Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Drodzy Studenci,

Zapraszamy do oglądania części preparatów online. Kod do zespołu na Teamsie - obc5lib. Spisy preparatów dostępne na kanale lub w zakładce do pobrania na stronie Zakładu.


PROGRAM SEMINARIÓW ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO 1 ROKU 2020/2021

 

SEMESTR 2

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU

 

SEMINARIUM nr 15, 16 i 17 (23 – 26. LUTEGO 2021)

Odpowiedzialni za Blok nr I –

dr hab. Ewa Jnkowska Steifer, dr hab. Justyna Niderla- Bielińska

 

SEMINARIUM nr 15 – Powstawanie komórek rozrodczych żeńskich.

Prowadząca: dr hab. Ewa Jankowska Steifer (zast.: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska)

 

SEMINARIUM nr 16 – Powstawanie komórek rozrodczych męskich. 

Prowadząca: dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały (zast.: dr Aneta Ścieżyńska)

 

SEMINARIUM nr 17 – Mechenizmy embriogenezy.

Prowadząca: dr hab. Ewa Jankowska Steifer (zast.: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska)

 

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Wtorek

Godzina: 14:50

 

Kod:    hpd7ldu

 

Środa

 

Godzina: 15:30

 

 

Kod:    hpd7ldu

 

Czwartek

 

Godzina: 10:45

 

 

Kod:    hpd7ldu

 

Piątek

 

Godzina: 10:30

 

 

Kod:     hpd7ldu

 

Piątek

Godzina: 13:00

 

 

Kod:    hpd7ldu

 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia w II semestrze prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały w blokach. 

Jeden blok ćwiczeniowy będzie trwał 3 tygodnie. Pierwszy tydzień - seminaria on-line na platformie Microsoft Teams. Drugi i trzeci tydzień bloku, to zajęcia na salach mikroskopowych. Grupy ćwiczeniowe dzielone są na 2 części. Studenci nie mogą dowolnie zamieniać wyznaczonego im terminu zajęć.

KAŻDY STUDENT MUSI MIEĆ WŁASNE RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE I MASECZKĘ


SEMINARIUM nr 18, 22 i 23 ON-LINE (16 – 19. MARCA 2021)

 

Odpowiedzialne za Blok nr II –

dr hab. Anna Hyc, dr hab. Anna Iwan

 

SEMINARIUM nr 18 – UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE.

Prowadząca: dr hab. Anna Hyc (zast.: dr hab. Anna Iwan)

 

SEMINARIUM nr 22 – FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.

Prowadząca: dr hab. Magda Radomska-Lesniewska (zast.: dr hab. Izabela Janiuk)

 

SEMINARIUM nr 23 – FUNKCJE NEREK.

Prowadzący: dr hab. Tomasz Grzela (zast.: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska)

 

Dzień tygodnia

Godzina:

 

Kody dostępu:

 

 

Wtorek

14:50

1nvwlbu

Środa

15:30

 1nvwlbu

Czwartek

10:45

 1nvwlbu

Piątek

10:30

 1nvwlbu

Piątek

13:00

 1nvwlbu


SEMINARIUM nr 19, 20 i 21 ON-LINE (13 – 16. KWIETNIA 2021)

 

Odpowiedzialne za Blok nr III –

dr Grzegorz Gut, dr hab. Izabela Janiuk

 

SEMINARIUM nr 19 – FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA.

Prowadzący: dr hab. Łukasz Biały (zast.: lek. Agata Hevelke)

 

SEMINARIUM nr 20 – GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JELIT – BUDOWA I FUNKCJA.

Prowadząca: dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz (zast.: mgr Joanna Olkowska-Truchanowicz)

 

SEMINARIUM nr 21 – FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI.

Prowadzący: dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz (zast.: dr hab. Izabela Janiuk)

 

Dzień tygodnia

Godzina:

 

Kody dostępu:

 

 

Wtorek

14:50

ef6cme7 

Środa

15:30

 ef6cme7 

Czwartek

10:45

 ef6cme7 

Piątek

10:30

ef6cme7  

Piątek

13:00

ef6cme7  

 

 


SEMINARIUM nr 24 i 25 ON-LINE (11 – 14. MAJA 2021)

Odpowiedzialni za Blok nr IV –

dr hab. Ryszard Galus, dr hab. Artur Kamiński

 

SEMINARIUM nr 24 – FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO.

Prowadzący: dr hab. Ryszard Galus (zast.: dr hab. Artur Kaminski)

 

SEMINARIUM nr 25 – BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI

Prowadząca: prof. Piotr Skopiński (zast.: lek. Agata Hevelke)

Dzień tygodnia

Godzina:

 

Kody dostępu:

 

 

Wtorek

14:50

og2n29e

Środa

15:30

og2n29e 

Czwartek

10:45

 og2n29e

Piątek

10:30

 og2n29e

Piątek

13:00

 og2n29e

 

 

 


Szanowni Państwo Studenci,

Zapraszam na wykłady na platformie Teams:

13 kwietnia 2021 - Angiogeneza - implikacje terapeutyczne - dr hab. Magdalena Radomska-Leśniewska

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE4YjQ4N2EtMGFiYy00MGVmLTk2ZjEtNDI3MzQ3OTUyYTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22%2c%22Oid%22%3a%226f6f7e8a-5235-4d78-b80b-fda9bcbae2a4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

20 kwietnia 2021 - Przebudowa i degradacja tkanek łącznych - prof. Jacek Malejczyk     inxnwqc

27 kwietnia 2021 - Wyzwania współczesnej medycyny - prof. Jacek Malejczyk       h3v68fd

                                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy