Cytofizjologia

Regulamin
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wyniki


OGŁOSZENIA 2020/2021

 


 PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO

CYTOFIZJOLOGIA 2020/2021

SEMESTR 1

Zajęcia online będą przebiegały w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem, według następującego scenariusza:

1.  Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela
2.  Ćwiczenia  – zajęcia w grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem obejmujące test sprawdzający i materiały udostępnione na stronie Katedry oraz przez asystenta.

Zaliczenie ćwiczenia uzyskuje się na podstawie obecności (zalogowanie się), zaliczenia testu sprawdzającego (wejściówki) oraz po wykonaniu wszystkich przypisanych programem zadań.

Kwestię nieobecności na zajęciach oraz niezaliczenie testu sprawdzającego rozstrzyga Regulamin przedmiotu.

 

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

(w zajęciach może uczestniczyć najwyżej 120 osób w związku z tym prosimy o wpisywanie się na zajęcia w terminie zgodnym z harmonogramem danej grupy)

.

.

Zajęcia nr 2 (12 - 16. października)

SEMINARIUM: Cytofizjologia jądra komórkowego.

ĆWICZENIE: Budowa jądra komórkowego.

PROWADZĄCY: dr hab. Jarosław Jóźwiak

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM,

TEST ZALICZENIOWY

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

 

KOD

bcukl27

-

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

KOD

bcukl27

-

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

KOD

bcukl27

-

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

KOD

bcukl27

-

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

KOD

bcukl27

-

WYKŁAD nr 1

PIĄTEK, 16. października

Od Cricka do Crichtona – metody badania DNA

Prowadzący: dr hab. Tomasz Grzela

Zastępstwo: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Godzina

13:50

Kod

dov39g8

Zajęcia nr 3 (19 - 23. października)

SEMINARIUM: Komunikacja między komórkami.

ĆWICZENIE: Przekazywanie sygnałów w komórce.

PROWADZĄCY: dr hab. Anna Iwan

DZIEŃ TYGODNIA

SEMINARIUM (OBJAŚNIENIA)

SPOTKANIE Z ASYSTENTEM,

TEST ZALICZENIOWY

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

14:00

GODZINA

15:30

 

KOD

svf0pkg

-

WTOREK

GODZINA

10:30

GODZINA

12:00

KOD

svf0pkg

-

ŚRODA

GODZINA

11:50

GODZINA

13:20

KOD

svf0pkg

-

PIĄTEK

GODZINA

8:00

GODZINA

9:30

KOD

svf0pkg

-

PIĄTEK

GODZINA

15:30

GODZINA

17:00

KOD

svf0pkg

-

WYKŁAD nr 2

PIĄTEK, 23. października

Przeciwciała monoklonalne – diagnostyka i klinika

Prowadzący: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Godzina

13:50

Kod

l01kzik


Materiał do egzaminu z Cytofizjologii obejmuje:

"Seminaria z Cytofizjologii" pod redakcją Jerzego Kawiaka - rozdziały 1 - 11, 13 i 15 (około 40 pytań)

Materiały z ćwiczeń zamieszczone na stronie i omawiane w trakcie zajęć (około 10 pytań)


Uwaga studenci przenoszący się z innych uczelni medycznych

   W związku z licznymi podaniami napływającymi na moje ręce, z przykrością zawiadamiam, że nie ma możliwości przepisania oceny (zaliczenia, egzaminu) z cytofizjologii. Powodem są różnice programowe oraz fakt, że na kierunku lekarskim WUM cytofizjologia istnieje jako oddzielny przedmiot kończący się egzaminem. 

    W związku z powyższym, przepisanie oceny na podstawie wcześniejszego zaliczenia z histologii jest niemożliwe.

Prof. dr n. med. Jacek Malejczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM