Wyniki egzaminu z Cytofizjologii


Kryteria zaliczenia Egzaminu z Cytofizjologii 2022/2023

 

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

do 29 = kolokwium niezaliczone

3,0 (dost.)

30 – 33 pkt

3,5 (ddb)

34 – 37 pkt

4,0 (db)

38 – 41 pkt

4,5 (pdb)

42 – 45 pkt

5,0 (bdb)

46 – 50  pkt