Program zajęć 2019/2020

ćwiczenia:

18/02/2020

  1. Tkanka nabłonkowa. Tkanka mięśniowa
  2. Tkanki łączne.

25/02/2020

  1. Budowa histologiczna gruczołów dokrewnych.
  2. Hormonalna regulacja cyklu miesiączkowego.

03/03/2020

  1. Budowa histologiczna układu rozrodczego żeńskiego
  2. Budowa histologiczna układu rozrodczego męskiego.

10/03/2020

  1. Predimplantacyjne stadia rozwojowe zarodka.
  2. Tkanki pozazarodkowe – łożysko, pępowina.

17/03/2020

  1.  Rozwój poimplantacyjny zarodka.
  2.  Ciąża jajowodowa.

 

wykłady:

20/02/2020

 

1. Układ płciowy męski.

2. Układ płciowy żeński.

27/02/2020

 

3. Zaplemnienie, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodka.

4. Kształtowanie się listków zarodkowych.

05/03/2020

 

 5. Rozwój zarodka między 3 - 8 tygodniem ciąży.

 6.Błony płodowe, łożysko, ciąża bliźniacza.

12/03/2020

 

 7. Cytodiagnostyka ginekologiczna. Wady wrodzone.

 8. Diagnostyka embriopatii.

19/03/2020

9. Choroby zakaźne a ciąża.

10. Płodowy zespół alkoholowy.

26/03/2020

 

11. Aberracje chromosomowe.

12. Choroby metaboliczne a ciąża.

02/04/2020

 

13. Leki a ciąża. Czynniki środowiskowe a ciąża.

14. Krew i szpik. 

 

Kolokwium zaliczające przedmiot    - 1 termin 09 kwietnia 2020 r.

                                                               2 termin 23 kwietnia 2020 r.

 Program 

 Objaśnienia 17/03/2020 dr hab. Ewa Jankowska Steifer