TEMATY ZAJĘĆ

SEMESTR  I (ZIMOWY) -  program 2023/2024

HISTOLOGIA OGÓLNA I EMBRIOLOGIA

 

data

tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

1

10, 11, 12, 13

października

MIKROSKOP, TECHNIKA HISTOLOGICZNA.

RÓŻNORODNE TYPY KOMÓREK. ZASADY PRACY Z MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM.

2

17, 18, 19, 20 października

MIKROSKOP ELEKTRONOWY. PRZEDZIAŁY KOMÓRKOWE I ICH FUNKCJE.

ULTRASTRUKRURA ORGANELLI CYTOPLAZMATYCZNYCH.

3

17, 18, 19, 20 października

ULTRASTRUKTURA JĄDRA KOMÓRKI.

PODZIAŁ KOMÓRKI

4

24, 25, 26, 27 października

SPECJALISTYCZNE STRUKTURY POWIERZCHNI NABŁONKA.

TKANKA NABŁONKOWA, GRUCZOŁY – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

5

7, 8, 9, 10

listopada

RODZAJE TKANKI ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ. FUNKCJE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

6

14, 15, 16, 17

listopada

RODZAJE I FUNKCJE TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

BUDOWA TKANKI CHRZĘSTNEJ I TKANKI KOSTNEJ.

7

14, 15, 16, 17

listopada

ROZWÓJ RÓŻNYCH RODZAJÓW TKANKI KOSTNEJ – PRZEBUDOWA KOŚCI.

POWSTAWANIE KOŚCI.

8

21, 22, 23, 24 listopada

ORGANIZACJA I FUNKCJE OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO.

TKANKA NERWOWA. BUDOWA HISTOLOGICZNA.

9

28, 29, 30  listopada,

1  grudnia

ORGANIZACJA I FUNKCJE TKANKI MIĘŚNIOWEJ.

TKANA MIĘŚNIOWA – BUDOWA HISTOLOGICZNA.

10

5, 6, 7, 8

grudnia

SZPIK I WYTWARZANIE KOMÓREK KRWI.

OCENA MORFOLOGII KOMÓREK KRWI I SZPIKU.

11

12, 13, 14, 15

grudnia

UKŁAD KRĄŻENIA, BUDOWA I FUNKCJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA.

STRUKTURA HISTOLOGICZNA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH I LIMFATYCZNYCH

12

2, 3, 4, 5  

stycznia

PRZEDKOLOKWIALNE POKAZY PRZEPARATÓW HISTOLOGICZNYCH - Histologia ogólnej

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII OGÓLNEJ (ćw. 1-11) – I TERMIN  (w grupach)   

 

9, 10, 11, 12 stycznia

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ (ćw. 1-11) – I TERMIN

część teoretyczna – test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

13

16, 17, 18, 19 stycznia

FUNKCJE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW WYDZIELNICZYCH

14

23, 24, 25, 26 stycznia

POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH ŻEŃSKICH.

BUDOWA HISTOLOGICZNA ŻEŃSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.


SEMESTR II (LETNI) - program 2023/2024

EMBRIOLOGIA I HISTOLOGIA SZCZEGÓŁOWA

 

data

tytuł seminarium i tytuł ćwiczenia

15

20, 21, 22, 23

 lutego

POWSTAWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH MĘSKICH.

BUDOWA MĘSKIEGO UKŁADU PŁCIOWEGO.

16

27, 28, 29 lutego

i 1 marca

MECHANIZMY EMBRIOGENEZY.

BUDOWA ZARODKA, BŁON PŁODOWYCH I ŁOŻYSKA.

 

5, 6, 7, 8

 marca

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII  (ćw. 13 - 16) –  I TERMIN

 test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

17

12, 13, 14, 15

marca

UKŁAD CHŁONNY – TYPY KOMÓREK I ICH FUNKCJE

BUDOWA HISTOLOGICZNA I FUNKCJE NARZĄDÓW LIMFATYCZNYCH

18

19, 20, 21, 22

marca

FUNKCJE STRUKTUR JAMY USTNEJ; ROZWÓJ ZĘBA

UKŁAD POKARMOWY (1) – BUDOWA ZĘBA, ŚLINIANEK I BŁON ŚLUZOWYCH JAMY USTNEJ

19

26, 27, 28, 29

marca

GRUCZOŁY ŻOŁĄDKA I JELIT – BUDOWA I FUNKCJA

UKŁAD POKARMOWY (2) – BUDOWA HISTOLOGICZNA POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW PRZEWODU POKARMOWEGO

20

9, 10, 11, 12

kwietnia

FUNKCJE WĄTROBY I TRZUSTKI

UKŁAD POKARMOWY (3) – BUDOWA HISTOLOGICZNA GRUCZOŁÓW UKŁADU POKARMOWEGO.

TKANKA LIMFATYCZNA UKŁADU POKARMOWEGO.

21

 16, 17, 18, 19

kwietnia

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH ODCINKÓW UKŁADU ODDECHOWEGO.

BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO

22

23, 24, 25, 26

kwietnia

FUNKCJE NEREK

BUDOWA HISTOLOGICZNA UKŁADU MOCZOWEGO

23

7, 8, 9, 10

maja

FUNKCJE SKÓRY, ROZWÓJ GRUCZOŁU MLEKOWEGO

BUDOWA HISTOLOGICZNA SKÓRY I JEJ PRZYDATKÓW

24

14, 15, 16, 17

maja

BUDOWA OKA, FUNKCJE SIATKÓWKI

BUDOWA HISTOLOGICZNA CENTRALNEGO UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDÓW ZMYSŁÓW

 

 

21, 22, 23, 24

maja

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  (ćw. 17-24) – I TERMIN

część teoretyczna – test stacjonarny przeprowadzony za pomocą systemu egzaminów elektronicznych

25

28, 29, 31 maja

bez 30 maja

OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – Histologia szczegółowa

KOLOKWIUM PRAKTYCZNE Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ  –  I TERMIN  (w grupach)   

26

   4, 5, 6, 7

czerwca

OMÓWIENIE PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH – PRZED EGZAMINEM Z HISTOLOGII I EMBRIOLOGII

PRZEDEGZAMINACYJNY POKAZ PREPARATÓW.


TERMINY KOLOKWIÓW:

 KOLOKWIUM Z HISTOLOGII OGÓLNEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 2 - 5  stycznia
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, I termin: 9 - 12 stycznia
 • Kolokwium testowe z histologii ogólnej, II termin: 16.01 (godz. 11:00) i 19.01 (godz. 8:00)

KOLOKWIUM Z EMBRIOLOGII 

 • Kolokwium testowe z embriologii, I termin: 5 - 8 marca
 • Kolokwium testowe z embriologii,  II termin: 19.03 (godz. 11:00) i 22.03 (godz. 8:00)

KOLOKWIUM Z HISTOLOGII SZCZEGÓŁOWEJ

 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, I termin: 28 - 30 maja
 • Kolokwium praktyczne z histologii ogólnej, II termin: w terminie uzgodnionym z asystentem

OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZĄ KOLOKWIUM PRAKTYCZNEGO DO II TERMINU TESTU, NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO ZALICZENIA

 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, I termin: 21 - 24 maja
 • Kolokwium testowe z histologii szczegółowej, II termin: 6 - 7 czerwca

Egzamin z Histologii i Embriologii

I termin

 • Praktyczny  25.06.2024
 • Testowy  26 - 28.06.2024

Egzamin poprawkowy praktyczny i teoretyczny: 5.09.2024


PROGRAM WYKŁADÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

WTORKI: 11:00 - 11:45, AULA A i B

 • 5 GRUDNIA 2023 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - WŁÓKNO MIĘŚNIOWE W ZDROWIU I CHOROBIE, czyli dlaczego Herkules łeb hydrze urwie.
 • 12 GRUDNIA 2023 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - MECHANIZMY HEMATOPOEZY, IMPLIKACJE KLINICZNE.
 • 2 STYCZNIA 2024 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - OMÓWIENIE ZALEŻNOŚCI HORMONALNYCH - PODWZGÓRZE - PRZYSADKA - JAJNIK - MACICA. POWSTAWANIE      OWOCYTÓW I PLEMNIKÓW, CYKL MENSTRUACYJNY
 • 9 STYCZNIA 2024 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - ZAPŁODNIENIE KOMÓRKI JAJOWEJ, ROZWÓJ ZARODKA DO STADIUM BLASTOCYSTY.
 • 23 STYCZNIA 2024 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - IMPLANTACJA, REGULACJA IMPLANTACJI PRZEZ CZYNNIKI WZROSTU I RÓŻNICOWANIA, NATURALNA UTRATA CIĄŻY, IMMUNOLOGICZNE BARIERY ZAPŁODNIENIA, NIEPRAWIDŁOWE MIEJSCA IMPLANTACJI, ROZWÓJ ZARODKA PRZEDSOMITARNEGO, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY PIERWOTNY.      

 • 20 LUTEGO 2024 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - ROZWÓJ TROFOBLASTU I KOSMÓWKI, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY OSTATECZNY, POWSTAWANIE CEWY NERWOWEJ I GRZEBIENIA NERWOWEGO, RÓŻNICOWANIE SIĘ MEZODERMY, TWORZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, POWSTAWANIE FAŁDU GŁOWOWEGO I OGONOWEGO ORAZ FAŁDÓW BOCZNYCH, RÓŻNICOWANIE SIĘ ENDODERMY, ŁUKI I KIESZONKI GARDŁOWE, WĘDRÓWKI KOMÓREK, TWORZENIE CHIMER.
 • 27 LUTEGO 2024 - dr hab. Ewa Jankowska Steifer - POWSTAWANIE JAMY OWODNI I ŁOŻYSKA, RÓŻNICOWANIE SIĘ DOCZESNEJ, PĘPOWINA, KRĄŻENIE PŁODOWE, REGULACJA OBJĘTOŚCI PŁYNU OWODNIOWEGO, BLIŹNIĘTA, POWSTAWANIE WAD ROZWOJOWYCH.
 • 16 KWIETNIA 2024 - prof. Jacek Malejczyk - PRZEBUDOWA I DEGRADACJA TKANEK ŁĄCZNYCH.
 • 23 KWIETNIA 2024 - dr hab. Magdalena Radomska-Leśniewska - ANGIOGENEZA - IMPLIKACJE TERAPEUTYCZNE
 • 7 MAJA 2024 - prof. Jacek Malejczyk - WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY