Histologia i Embriologia

Regulamin i Sylabus
Zakres nauczania
Program zajęć
Rozkład zajęć
Pliki do pobrania
Wynik


Ogłoszenia 2020/2021


DRODZY STUDENCI! 

 W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft Teams.
Wyjątkiem są zajęcia nr 1
seminarium: Mikroskop, Technika histologiczna
ćwiczenie: Różne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.

Zajęcia te będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć w salach ćwiczeń w Anatomicum.  Listy poszczególnych grup histologicznych będą zamieszczone w zakładce „Rozkład zajęć” zgodnie z kierunkiem i przedmiotem. 

Zajęcia online (od ćwiczenia nr 2) będą przebiegały na żywo na platformie Microsoft Teams. według następującego scenariusza: 

1. Seminarium (objaśnienia) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych   prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 

2. Ćwiczenia (demonstracja preparatów) – zajęcia dla wszystkich grup ćwiczeniowych prowadzone przez jednego nauczyciela (czas trwania ok. 45-60 min) 

3. Ćwiczenia (spotkanie z nauczycielem i test sprawdzający) – zajęcia w pojedynczych grupach ćwiczeniowych z własnym nauczycielem (czas trwania ok. 30 min) 

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach (zalogowanie się), wykonania rysunków preparatów histologicznych przewidzianych programem oraz zaliczenia testu sprawdzającego. Kwestię nieobecności na zajęciach oraz niezaliczenie testu sprawdzającego rozstrzyga Regulamin przedmiotu. 

Do poszczególnych części zajęć Studenci logują się osobno za pomocą kodu dostępu lub linku. Kody i linki będą udostępniane na bieżąco w odpowiednich zakładkach właściwych dla kierunku studiów, przedmiotu i określonego tematu zajęć. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę zwracać się bezpośrednio do swoich nauczycieli. Można też kontaktować się z Kierownikiem Katedry za pośrednictwem starostów, przez grupę na Messengerze pod nazwą „Histologia w Czasach Zarazy”. 


 PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO 1 ROKU 2020/2021

SEMESTR 1

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

(w zajęciach może uczestniczyć najwyżej 120 osób w związku z tym prosimy o wpisywanie się na zajęcia w terminie zgodnym z harmonogramem danej grupy)

Zajęcia nr 2 i 3 (20 – 23. października)

SEMINARIUM - MIKROSKOP ELEKTRONOWY. PRZEDZIAŁY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE.

ĆWICZENIE 2 - ULTRASTRUKTURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.

 

SEMINARIUM - ULTRASTRUKTURA JĄDRA KOMÓRKI.

ĆWICZENIE 3 - Temat: PODZIAŁ KOMÓRKI.

 

Prowadzący: dr hab. Justyna Niderla-Bielińska

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

Kod:

14:50

4mwkfei

Godzina:

Kod:

15:50

4mwkfei

Godzina:

Kod:

16:50

-

Środa

Godzina:

Kod:

15:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

16:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

17:30

-

Czwartek

Godzina:

Kod:

10:45

4mwkfei

Godzina:

Kod:

11:45

4mwkfei

Godzina:

Kod:

12:45

-

Piątek

Godzina:

Kod:

10:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

11:30

4mwkfei

Godzina:

Kod:

12:30

-

Piątek

Godzina:

Kod:

13:00

4mwkfei

Godzina:

Kod:

14:00

4mwkfei

Godzina:

Kod:

15:00

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 4 (27 – 30. października)

SEMINARIUM – SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA

ĆWICZENIE 4 – TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY – BUDOWA HISTOLOGICZNA

 

Prowadzący: dr hab. Ryszard Galus

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

Kod:

14:50

Godzina:

Kod:

15:50

Godzina:

Kod:

16:50

-

Środa

Godzina:

Kod:

15:30

Godzina:

Kod:

16:30

Godzina:

Kod:

17:30

-

Czwartek

Godzina:

Kod:

10:45

Godzina:

Kod:

11:45

Godzina:

Kod:

12:45

Piątek

Godzina:

Kod:

10:30

Godzina:

Kod:

11:30

Godzina:

Kod:

12:30

-

Piątek

Godzina:

Kod:

13:00

Godzina:

Kod:

14:00

Godzina:

Kod:

15:00

-

uwagi:

 

Zajęcia nr 5 (3 – 6. listopada)

SEMINARIUM – RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI TŁUSZCZOWEJ

ĆWICZENIE 5 – TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 

Prowadzący: dr Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

Kod:

14:50

Godzina:

Kod:

15:50

Godzina:

Kod:

16:50

-

Środa

Godzina:

Kod:

15:30

Godzina:

Kod:

16:30

Godzina:

Kod:

17:30

-

Czwartek

Godzina:

Kod:

10:45

Godzina:

Kod:

11:45

Godzina:

Kod:

12:45

Piątek

Godzina:

Kod:

10:30

Godzina:

Kod:

11:30

Godzina:

Kod:

12:30

-

Piątek

Godzina:

Kod:

13:00

Godzina:

Kod:

14:00

Godzina:

Kod:

15:00

-

uwagi: