Rozkład zajęć dla Stomatologii

Ćwiczenia

Poniedziałek  

  •   Studia niestacjonarne

           10:45 - 13:10  , sale ćwiczeniowe 

            Podział na grupy i  podgrupy            !!! Studenci nie mogą dowolnie zamieniać wyznaczonego im terminu zajęć.

  •    Studia stacjonarne

             11:30 - 13:40  , sale ćwiczeniowe

             Podział na grupy i  podgrupy            !!! Studenci nie mogą dowolnie zamieniać wyznaczonego im terminu zajęć.

Wykłady

Wykłady 1-5

https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1045

 


Wykład 6.  

30 marca na platformie MS Teams

  • studia niestacjonarne 16:30-17:15
  • studia stacjonarne 17:30-18:15