TEMATY ZAJĘĆ

SEMESTR  I (ZIMOWY) -  program 2021/2022

HISTOLOGIA OGÓLNA I EMBRIOLOGIA

SEMINARIA: 

 1. Mikroskop, technika histologiczna.
 2. Mikroskop elektronowy. Przedziały komórkowe i ich funkcje.
 3. Ultrastruktura jądra komórki.
 4. Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.
 5. Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej.
 6. Rodzaje i funkcje tkanki chrzęstnej i tkanki kostnej.
 7. Rozwój różnych rodzajów tkanki kostnej – przebudowa kości.
 8. Organizacja i funkcje obwodowego układu nerwowego.
 9. Organizacja i funkcje tkanki mięśniowej.
 10. Szpik i wytwarzanie komórek krwi.
 11. Układ krążenia, budowa i funkcja komórek śródbłonka.
 12. Omówienie i demonstracja preparatów histologicznych – histologia ogólna.
 13. Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego.

ĆWICZENIA: 

 1. Różnorodne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.
 2. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.
 3. Podział komórki.
 4. Tkanka nabłonkowa, gruczoły - budowa histologiczna.
 5. Tkanka łączna właściwa – budowa histologiczna.
 6. Budowa tkanki chrzęstnej i tkanki kostnej. 
 7. Powstawanie kości.
 8. Tkanka nerwowa. Budowa histologiczna.
 9. Tkanka mięśniowa – budowa histologiczna.
 10. Ocena morfologii komórek krwi i szpiku.
 11. Struktura histologiczna naczyń krwionośnych i limfatycznych.
 12. Poprawianie niezaliczonych tematów ćwiczeń (wejściówek). Dopuszczenie do kolokwium semestralnego. Przedkolokwialne pokazy preparatów histologicznych – histologia ogólna. Kolokwium praktyczne z histologii ogólnejI TERMIN (ćwiczenia od nr 1 do nr 11) 
 13. Budowa histologiczna gruczołów wydzielniczych.

KOLOKWIA TESTOWE: 

 • 22 stycznia 2022 - I termin kolokwium z Histologii ogólnej - godz. 16:30
 • 5 marca 2022 - II termin kolokwium z Histologii ogólnej - godz. 17:30

SEMESTR II (LETNI) - program 2021/2022

EMBRIOLOGIA

SEMINARIA:

 14. POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH ŻEŃSKICH
 15.  POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH.
 16.  MECHANIZMY EMBRIOGENEZY.

 ĆWICZENIA:

 14. BUDOWA HISTOLOGICZNA ŻEŃSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO
 15. BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.
 16. BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA.


KOLOKWIA TESTOWE:

 • 19 marca 2022 - I termin kolokwium z Embriologii - godz. 15:00
 • 30 kwietnia 2022 - II termin kolokwium z Embriologii - godz. 10:00

HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 

SEMINARIA: 

 17. UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE
 18. FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA
 19. GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JELIT – BUDOWA I FUNKCJA
 20. FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI
 21. FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.
 22. FUNKCJE NEREK
 23. FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO
 24. BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI
 25. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
 26. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
 27. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - przed egzaminem z Histologii i Embriologii

ĆWICZENIA:

 17. BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH
 18. UKŁAD POKARMOWY (1) – BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ
 19. UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO
 20. UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW UKŁADU POKARMOWEGO. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU           POKARMOWEGO.
 21. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO
 22. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO
 23. BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW
 24. BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
 25. POPRAWIANIE NIEZALICZONYCH TEMATÓW ĆWICZEŃ (WEJŚCIÓWEK). DOPUSZCZENIE DO KOLOKWIUM SEMESTRALNEGO.
      PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
      KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ (w grupach ćwiczeniowych) - I TERMIN
 26. PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
      KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ (w grupach ćwiczeniowych) - II TERMIN
 27. PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH.


KOLOKWIA TESTOWE:

 • 4 czerwca 2022 -I termin kolokwium z Histologii szczegółowej - godz. 15:00
 • 11 czerwca 2022 - II termin kolokwium z Histologii szczegółowej - godz. 10:00

PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Wykłady odbywają się on-line, chyba, że zmieni się sytuacja pandemiczna

 I SEMESTR

II SEMESTR