Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik 


Ogłoszenia 2022/2023


Drodzy Studenci, informujemy, że zaplanowany na 29 listopada wykład:

WŁÓKNO MIĘŚNIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwał. 

nie odbędzie się.

Aktualne terminy wykładów w semestrze zimowym:

6 GRUDNIA 2022 - WŁÓKNO MIĘŚNIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwał.

13 GRUDNIA 2022 MECHANIZMY HEMATOPOEZY, IMPLIKACJE KLINICZNE.

24 STYCZNIA 2023 - OMÓWIENIE ZALEŻNOŚCI HORMONALNYCH - PODWZGÓRZE - PRZYSADKA - JAJNIK - MACICA. POWSTAWANIE OWOCYTÓW I PLEMNIKÓW, CYKL MENSTRUACYJNY.


Szanowni Studenci,

informujemy, że kolokwia oraz egzamin będą składać się z pytań jednokrotnego wyboru.


Studenci chcący zmienić  grupę ćwiczeniową powinni uzyskać zgodę asystenta grupy, do której student chce się przenieść.

Informacja o zamianie musi być wpisana w karty ćwiczeniowe zarówno grupy, z której student odchodzi, jak i grupy, do której się dopisuje.

Jeżeli zamiana grupy pociąga za sobą zmianę dnia zajęć, konieczna jest zgoda Dziekanatu.


Przed każdym tematem ćwiczeń z Histologii i Embriologii odbywają się seminaria w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza. 

Po zakończeniu seminarium studenci rozchodzą się do wyznaczonych sal mikroskopowych na ćwiczenia.