Program zajęć - II semestr

 HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - seminaria i ćwiczenia 2018/2019                     

 1. Regulacja hormonalna cyklu płciowego żeńskiego. Oogeneza.Budowa histologiczna jajnika, jajowodu, i macicy (18 lutego 2019)
 2. Spermato- i spermiogeneza. Budowa histologiczna męskiego układu płciowego. (25 lutego 2019)
 3. Kolokwium z Embriologii I termin (4 marca 2019)
 4. Układ odpornościowy- struktura i funkcja. Budowa histologiczna narządów układu chłonnego. (11 marca 2019)
 5. Kolokwium z Embriologii, II termin 14 marca 2019 (czwartek)
 6. Funkcje błony śluzowej jamy ustnej. Wytwarzanie śliny. Budowa histologiczna ślinianek i języka.(18 marca2019)         
 7. Rozwój zęba i przyzębia, ruchy fizjologiczne zębów: erupcja, dryft mezjalny, ruchy ortodontyczne - Budowa histologiczna zęba i przyzębia na różnych etapach rozwoju. (25 marca 2019)
 8. Czynność motoryczna i wydzielnicza przewodu pokarmowego. Budowa histologiczna przełyku, żołądka i jelit. (1 kwietnia 2019)
 9. Duże gruczoły układu pokarmowego i ich funkcje. Budowa histologiczna wątroby i trzustki. Tkanka limfatyczna układu pokarmowego. (8 kwietnia 2019)
 10. Funkcja części przewodowej układu oddechowego. Mechanizm wymiany gazowej w płucach. Rola surfaktantu w procesie wymiany gazowej. Budowa histologiczna układu oddechowego. (15 kwietnia 2019)
 11. Skóra i narządy zmysłów. Budowa histologiczna skóry i jej przydatków. Budowa narządu wzroku. (6 maja 2019)
 12. Wewnątrz- i zewnątrzwydzielnicze funkcje nerek. Budowa histologiczna układu moczowego.(13 maja 2019)
 13. Kolokwium z Histologii szczegółowej, I termin (20 maja 2019)
 14.  Kolokwium z histologii szczegółowej, II termin (27 maja 2019)           
 15. Seminarium podsumowujące: budowa histologiczna układu pokarmowego, moczowego, oddechowego,chłonnego, skóry i narządów zmysłów - (3 czerwca 2019)
 16. Przedegzaminacyjny pokaz preparatów - (10 czerwca.2019)

     Końcowy egzamin praktyczny 26 czerwca, teoretyczny - 27 czerwca

    

Szczegółowy plan ćwiczeń dostępny jest tutaj 

HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - WYKŁADY 2018/2019

 1. Ślinianki - (21.02.2019) 
 2. Błony śluzowe jamy ustnej (kość wyrostka zębowego). - (28.02.2019)
 3. Rozwój i budowa szkliwa – (07.03.2019)
 4. Rozwój i budowa zębiny i miazgi – (21.03.2019)
 5. Rozwój i budowa ozębnej - (28.03.2019)
 6. Staw skroniowo-żuchwowy, materiały wszczepialne w stomatologii - 4.04.2019)

Szczegółowy plan wykładów dostępny jest tutaj 

 • Kolokwia komisyjne odbędą się 29 sierpnia 2019
 • Końcowy egzamin praktyczny odbędzie się 26 czerwca 2019
 • Końcowy egzamin teoretyczny odbędzie się 27 czerwca 2019