Pracownicy Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

Profesorowie

 • prof. dr hab. Jacek Malejczyk - kierownik Katedry
 • prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł
 • prof. dr hab. Gayane Martirosian
 • prof. dr hab. Piotr Skopiński

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

 • prof. dr hab. Stanisław Moskalewski

Doktorzy habilitowani:

 • dr hab. Łukasz Biały
 • dr hab. Ryszard Galus
 • dr hab. Tomasz Grzela
 • dr hab. Anna Hyc
 • dr hab. Anna Iwan
 • dr hab. Ewa Jankowska Steifer
 • dr hab. Izabela Janiuk
 • dr hab. Jarosław Jóźwiak
 • dr hab. Izabela Młynarczuk-Biały
 • dr hab. Justyna Niderla-Bielińska
 • dr hab. Monika Ołdak
 • dr hab. Dorota Magdalena Radomska-Leśniewska

Adiunkci:

 • dr Agata Białoszewska-Magnusson
 • dr Ilona Kalaszczyńska
 • dr Aneta Ścieżyńska

ASYSTENCI

 • lek. Agata Hevelke

DOKTORANCI

 • mgr Magdalena Głaczyńska
 • mgr Michał Komorowski
 • mgr Marcin Leja
 • lek. Ludmiła Szewczak
 • mgr Marta Soszyńska
 • lek. Stefan Sawicki
 • lek. Monika Siedlecka
 • mgr farm.  Alicja Sztokfisz-Ignasiak

SEKRETARIAT

 • mgr Stanisława Majcherek
 • Iwona Sójka

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

 • mgr Małgorzata Kowalczyk
 • Małgorzata Krzywicka
 • Teresa Maruszewska
 • Bożena Mecner
 • Barbara Tomaszyńska
 • Brunon Zawadka