Studenckie Koło Naukowe

Przy Zakładzie Histologii i Embriologii działa SKN.

Opiekunami Koła są dr Izabela Młynarczuk-Biały i dr Ryszard Galus

Zapraszamy na stronę koła: http://sknwum.wix.com/hesa