Program zajęć 2018/2019

ćwiczenia:

19/02/2019

  1. Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa
  2. Tkanki łączne.

26/02/2019

  1. Budowa histologiczna gruczołów dokrewnych.
  2. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego.

05/03/2019

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego żeńskiego
  2. Budowa histologiczna układu rozrodczego męskiego.

12/03/2019

  1. Predimplantacyjne stadia rozwojowe zarodka.
  2. Tkanki pozazarodkowe – łożysko, pępowina.

19/03/2019

  1.  Rozwój poimplantacyjny zarodka.
  2.  Ciąża jajowodowa.

 

wykłady:

21/02/2019

 

1. Układ płciowy męski.

2. Układ płciowy żeński.

28/02/2019

 

3. Zaplemnienie, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodka.

4. Kształtowanie się listków zarodkowych.

07/03/2019

 

 5. Rozwój zarodka między 3 - 8 tygodniem ciąży.

 6.Błony płodowe, łożysko, ciąża bliźniacza.

14/03/2019

 

 7. Cytodiagnostyka ginekologiczna. Wady wrodzone.

 8. Diagnostyka embriopatii.

21/03/2019

9. Choroby zakaźne a ciąża.

10. Płodowy zespół alkoholowy.

28/03/2019

 

11. Aberracje chromosomowe.

12. Choroby metaboliczne a ciąża.

04/04/2019

 

13. Leki a ciąża. Czynniki środowiskowe a ciąża.

14. Krew i szpik. 

 

Kolokwium zaliczające przedmiot    - 1 termin 11/04/2019

                                                               2 termin 18/04/2019