Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Ogłoszenia 2021/2022


HISTOLOGIA I EMBRIOLOGIA

egzamin elektroniczny dla studentów 1 roku Wydziału Lekarskiego

 

Uprzejmie informujemy, iż:

1.  Studenci podchodzący do zaliczeń i egzaminów elektronicznych, mogą zapisywać się na nie
za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego, dostępnego pod adresem:

https://egzaminy.wum.edu.pl/

Logowanie do konta na Portalu Egzaminacyjnym, odbywa się za pomocą danych
z Centralnego Systemu Autoryzacji. Dane logowania będą niezbędne do rozpoczęcia egzaminu.

 

2.  Zapisy na egzamin będą możliwe za pośrednictwem Portalu Egzaminacyjnego od 24.06.2022 r.

3. Egzamin odbędzie się w salach nr 231/1 i 233/1 w Centrum Dydaktycznym (ul. Trojdena 2a) w dniach:

28.06.2022 w godzinach 8:00, 10:15, 12:30
29.06.2022
w godzinach 8:00, 10:15, 12:30

4. Test będzie składał się ze 100 pytań, czas na jego rozwiązanie wyniesie 100 minut, a próg zaliczenia 60%. Wyniki w postaci liczby uzyskanych punktów, będą dostępne bezpośrednio po zakończeniu testu.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z rejestracją lub obsługą Portalu Egzaminacyjnego prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia - Farmacja,
3 kostka, pokój 3.03, tel. (22) 57 20 258, e-mail: egzaminy@wum.edu.pl

6. Studenci mają wgląd do pytań bezpośrednio po zakończeniu egzaminu. Ewentualne zastrzeżenia do pytań studenci mogą zglaszać w trakcie testu lub bezpośrednio po zakończeniu wyłącznie przez platformę Portalu Egzaminacyjnego.


Studenci mają prawo do wglądu do swojej pracy w dniach ..........,  w godz. ............... 

Zainteresowanych studentów zapraszamy do pokoju nr 4 lub nr 10.


Informujemy Studentów,

że wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące pytań kolokwialnych można składać w formie pisemnej na ręce asystentów TYLKO podczas testu, bądź tuż po zakończeniu rozwiązywania testu. Reklamacje przekazane po opuszczeniu sali NIE będą uwzględniane.


Uwaga!!! Studenci, którzy nie osiągnęli 60% z wejściówek, muszą poprawić niezaliczone wejściówki (z których otrzymali mniej niż 6 punktów). Aby poprawić wejściówkę, należy napisać odręcznie streszczenie z niezaliczonego tematu. Streszczenia należy przygotować do dnia 20 stycznia.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia testowe w formie stacjonarnej oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Uwaga - Studenci, którzy są nieobecni na zajęciach, dostają "0" punktów z wejściówki, nawet jeżeli ją zaliczą. Zasada ta nie dotyczy Studentów, którzy mają nałożoną izolację lub kwarantannę, o ile okażą odpowiedni dokument swojemu Asystentowi.


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacja o zamianie musi być wpisana w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza. 

Po zakończeniu seminarium studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal mikroskopowych na ćwiczenia.