TEMATY ZAJĘĆ

SEMESTR  I (ZIMOWY) -  program 2022/2023

HISTOLOGIA OGÓLNA I EMBRIOLOGIA

 Lp.

data

tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

 1

11, 12, 13, 14, października

·       MIKROSKOP, TECHNIKA HISTOLOGICZNA.

·       RÓŻNORODNE TYPY KOMÓREK. ZASADY PRACY Z MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM.

 2

18, 19, 20, 21 października

·       MIKROSKOP ELEKTRONOWY. PRZEDZIAŁY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE.

·       ULTRASTRUKRURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.

 3

18, 19, 20, 21 października

·       ULTRASTRUKTURA JĄDRA KOMÓRKI.

·       PODZIAŁ KOMÓRKI

 4

25, 26, 27, 28 października

·       SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA.

·       TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 5

4(piątek), 8, 9, 10 listopada

·       RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

·       TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 6

15, 16, 17, 18 listopada

·       RODZAJE I FUNKCJE TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

·       BUDOWA TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

 7

15, 16, 17, 18 listopada

·       ROZWÓJ RÓŻNYCH RODZAJÓW TKANKI KOSTNEJ – PRZEBUDOWA KOŚCI.

·       POWSTAWANIE KOŚCI.

 8

22, 23, 24, 25 listopada

·       ORGANIZACJA I FUNKCJE OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

·       TKANKA NERWOWA. BUDOWA HISTOLOGICZNA.

 9

29, 30  listopada

1, 2  grudnia

·       ORGANIZACJA I FUNKCJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ.

·       TKANA MIĘŚNIOWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

10

6, 7, 8, 9 grudnia

·       SZPIK I WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI.

·       OCENA MORFOLOGII KOMÓREK KRWI I SZPIKU.

11

13, 14, 15, 16 grudnia

·       UKŁAD KRĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.

·       STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I LIMFATYCZNYCH

12

10, 11, 12, 13  stycznia 2023

·  PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PRZEPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia ogólnej

·       KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ (ćw. 1-11) – I TERMIN część praktyczna - w grupach   

 

17, 18, 19, 20 stycznia 2023

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ (ćw. 1-11) – I TERMIN

część teoretyczna – test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

13

24, 25, 26, 27 stycznia 2023

·       FUNKCJE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW WYDZIELNICZYCH


SEMESTR II (LETNI) - program 2022/2023

EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

EMBRIOLOGIA

  Lp.

 data

Tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

14

 21, 22, 23, 24  lutego

·       POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH ŻEŃSKICH.

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA ŻEŃSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.

15

28 lutego; 1, 2, 3 marca

·             POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH.

·             BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.

16

7, 8, 9, 10 marca

·       MECHANIZMY EMBRIOGENEZY.

·       BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA.

 

HISTOLOGIA  SZCZEGÓŁOWA

 Lp.

data

tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

17

14, 15, 16, 17 marca

·       UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH

18

21, 22, 23, 24 marca

·       FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA

·       UKŁAD POKARMOWY (1) – BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ

19

28, 29, 30, 31 marca

·       GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JELIT – BUDOWA I FUNKCJA

·       UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

20

4, 5, 6, 7 kwietnia

·       FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI

·       UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW UKŁADU POKARMOWEGO. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU POKARMOWEGO.

 

11, 12, 13, 14 kwietnia

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII  (ćw. 13 - 16) –  I TERMIN

 test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

21

18, 19, 20, 21

kwietnia

·       FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO

22

25, 26, 27, 28 kwietnia

·       FUNKCJE NEREK

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO

23

  9, 10, 11, 12 maja

·       FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW

24

16, 17, 18, 19 maja

·       BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI

·       BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

 

23, 24, 25, 26 maja

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  (ćw. 17-24) – I TERMIN

część teoretyczna – test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

25

30, 31 maja oraz 1, 2 czerwca

·  OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – Histologia szczegółowa

·  KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  – część praktyczna w grupach   

 KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  – test - II TERMIN

26

6, 7, 9 czerwca

·  OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – PRZED EGZAMINEM Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

·  PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW.


KOLOKWIA TESTOWE:

  • 17 - 22 stycznia 2023 r. - I termin kolokwium z Histologii ogólnej (w godzinach ćwiczeń)
  • 21 lutego 2023 r. - II termin kolokwium z Histologii ogólnej - godz. 11:00
  • 11 - 14 kwietnia 2023 r. - I termin kolokwium z Embriologii (w godzinach ćwiczeń)
  • 25 kwietnia 2023 r.  - II termin kolokwium z Embriologii - godz. 11:00
  • 23 - 26 maja 2023 r. - I termin kolokwium z Histologii szczegółowej (w godzinach ćwiczeń)
  • 30 maja 2023 r. - II termin kolokwium z Histologii szczegółowej - godz. 11:00

PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Wykłady odbywają się w Auli A i B