Jesteś tutaj

Program zajęć 2016/2017

ćwiczenia:

14/02/2017

  1. Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa
  2. Tkanki łączne.

21/02/2017

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego żeńskiego.
  2. Budowa histologiczna układu rozrodczego męskiego.

28/02/2017

  1. Budowa histologiczna gruczołów dokrewnych.
  2. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego.

7/03/2017

  1. Predimplantacyjne stadia rozwojowe zarodka.
  2. Tkanki pozazarodkowe – łożysko, pępowina.

14/03/2017

      1. Rozwój poimplantacyjny zarodka.

      2. Ciąża jajowodowa.

 

wykłady:

16/02/2017

 

1. Układ płciowy męski.

2. Układ płciowy żeński.

23/02/2017

 

3. Zaplemnienie, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodka.

4. Kształtowanie się listków zarodkowych.

2/03/2017

 

 5. Rozwój zarodka między 3 - 8 tygodniem ciąży.

 6.Błony płodowe, łożysko, ciąża bliźniacza.

9/03/2017

 

 7. Cytodiagnostyka ginekologiczna. Wady wrodzone.

 8. Diagnostyka embriopatii.

16/03/2017

9. Choroby zakaźne a ciąża.

10. Płodowy zespół alkoholowy.

23/03/2017

 

11. Aberracje chromosomowe.

12. Choroby metaboliczne a ciąża.

30/03/2017

 

13. Leki a ciąża. Czynniki środowiskowe a ciąża.

14. Krew i szpik. 

 

Kolokwium zaliczające przedmiot - 1 termin 6/04/2017

                                                            2 termin 13/04/2017