TEMATY ZAJĘĆ

PROGRAM ZAJĘĆ ON-LINE DLA SŁUCHACZY KIERUNKU LEKARSKIEGO

TERMINARZ I KODY DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

(w zajęciach może uczestniczyć najwyżej 120 osób w związku z tym prosimy o wpisywanie się na zajęcia w terminie zgodnym z harmonogramem danej grupy)

 

Zajęcia nr 19, 20 i 21 (30 Marca - 3 Kwietnia 2020)

Układ pokarmowy, cz. 1., 2. i 3.

Prowadzący: dr Grzegorz GUT

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

16:10

nie dotyczy

 

Kod:

fk5evxt

Kod:

18wv7xv

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:50

nie dotyczy

 

Kod:

sn3tu3x

Kod:

t24rbmz

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

12:05

nie dotyczy

 

Kod:

r5ehat2

Kod:

ildecjn

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:50

nie dotyczy

 

Kod:

ook1km1

Kod:

xcvmv5b

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:20

nie dotyczy

 

Kod:

z6mviaa

Kod:

tcv25i5

Uwagi:

W ramach nadrabiania zaległości odbędą się zajęcia obejmujące na raz 3 tematy dotyczące układu pokarmowego. W związku z tym nie starczy czasu na spotkanie z nauczycielem i zrobienie sprawdzianu.

 

Zajęcia nr 22 (6 - 10 Kwietnia 2020)

Układ oddechowy

Prowadzący: dr hab. Dorota RADOMSKA-LEŚNIEWSKA

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

16:50

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

12:45

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:00

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Uwagi:

 

 

Zajęcia nr 23 (20-24 Kwietnia 2020)

Układ moczowy

Prowadzący: dr hab. Justyna NIDERLA-BIELIŃSKA

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

16:50

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

12:45

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:00

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Uwagi:

 

 

Zajęcia nr 24 (4-8 Maja 2020)

Skóra i przydatki

Prowadzący: dr hab. Ryszard GALUS

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

16:50

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

12:45

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:00

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Uwagi:

 

 

Zajęcia nr 25 (11-15 Maja 2020)

Centralny układ nerwowy i narządy zmysłów

Prowadzący: dr Agata HEVELKE

Dzień tygodnia

Seminarium (objaśnienia)

Pokaz preparatów

Spotkanie z nauczycielem, test zaliczeniowy (quiz)

Wtorek

Godzina:

14:50

Godzina:

15:50

Godzina:

16:50

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Środa

Godzina:

15:30

Godzina:

16:30

Godzina:

17:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Czwartek

Godzina:

10:45

Godzina:

11:45

Godzina:

12:45

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

10:30

Godzina:

11:30

Godzina:

12:30

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Piątek

Godzina:

13:00

Godzina:

14:00

Godzina:

15:00

 

Kod:

 

Kod:

 

Kod:

-

Uwagi:

 

 

 

 

SEMESTR  I (ZIMOWY) - 2019/2020

HISTOLOGIA OGÓLNA I EMBRIOLOGIA

SEMINARIA: 

Seminaria przed ćwiczeniami odbywają się w sali wykładowej im. Prof. Ludwika Paszkiewicza w Anatomicum od wtorku do czwartku,

a w piątek dla obu bloków ćwiczeniowych seminaria odbywają się w sali mikroskopowej nr 1.

 1. Mikroskop, technika histologiczna.
 2. Mikroskop elektronowy. Przedziały komórkowe i ich funkcje.
 3. Ultrastruktura jądra komórki.
 4. Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka.
 5. Rodzaje tkanki łącznej właściwej. Funkcje tkanki łącznej właściwej i tkanki tłuszczowej.
 6. Rodzaje i funkcje tkanki chrzęstnej i tkanki kostnej.
 7. Rozwój różnych rodzajów tkanki kostnej – przebudowa kości.
 8. Organizacja i funkcje obwodowego układu nerwowego.
 9. Organizacja i funkcje tkanki mięśniowej.
 10. Szpik i wytwarzanie komórek krwi.
 11. Układ krążenia, budowa i funkcja komórek śródbłonka.
 12. Omówienie i demonstracja preparatów histologicznych – histologia ogólna.
 13. Omówienie i demonstracja preparatów histologicznych.
 14. Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego.

ĆWICZENIA: Ćwiczenia odbywają się w grupach histologicznych w wyznaczonych salach mikroskopowych

 1. Różne typy komórek. Zasady pracy z mikroskopem świetlnym.
 2. Ultrastruktura organelli cytoplazmatycznych.
 3. Podział komórki.
 4. Tkanka nabłonkowa, gruczoły - budowa histologiczna.
 5. Tkanka łączna właściwa – budowa histologiczna.
 6. Budowa tkanki chrzęstna i tkanki kostnej.
 7. Powstawanie kości.
 8. Tkanka nerwowa. Budowa histologiczna.
 9. Tkanka mięśniowa – budowa histologiczna.
 10. Ocena morfologii komórek krwi i szpiku.
 11. Struktura histologiczna naczyń krwionośnych i limfatycznych.
 12. Poprawianie niezaliczonych tematów ćwiczeń (wejściówek). Dopuszczenie do kolokwium semestralnego. Przedkolokwialne pokazy preparatów histologicznych – histologia ogólna.
 13. Przedkolokwialne pokazy preparatów histologicznych – histologia ogólna. Kolokwium z histologii ogólnej (ćwiczenia od nr 1 do nr 11)  - część praktyczna w grupach, część teoretyczna - test, w wyznaczone soboty.
 14. Budowa histologiczna gruczołów wydzielniczych.

I SEMESTR (ZIMOWY)  - PROGRAM 2019/2020


SEMESTR II (LETNI) - 2019/2020
EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

SEMINARIA:

 • EMBRIOLOGIA c. d.

15. POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH ŻEŃSKICH
16.  POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH.
17.  MECHANIZMY EMBRIOGENEZY.

 • HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

18. UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE
19. FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA
20. GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JALIT – BUDOWA I FUNKCJA
21. FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI
22. FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.
23. FUNKCJE NEREK
24. FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO
25. BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI

ĆWICZENIA:

 • EMBRIOLOGIA cz. 2

15. BUDOWA HISTOLOGICZNA ŻEŃSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO
16. BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.
17. BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA.

 • HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

18. BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH
19. UKŁAD POKARMOWY (1) – BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ
20. UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO
21. UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW UKŁADU POKARMOWEGO. TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU  POKARMOWEGO.
22. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO
23. BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO
24. BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW
25. BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM - II SEMESTR


PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

I SEMESTR

II SEMESTR