HISTOLOGIA Z EMBRIOLOGIĄ I PODSTAWY IMMUNOLOGII

 Wykłady i seminaria odbywają się online na platformie MS Teams.

Ćwiczenia odbywają się w Anatomicum, przy ul. Chałubińskiego 5, w sali mikroskopowej nr 1.

WYKŁADY  8:00-8.45

 1. Komórka, tkanka, narząd. Klasyfikacja tkanek. (23 lutego 2021)
 2. Tkanka kostna, kościotworzenie. (2 marca 2021)
 3. Budowa zęba. (9 marca 2021)
 4. Tkanki nabłonkowe jamy ustnej, warg, skóry. (16 marca 2021)
 5. Krew, tkanka limfatyczna. (23 marca 2021)

SEMINARIA 8.45-9.30

 1. Tkanki łączne (właściwa, tłuszczowa, chrzęstna). (23 lutego 2021)
 2. Tkanki łączne - kość wyrostka zębowego, budowa i funkcja tkanek przyzębia. (2 marca 2021)
 3. Rozwój zęba. (9 marca 2021)
 4. Tkanki gruczołowe - ślinianki, trzustka i gruczoły endokrynowe. (16 marca 2021)
 5. Podstawy odpowiedzi odpornościowej. (23 marca 2021)

ĆWICZENIA 8:00-9.30

 1. Histologia tkanki nabłonkowej na przykładzie preparatów brodawek nitkowatych języka, brodawek okolonych języka, rogówki, tchawicy, skóry owłosionej.    (30 marca 2021)
 2. Histologia tkanki gruczołowej na przykładzie preparatów ślinianki przyusznej, ślinianki podjęzykowej, trzustki, tarczycy i nadnerczy.    (13 kwietnia 2021)
 3. Histologia tkanki kostnej oraz procesu kościotworzenia na przykładzie preparatów kości odwapnionej oraz powstawania kości na podłoży chrzęstnym.    (20 kwietnia 2021)
 4. Histologia tkanek zęba i przyzębia na przykładzie preparatów dziąsła, przekroju zęba, rozwoju zęba oraz szlifu zębiny.    (27 kwietnia 2021)
 5. Histologia układu chłonnego na przykładzie preparatów  węzła chłonnego, migdałka podniebiennego, śledziony oraz rozmazu krwi obwodowej człowieka).    (11 maja 2021)


Zaliczenie 25 maja 2021


Szczegółowy plan wykładów i ćwiczeń jest dostępny tutaj