Z ogromnym zaskoczeniem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Pana Profesora Wojciecha Sawickiego,

wybitnego nauczyciela akademickiego i naukowca związanego zawodowo z naszą Katedrą od ponad 60 lat. Pan Profesor był wybitnym histologiem, autorem nowoczesnego podręcznika do histologii, z którego czerpały i czerpią wiedzę pokolenia studentów medycyny i innych pokrewnych kierunków w całej Polsce. Był współtwórcą nauczania medycyny w języku angielskim w naszej Uczelni, pełnił również funkcję Dyrektora Centrum Biostruktury. Do ostatniego dnia był zaangażowany w pracę dydaktyczną i twórczą. Jego nieoczekiwane odejście jest dla nas niepowetowaną stratą.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 czerwca 2018 r o godzinie 10-tej w Laskach w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Brzozowej 75

Program zajęć 2017/2018

ćwiczenia:

20/02/2018

  1. Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa
  2. Tkanki łączne.

27/02/2018

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego żeńskiego.
  2. Budowa histologiczna układu rozrodczego męskiego.

6/03/2018

  1. Budowa histologiczna gruczołów dokrewnych.
  2. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego.

13/03/2018

  1. Predimplantacyjne stadia rozwojowe zarodka.
  2. Tkanki pozazarodkowe – łożysko, pępowina.

20/03/2018

      1. Rozwój poimplantacyjny zarodka.

      2. Ciąża jajowodowa.

 

wykłady:

22/02/2017

 

1. Układ płciowy męski.

2. Układ płciowy żeński.

1/03/2017

 

3. Zaplemnienie, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodka.

4. Kształtowanie się listków zarodkowych.

8/03/2017

 

 5. Rozwój zarodka między 3 - 8 tygodniem ciąży.

 6.Błony płodowe, łożysko, ciąża bliźniacza.

15/03/2017

 

 7. Cytodiagnostyka ginekologiczna. Wady wrodzone.

 8. Diagnostyka embriopatii.

22/03/2017

9. Choroby zakaźne a ciąża.

10. Płodowy zespół alkoholowy.

29/03/2017

 

11. Aberracje chromosomowe.

12. Choroby metaboliczne a ciąża.

10/04/2017

 

13. Leki a ciąża. Czynniki środowiskowe a ciąża.

14. Krew i szpik. 

 

Kolokwium zaliczające przedmiot    - 1 termin 17/04/2018

                                                            2 termin 24/04/2018