stycznia

Mechanizmy reakci zapalnych.

Prowadzący: Prof. Jacek Malejczyk

Godzina

13:50

Kod   2ckkcnn


Materiał do egzaminu z Cytofizjologii obejmuje:

"Seminaria z Cytofizjologii" pod redakcją Jerzego Kawiaka - rozdziały 1 - 11, 13 i 15 (około 40 pytań)

Materiały z ćwiczeń zamieszczone na stronie i omawiane w trakcie zajęć (około 10 pytań)


Uwaga studenci przenoszący się z innych uczelni medycznych

   W związku z licznymi podaniami napływającymi na moje ręce, z przykrością zawiadamiam, że nie ma możliwości przepisania oceny (zaliczenia, egzaminu) z cytofizjologii. Powodem są różnice programowe oraz fakt, że na kierunku lekarskim WUM cytofizjologia istnieje jako oddzielny przedmiot kończący się egzaminem. 

    W związku z powyższym, przepisanie oceny na podstawie wcześniejszego zaliczenia z histologii jest niemożliwe.

Prof. dr n. med. Jacek Malejczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM