Program zajęć w roku akademickim 2020/2021

 

WYKŁADY  online na platformie MS Teams       

środa 10:00 - 11:30 

 1.  24 lutego  - Budowa i podstawowe funkcje komórki. Tkanka nabłonkowa.
 2.  03 marca  - Tkanka łączna właściwa. Tkanka chrzęstna i kostna.
 3.  10 marca  - Tkanka nerwowa i mięśniowa.                  
 4.  17 marca  - Krew i szpik. Układ krążenia.
 5.  24 marca - Budowa i funkcje układu limfatycznego.
 6.  31 marca - Układ pokarmowy.
 7.  14 kwietnia - Układ oddechowy. Układ moczowy.
 8.  21 kwietnia - Gruczoły dokrewne.
 9.  28 kwietnia - Układ rozrodczy żeński. Układ rozrodczy męski.
 10.  12 maja   - Zapłodnienie, wczesny etap rozwoju zarodka, budowa łożyska.

 


ĆWICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 piątek  8:00 - 10:15           

objaśnienia / ćwiczenia w gr.

26 lutego / 5 marca

 • Podstawy technik histologii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. 
 • Tkanka nabłonkowa, gruczoły egzokrynowe.

12 marca / 19 marca

 • Tkanka łączna właściwa. Chrząstka i kość. 
 • Tkanka mięśniowa.Tkanka nerwowa. 

26 marca / 2 kwietnia 

 • Krew i szpik. Układ krążenia. 
 • Układ limfatyczny - główne i obwodowe narządy limfatyczne. 

16 kwietnia / 23 kwietnia 

 • Ośrodkowy układ nerwowy. Narządy zmysłów. Skóra. 
 • Układ  pokarmowy - różnice w budowie poszczególnych jego fragmentów. 

30 kwietnia / 14 maja 

 • Układ oddechowy i moczowy. 
 • Gruczoły dokrewne - budowa narządu i funkcja poszczególnych komórek. 

21 maja / 28 maja  

 • Układ rozrodczy żeński.Gruczoł mlekowy. 
 • Układ rozrodczy męski. 

11 czerwca / 18 czerwca 

 • Techniki immunocytochemiczne. Hodowla komórek i tkanek. 
 • Molekularna regulacja cyklu komórkowego, konsekwencje nieprawidłowości jego przebiegu - apoptoza- odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. 


SEMINARIUM online na platformie MS Teams        

środa 12:00 - 14:15      

1. 17 marca - Oddziaływania międzykomórkowe, wprowadzenie pojęć ligand, receptor, informatory I i II rzędu, sygnalizacja międzykomórkowa,,ścieżki sygnałowe - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.

2. 24 marca - Cząsteczki adhezji komórkowej, powiązanie z cytoszkieletem i białkami macierzy zewnątrzkomórkowej - odniesienia do diagnostyki - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej. 

3. 31 marca - Różnicowanie komórek, epigenetyczna kontrola ekspresji genów. Komórki macierzyste, podstawy regeneracji tkanek.

4. 14 kwietnia - Podstawy onkogenezy - odniesienia do diagnostyki laboratoryjnej.