TEMATY ZAJĘĆ

HISTOLOGIA OGÓLNA I EMBRIOLOGIA

SEMESTR  I (ZIMOWY) -  program 2020/2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały na żywo na platformie Microsoft TeamsWyjątkiem są zajęcia nr 1:  (więcej informacji w zakładce "Histologia i Embriologia")

 NA ZAJĘCIA NR 1 GRUPY ĆWICZENIOWE BĘDĄ PODZIELONE DODATKOWO NA 2 CZĘŚCI, ABY TO ĆWICZENIE MOGŁO SIĘ ODBYĆ NA SALACH MIKROSKOPOWYCH (w budynku Anatomicum) I ŻEBY STUDENCI MOGLI ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SWOIMI NAUCZYCIELAMI. SEMINARIUM PRZEWIDZIANE DO TEGO ĆWICZENIA ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ W GRUPACH ĆWICZENIOWYCH

SEMINARIA: sminaria od ćwiczenia nr 2 odbywać się będą online na platformie  Mocrosoft Teams.

 1. Mikroskop, technika histologiczna.
 2. Mikroskop elektronowy. Przedziały komórkowe i ich funkcje.
 3. Ultrastruktura jądra komórki.
 4. Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.
 5. Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej.
 6. Rodzaje i funkcje tkanki chrzęstnej i tkanki kostnej.
 7. Rozwój różnych rodzajów tkanki kostnej – przebudowa kości.
 8. Organizacja i funkcje obwodowego układu nerwowego.
 9. Organizacja i funkcje tkanki mięśniowej.
 10. Szpik i wytwarzanie komórek krwi.
 11. Układ krążenia, budowa i funkcja komórek śródbłonka.
 12. Omówienie i demonstracja preparatów histologicznych – histologia ogólna.
 13. Omówienie i demonstracja preparatów histologicznych  – histologia ogólna.
 14. Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego.

ĆWICZENIA: Ćwiczenia od numeru 2. będą odbywać się online na platformie  Mocrosoft Teams.

 1. Różnorodne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.
 2. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.
 3. Podział komórki.
 4. Tkanka nabłonkowa, gruczoły - budowa histologiczna.
 5. Tkanka łączna właściwa – budowa histologiczna.
 6. Budowa tkanki chrzęstnej i tkanki kostnej. 
 7. Powstawanie kości.
 8. Tkanka nerwowa. Budowa histologiczna.
 9. Tkanka mięśniowa – budowa histologiczna.
 10. Ocena morfologii komórek krwi i szpiku.
 11. Struktura histologiczna naczyń krwionośnych i limfatycznych.
 12. Poprawianie niezaliczonych tematów ćwiczeń (wejściówek). Dopuszczenie do kolokwium semestralnego. Przedkolokwialne pokazy preparatów histologicznych – histologia ogólna.
 13. Przedkolokwialne pokazy preparatów histologicznych – histologia ogólna. Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej - I TERMIN (ćwiczenia od nr 1 do nr 11)  - w grupach
 14. Budowa histologiczna gruczołów wydzielniczych.

KOLOKWIA TESTOWE (W WYZNACZONE SOBOTY)
·          30 STYCZNIA 2021 – I TERMIN KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ - (termin zmieniony na prośbę studentów)
·          27 LUTEGO 2021 – II TERMIN KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ


SEMESTR II (LETNI)


EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - program 2020/2021

SEMINARIA:

 • EMBRIOLOGIA c. d. - BĘDĄ OBBYWAĆ SIĘ ON-LINE NA PLATFORMIE TEAMS

 15. POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH ŻEŃSKICH
 16.  POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH.
 17.  MECHANIZMY EMBRIOGENEZY.

 • HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA - BĘDĄ OBBYWAĆ SIĘ ON-LINE NA PLATFORMIE TEAMS

SEMINARIA I ĆWICZENIA SĄ ZGRUPOWANE W BLOKI - SZCZEGÓŁY W PROGRAMIE SEMESTRU

 18. UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE
 19. FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA
 20. GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JALIT – BUDOWA I FUNKCJA
 21. FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI
 22. FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.
 23. FUNKCJE NEREK
 24. FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO
 25. BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI
 26. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
 27. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
 28. OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - przed egzaminem z Histologii i Embriologii

ĆWICZENIA:

 • EMBRIOLOGIA cz. 2

 15. BUDOWA HISTOLOGICZNA ŻEŃSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO
 16. BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.
 17. BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA.

 • HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

 18. BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH
 19. UKŁAD POKARMOWY (1) – BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ
 20. UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO
 21. UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW UKŁADU POKARMOWEGO. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU           POKARMOWEGO.
 22. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO
 23. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO
 24. BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW
 25. BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
 26. POPRAWIANIE NIEZALICZONYCH TEMATÓW ĆWICZEŃ (WEJŚCIÓWEK). DOPUSZCZENIE DO KOLOKWIUM SEMESTRALNEGO.
      PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
      KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ (w grupach ćwiczeniowych) - I TERMIN
 27. PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia szczegółowa
      KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ (w grupach ćwiczeniowych) - II TERMIN
 28. PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH


PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 I SEMESTR

II SEMESTR