Rozkład zajęć 1 roku studiów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną zajęcia w II semestrze prowadzone przez nasz Zespół Dydaktyczny będą się odbywały w blokach. 

Jeden blok ćwiczeniowy będzie trwał 3 tygodnie. Pierwszy tydzień - seminaria on-line na platformie Microsoft Teams.

Drugi i trzeci tydzień bloku, to zajęcia na salach mikroskopowych. Grupy ćwiczeniowe dzielone są na 2 części. Studenci nie mogą dowolnie zamieniać wyznaczonego im terminu zajęć.

KAŻDY STUDENT MUSI MIEĆ WŁASNE RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE I MASECZKĘ

    II SEMESTR

  • Środy  - 15:30–18:00 - grupy zgodne z numerami grup dziekańskich: 17, 18, 19, 20, 21, 22 oraz numery grup histologicznych 33- 38 - listy środowych grup histologicznych   Uwaga!!! studenci gr. 38 - zmiana asystenta - lek. Ludmiła Szewczak
  • Piątki - 13:00 - 15:30 - grupy zgodne z numerami grup dziekańskich: 23, 24, 25, 26, 27, 28 oraz numery grup histologicznych 49- 52 - listy piątkowych (2) grup histologicznych      Uwaga!!! studenci gr. 52- zmiana asystenta - lek. Stefan Sawicki

                                                                                                                                           Zmiany między grupami nie będą dokonywane. 

Wykłady: